1. تماس

  کتاب Breakthrough TOEFL

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف معصومه امینی کاشانی
 2. تماس

  کتاب آثار برگزیده آنتون پاولویچ چخوف، باغ آلبالو و داستان ها با توضیحات و واژه نامه روسی - فارسی برای دانشجویان ایرانی زبان روسی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مرضیه یحیی پور - دکتر جان اله کریمی مطهر
 3. تماس

  کتاب زبان عمومی ویژه آزمون کارشناسی ارشد، 526 نکته در 526 تست

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ناهید صفائی
 4. تماس

  کتاب فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شاپور اردشیر
 5. تماس

  کتاب فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 734 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شاپور اردشیر
 6. تماس

  کتاب زبان شناسی جمله - نگاهی جامع به مسائل زبان

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پرویز البرزی
 7. تماس

  کتاب زبان روسی معاصر:نحو گروه واژه و جمله

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یوگنی نیکلایویچ استپانف
 8. تماس

  کتاب زبان تخصصی موسیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امین هنرمند
 9. تماس

  کتاب زبان تخصصی مدیریت - مقدماتی - مروری بر اصول و مبانی مدیریت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داور ونوس
 10. تماس

  کتاب زبان تخصصی مدیریت - پیشرفته - مقدمه ای بر رفتار سازمانی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داور ونوس
 11. تماس

  کتاب دستور کاربردی زبان روسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا ولی پور
 12. تماس

  کتاب جانشینی الفاظ در معنا و اعراب

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سندس محمد خلف الجمیلی
 13. تماس

  کتاب انگلیسی کاربردی برای دانشجویان جامعه شناسی اسلامی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهیار گنجابی
 14. تماس

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم قرآن و حدیث

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن رضایی هفتادر
 15. تماس

  کتاب آموزش لهجه عراقی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یاسین م. الخاصی
 16. تماس

  کتاب مهندسی عمران - زبان تخصصی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات سیمای دانش تالیف امين زاهدی خامنه
 17. تماس

  کتاب فرهنگ جامع ورزش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات علم و دانش ترجمه وحید زینالی خامنه و سایرین
 18. تماس

  کتاب انگلیسی پایه - پیش دانشگاهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات صانعی تألیف جمال الدین جلالی پور
 19. تماس

  کتاب الگوهای ارزیابی ترجمه - با تکیه بر زبان عربی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شهریار نیازی
 20. تماس

  کتاب فرهنگ نگاری در زبان عربی - ازنظریه تا کاربرد

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی القاسمی
 21. تماس

  کتاب مقدمه ای بر نحو زبان روسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف شهرام همت زاده
 22. تماس

  کتاب نحو هندی و نحو عربی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات کارنامه تألیف فتح الله مجتبایی
 23. تماس

  کتاب انگلیسی در کسب و کار

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شباهنگ تالیف مارتین بردبیر
 24. تماس

  کتاب زبان تخصصی موسیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امین هنرمند
 25. تماس

  کتاب زبانشناسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد صالحی
 26. تماس

  کتاب زبان تخصصی ادبیات انگلیسی - بخش اول

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 397 انتشارات پوران پژوهش تالیف مونا رحیم پور
 27. تماس

  کتاب مفاهیم بنیادی در آزمون سازی زبان انگلیسی

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد صالحی
 28. تماس

  کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی

  7,400 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد افشاريان
 29. تماس

  کتاب زبان انگلیسی عمومی جلداول - گرامر

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهرداد امیری
 30. تماس

  کتاب زبان انگلیسی عمومی جلد دوم - لغات و درک مطلب

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهرداد امیری
 31. تماس

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فن‌ آوری اطلاعات

  2,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات سمت تالیف وحيد رضا ميرزاييان
 32. تماس

  کتاب زبان تخصصی صنايع چوب

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف حمید رضا تقی ياری
 33. تماس

  کتاب مجموعه از مدل ها وراهبردهای برای آموزش زبان انگلیسی به غیرانگلیسی زبانان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف دبورا ال.نورلاند
 34. تماس

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته ی هنر

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف محمد صابر خاقانی نژاد
 35. تماس

  کتاب زبان تخصصی معدن Jargon for miners

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف فرهنگ سرکشی
 36. تماس

  کتاب فرهنگ تلمیحات انگلیسی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف عباسعلی رضائی
 37. تماس

  کتاب زبان تخصصی برای مهندسی مکانیک

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف علی کیانی فر
 38. تماس

  کتاب نزاع سنت مدرنیسم در شعر معاصر عرب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف حسین سیدی
 39. تماس

  کتاب هنر و سبک های نثر عربی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شوقی ضیف
 40. تماس

  کتاب هنر و سبکهای شعر عربی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 513 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شوقی ضیف
  0