1. تماس

  کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پاول ام می تر
 2. تماس

  کتاب پیازی های زینتی از تحقیقات بنیادی تا تولید پایدار

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رینا کامنتسکی
 3. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی میکروبی جلد 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون ملک زاده
 4. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سومان چاندرا
 5. تماس

  کتاب بهبود مستمر خدمت - ITIL

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ورنون لیوید
 6. تماس

  کتاب بهبود سلامت و کیفیت ماهیان پرورشی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 724 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اوی ویندلی
 7. تماس

  کتاب بناهای زیرزمینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آ. بوار لوکوآنه
 8. تماس

  کتاب بنیان های برنامه ریزی در فضاهای متغیر روستایی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فضیله خانی
 9. تماس

  کتاب بنیادهای شهرسازی مدرن

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لئوناردو بنه لو
 10. تماس

  کتاب بیماری ها و ناهنجاری های ماهیان باله دار در قفس های پرورشی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پاتریک تی. کی. وو
 11. تماس

  کتاب بیماری های ویروسی ماهیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهدی سلطانی
 12. تماس

  کتاب بیماری ها و آفات زنبور عسل روش های تشخیص آن ها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه تهران تالیف صدیقه نبیان
 13. تماس

  کتاب بیماری های مشترک انسان و دام

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد علی راد
 14. تماس

  کتاب بیماریهای متابولیکی طیور

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد حسن زاده
 15. تماس

  کتاب بیماری های قارچی ماهی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسینعلی ابراهیم زاده موسوی
 16. تماس

  کتاب بیماری های باکتریایی دام

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالمحمد حسنی طباطبایی
 17. تماس

  کتاب بیماری های آزاد ماهیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهدی سلطانی
 18. تماس

  کتاب بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای پرندگان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ایلاریا کاپوآ
 19. تماس

  کتاب بلورشناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 399 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سی. کیلن
 20. تماس

  کتاب برنامه نویسی و حل مساله با ++C

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 750 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارک هدینگتون
 21. تماس

  کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آن . آر . بییر
 22. تماس

  کتاب برنامه ریزی کاربری زمین شهری

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید گادزشاک
 23. تماس

  کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 189 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کرامت الله زیاری
 24. تماس

  کتاب برنامه ریزی انرژی در ایران با تکیه بر بخش ساختمان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شاهین حیدری
 25. تماس

  کتاب بررسی سیستم های قدرت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 779 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید لسانی
 26. تماس

  کتاب بتن سبکدانه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ساتیش چاندرا
 27. تماس

  کتاب باغ بذردرختان جنگلی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین میرزایی ندوشن
 28. تماس

  کتاب اولویت های توسعه روستایی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ام . ال . داوان
 29. تماس

  کتاب انگل شناسی دامپزشکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهنام مشگی
 30. تماس

  کتاب انگشت نگاری DNA درگیاهان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کرت وایزینگ
 31. تماس

  کتاب انجماد در صنعت شیلات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سهراب معینی
 32. تماس

  کتاب انتقال رویان در مادیان

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پاتریک مک کیو
 33. تماس

  کتاب آناتومی کنشی و فیزیولوژی حیوانات اهلی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 610 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آرمین توحیدی
 34. تماس

  کتاب آناتومی عمومی دامپزشکی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن گیلانپور
 35. تماس

  کتاب ایمنی شناسی دامپزشکی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رونالد شولتز
 36. تماس

  کتاب آماده سازی بار کوره های تولید آهن و فولاد

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 972 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر توحیدی
 37. تماس

  کتاب آلودگی هوا - منابع و اثرات و کنترل

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 928 انتشارات دانشگاه تهران تالیف منصور غیاث الدین
 38. تماس

  کتاب الگوی مسکن - ارومیه - با توجه به شیوه زندگی در گذرزمان - از قاجار تا معاصر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس یزدانفر
 39. تماس

  کتاب الفبای معماری جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرانسیس دی کی چینگ
 40. تماس

  کتاب اکولوژی حشرات

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 579 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین آر. اسپایت
  0