1. کتاب جانشینی الفاظ در معنا و اعراب

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سندس محمد خلف الجمیلی
 2. کتاب انگلیسی کاربردی برای دانشجویان جامعه شناسی اسلامی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهیار گنجابی
 3. کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم قرآن و حدیث

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن رضایی هفتادر
 4. کتاب آموزش لهجه عراقی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یاسین م. الخاصی
 5. کتاب مهندسی عمران - زبان تخصصی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات سیمای دانش تالیف امين زاهدی خامنه
 6. کتاب فرهنگ جامع ورزش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات علم و دانش ترجمه وحید زینالی خامنه و سایرین
 7. کتاب انگلیسی پایه - پیش دانشگاهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات صانعی تألیف جمال الدین جلالی پور
 8. کتاب الگوهای ارزیابی ترجمه - با تکیه بر زبان عربی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شهریار نیازی
 9. کتاب فرهنگ نگاری در زبان عربی - ازنظریه تا کاربرد

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی القاسمی
 10. کتاب مقدمه ای بر نحو زبان روسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف شهرام همت زاده
 11. کتاب نحو هندی و نحو عربی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات کارنامه تألیف فتح الله مجتبایی
 12. کتاب انگلیسی در کسب و کار

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شباهنگ تالیف مارتین بردبیر
 13. کتاب زبان تخصصی موسیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امین هنرمند
 14. کتاب زبانشناسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد صالحی
 15. کتاب زبان تخصصی ادبیات انگلیسی - بخش اول

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 397 انتشارات پوران پژوهش تالیف مونا رحیم پور
 16. کتاب مفاهیم بنیادی در آزمون سازی زبان انگلیسی

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد صالحی
 17. کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی

  7,400 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد افشاريان
 18. کتاب زبان انگلیسی عمومی جلداول - گرامر

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهرداد امیری
 19. کتاب زبان انگلیسی عمومی جلد دوم - لغات و درک مطلب

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهرداد امیری
 20. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فن‌ آوری اطلاعات

  2,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات سمت تالیف وحيد رضا ميرزاييان
 21. کتاب زبان تخصصی صنايع چوب

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف حمید رضا تقی ياری
 22. کتاب مجموعه از مدل ها وراهبردهای برای آموزش زبان انگلیسی به غیرانگلیسی زبانان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف دبورا ال.نورلاند
 23. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته ی هنر

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف محمد صابر خاقانی نژاد
 24. کتاب زبان تخصصی معدن Jargon for miners

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف فرهنگ سرکشی
 25. کتاب فرهنگ تلمیحات انگلیسی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف عباسعلی رضائی
 26. کتاب زبان تخصصی برای مهندسی مکانیک

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف علی کیانی فر
 27. کتاب نزاع سنت مدرنیسم در شعر معاصر عرب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف حسین سیدی
 28. کتاب هنر و سبک های نثر عربی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شوقی ضیف
 29. کتاب هنر و سبکهای شعر عربی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 513 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شوقی ضیف
 30. کتاب طراحی فرآیند یادگیری زبان انگلیسی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف رضا پاینده
 31. کتاب مبانی زبان شناسی در جهان اسلام

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف غلامرضا دین محمدی
 32. کتاب واژه شناسی فرانسه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 311 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آنماری موثقی
 33. کتاب نکات درسی و تست روش های تدریس در زبان انگلیسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف آرش سحرخیز عربانی
 34. کتاب نکات درسی و تست گرامر انگلیسی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف کاظم طبیبی
 35. کتاب نکات درسی و تست زبان انگلیسی عمومی جلد 1

  19,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مهرداد امیری
 36. کتاب نکات درسی و تست زبانشناسی همگانی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف فائقه شاه حسینی
 37. کتاب درسی زبان انگلیسی عمومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معین تالیف ناصر حاجی پور
 38. کتاب مجموعه سوالات زبان عمومی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهرداد پرچ
 39. کتاب واژگان 2900 واژه ضروری زبان عمومی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف سپیده خالقی
 40. کتاب مجموعه سوالات زبان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف گروه مولفان