1. کتاب زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات ناقوس تالیف دکتر حسن سیدرضی
 2. کتاب معماری کامپیوتر

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات ناقوس تالیف موریس مانو ترجمه دکتر مجید نادری
 3. کتاب برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات فکر نو تألیف عبدالحمید نقره کار
 4. کتاب شهر سراب

  18,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات فضا تألیف جاناتان بارنت ترجمه دکتر ملیحه مقصودی
 5. کتاب معماری - کتاب سیری در مبانی نظری معماری

  25,500 تومان

  576 صفحه انتشارات سروش دانش تألیف غلامحسین معماریان
 6. کتاب خشت و خیال - شرح معماری اسلامی ایران

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سروش تألیف کامبیز نوایی ، کامبیز حاجی قاسمی
 7. کتاب راهنمای جامع تفکیک آپارتمان ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات ماهواره تألیف اسماعیل یزدانی - علیرضا امیری
 8. کتاب هیدرولیک کانالهای باز

  29,000تومان

  27,550 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه امام رضا تألیف دکتر جلیل ابریشمی ، دکتر سید محمود حسینی
 9. کتاب سبک شناسی معماری ایرانی

  29,000تومان

  27,550 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مولف تألیف دکتر محمدکریم پیرنیا ، دکتر غلامحسین معماریان
 10. کتاب مسکن اجتماعی- تبلور هویت- فرهنگ-پایداری

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات علم معمار تألیف مجید مفیدی شمیرانی ، حدیثه کامران کسمائی ، محمدرضا مفیدی
 11. کتاب زبان الگو- سرمشق طراحی - تجربه طراحی بر پایه آموزه های بومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف رضا سامه
 12. کتاب نهشت دیجیتال مواد - ساخت دیجیتال در معماری

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات کسری تألیف زوبین خبازی
 13. معماری از زمین تا آسمان - تحلیل ساختمانهای بلند ایران و جهان

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه ۵۲۷ انتشارات دانشگاه پارس تألیف پروفسور محمود گلابچی
 14. کتاب بیابان‌ها و زیست‌بوم‌های بیابانی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 499 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جولی لیتی ترجمه دکتر غلامرضا زهتابیان
 15. کتاب اکولوژی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تألیف محمدرضا اردکانی
 16. کتاب اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات دانشگاه تهران تألیف محمدرضا مقدم
 17. کتاب آلودگی هوا

  48,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف منصور غیاث الدین
 18. کتاب آلودگی هوا اصول و روش‌های کنترل

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 645 انتشارات دانشگاه تهران تألیف کنت وارک ترجمه دکتر هما کشاورزی شیرازی
 19. کتاب اطلس چوب های شمال ایران

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات دانشگاه تهران تألیف داود پارساپژوه
 20. کتاب اکوسیستم های جنگلی جهان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات دانشگاه تهران تألیف احمد مصدق
 21. کتاب اکوفیزیولوژی گیاهی

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ژان کلود لکلرک ترجمه محمدرضا اردکانی
 22. کتاب اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در مناطق خشک

  4,600 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جی ای ویکنز ترجمه غلامرضا زهتابیان
 23. کتاب اصول شیمی کاغذسازی

  6,200 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات دانشگاه تهران تألیف یحیی همزه
 24. کتاب اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه تهران تألیف محمد شریعت پناهی
 25. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر آمبرتو بلانکو ترجمه دکتر علی سلاجقه
 26. کتاب اصول و فنون کاربردی برای متخصصان علوم گیاهی

  7,300 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه تهران تألیف آرویند. م. دوپته ترجمه محمدرضا اردکانی
 27. کتاب اصول و مبانی تهیه بیو کمپوست در جوامع کوچک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات دانشگاه تهران تألیف قاسمعلی عمرانی
 28. کتاب اصلاح نبات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهمن اهدایی
 29. مجله طراح - شماره 12

  16,000تومان

  15,200 تومان

  مجله طراح رسانه تخصصی طراحی، معماری شماره دوازدهم 176 صفحه بهار 95
 30. مجله بوم - شماره 4

  18,000 تومان

  مجله بوم فصنامه تخصصی بوم شناسی - آموزشی - خبری - تحلیلی - پژوهشی - شماره چهارم - زمستان 94
 31. کتاب ترسیب کربن در بوم سازگان های زمینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تألیف قوام الدین زاهدی امیری
 32. کتاب تصفیه لجن فاضلاب

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ایزریل ترووسکی ترجمه دکتر علی ترابیان
 33. کتاب بوم شناسی مرتع

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکترحسین آذرنیوند
 34. کتاب بوم شناسی مناطق بیابانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تألیف والتر جی ویتفورد ترجمه حسین آذرنیوند
 35. کتاب پارک سازی و مدیریت پارکهای جنگلی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مرتضی شریفی
 36. کتاب پایش برای اکولوژی و حفاظت

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 353 انتشارات دانشگاه تهران تألیف باری گلد اسمیت ترجمه حسین ارزانی
 37. کتاب پایش تغییرات بوم شناختی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ایان اسپلربرگ ترجمه حسین ارزانی
 38. کتاب بازیافت مواد زائد جامد شهری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات دانشگاه تهران تألیف محمدعلی عبدلی
 39. کتاب باکتری فاضلاب

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مایکل اچ جراردی ترجمه غلامرضا نبی بیدهندی
 40. کتاب بیشه زراعی - اگرفارستری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه تهران تألیف بی. اس چونداوات ترجمه دکتر تقی شامخی
  0