1. کتاب آخر بازی کرس

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات فرزین تألیف پائول کرس ترجمه هادی مومنی
 2. کتاب گشایش های شطرنج به زبان ساده

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات فرزین تألیف جان واتسن ترجمه احسان محمد اسماعیل
 3. کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد سوم - حمله و دفاع

  8,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف ترجمه آبتین گلکار
 4. کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد چهارم - آخر بازی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف ترجمه آبتین گلکار
 5. کتاب هوش شطرنجی خود را بیازمایید

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات اسرار دانش تألیف آگوست لیف شیتس ترجمه سید محمد کاظم مرتضوی
 6. کتاب تاکتیک های شطرنج برای بازیکنان فعال

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات فرزین تألیف لو آلبرت ترجمه اسداله امینی جهرمی
 7. کتاب 300 وضعیت و طرح مهم در شطرنج

  8,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات شباهنگ تألیف لو آلبرت ترجمه اعظم اعتماد
 8. کتاب دفاع سیسیلی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات شباهنگ تألیف دیوید لوی ترجمه محمود طلوعی فر
 9. کتاب استاد شطرنج در برابر شطرنج باز آماتور

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات ارم شیراز تألیف دکتر ماکس ایوه ترجمه امیرحسین شفیعی
 10. کتاب آخر بازی در شطرنج - 50 درس اساسی آخر بازی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات شباهنگ تألیف کارستن مولر ترجمه محمد خیرخواه ثابت قدم
 11. کتاب درسنامه 2 - راهنمای ترکیب های شطرنج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جوان تألیف سر گنی ایواشچنکو ترجمه حسین میرزایی
 12. کتاب تمرین های گام به گام در شطرنج - دوره امادگی 1

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات شباهنگ تألیف سیامک آزادواری
 13. کتاب استراتژی و تاکتیک در شطرنج

  2,600 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات فرزین تألیف عباس لطفی
 14. کتاب گامی نو در شطرنج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات ویدا تألیف نینا همتی زاده
 15. کتاب دفاع هندی شاه

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات شباهنگ تألیف درازن ماروویچ ترجمه محمود طلوعی فر
 16. کتاب تئوری وسط بازی شطرنج - کتاب اول - صور و اشکال ایستا

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف دکتر دکتر ماکس ایوه ترجمه خسرو شهسوار
 17. کتاب تئوری وسط بازی شطرنج - کتاب دوم - صور و اشکال پویا

  16,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف دکتر دکتر ماکس ایوه ترجمه خسرو شهسوار
 18. کتاب مفاهیم وسط بازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات شباهنگ تألیف جان نان ترجمه احسان محمداسماعیل
  0