1. تماس

  کتاب تذکره های فارسی ۱۱

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۳۸ انتشارات سفیر اردهال تالیف میرتقی الدین کاشانی
 2. تماس

  کتاب منهاج البیان فی ما یستعمله الانسان

  75,000 تومان

  تعداد صفحه ۸۷۰ انتشارات سفیر اردهال تالیف ابن جزله
 3. تماس

  کتاب کاربرد داستان - تاریخ در تبلیغات مذهبی مازندران قرن نهم هجری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۹۱ انتشارات مورخان تالیف رسول جعفریان
 4. تماس

  کتاب دایره المعارف رجال اسلام

  1,350,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۴۲۵ انتشارات مورخان تالیف عمادالدین حسین اصفهانی
 5. تماس

  کتاب فرهنگ توصیفی اصطلاحات زبان شناسی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه ۸۳۰ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف میترا بهمنی
 6. تماس

  کتاب زن در قصه های پریان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۰۸ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تالیف ماری لوئیز فن فرانس
 7. تماس

  کتاب آشغالدونی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نگاه تالیف غلامحسین ساعدی
 8. تماس

  کتاب نامه‌ای در باب تساهل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف جان لاک
 9. تماس

  دوره 6 جلدی Chess CAMP

  83,000تومان

  74,700 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جوان تألیف -
 10. تماس

  دوره 4 جلدی 2000 آزمون تمرینی

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جوان تألیف -
 11. تماس

  دوره 5 جلدی فلش کارت شطرنج برنده

  36,050تومان

  32,445 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شباهنگ تألیف محمد صباحی
 12. تماس

  کتاب بیاین با هم بازی کنیم (شطرنج) - جلد دوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات فرزین تألیف میترا هنرمند
 13. تماس

  کتاب بیاین با هم بازی کنیم (شطرنج) - جلد اول

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 40 انتشارات فرزین تألیف میترا هنرمند
 14. تماس

  کتاب مبانی شناخت دفاع و مات در دو حرکت - پایه 3

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 15. تماس

  کتاب تقویت هوش با تمرین شطرنج - پایه 2

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 16. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با تصویر - پایه 1 - کتاب کار گام دوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 17. تماس

  کتاب درس و مشق گشایش های شطرنج برای کودکان (گشایش های باز) - کتاب اول

  12,500تومان

  11,875 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 18. تماس

  کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام ششم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 19. تماس

  کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام پنجم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 20. تماس

  کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام چهارم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 21. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با مسئله - گام سوم

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 22. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با تصویر - گام دوم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 23. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با نقاشی - گام اول

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 24. تماس

  کتاب آموزش محیط زیست بزرگسالان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دارلین کلور - برونو جیم - باد هال - شرلی فولن ترجمه ترجمه دکتر محمد جواد امیری - ایثار نورائی صفت
 25. تماس

  کتاب دایره المعارف مصور اسرار سیاره ها

  85,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات سایان تالیف
 26. تماس

  کتاب اسطوره های موازی

  59,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مرکز تالیف ج. ف. بیرلین
 27. تماس

  کتاب تلقین شفا بخش

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نخستین تالیف گریگوری نیکلایویچ سیتین
 28. تماس

  کتاب کشاکش دموکراسی و امنیت ملی در ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه شناسان تالیف علیرضا رحیمی
 29. تماس

  کتاب شرحی ازتاریخ سغد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۱۵ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف اولگا ایوانوونا اسمیرنووا
 30. تماس

  کتاب مهابهارت

  75,000 تومان

  تعداد صفحه ۵۶۲ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف چاکراورتی راجاگوپالاچاری
 31. تماس

  کتاب سرچشمه های فردوسی شناسی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۱۴ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف محمد امین ریاحی
 32. تماس

  کتاب ازگمان خویش هرکس یارفردوسی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۷۵ انتشارات پنجره تالیف عباس پریش روی
 33. تماس

  کتاب تفکر در تنگنا

  23,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۸ انتشارات نقد فرهنگ تالیف رضا نساجی
 34. تماس

  کتاب اصفهان عصرصفوی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۲ انتشارات امیر کبیر تالیف زهره روحی
 35. تماس

  کتاب برگی دیگر از دفتر لسان الدوله

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۹۵ انتشارات ندای تاریخ تالیف زهرا شریف کاظمی
 36. تماس

  کتاب آموزش آشپزی گیاهی - همراه با سی دی آموزشی غذاهای ایرانی و فرنگی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات بهجت تالیف بزرگمهر گل بیدی
 37. تماس

  کتاب کارنامه قهرمانان جهان - گری کاسپاروف

  38,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 535 انتشارات فرزین تألیف گری کاسپاروف
 38. تماس

  کتاب آس و پاس

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات بهجت تالیف جورج اورول
 39. تماس

  کتاب کارنامه قهرمانان جهان (2) - گری کاسپاروف

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات فرزین تألیف گری کاسپاروف
 40. تماس

  کتاب هشت الهفت

  85,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علم تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی
  0