1. تماس

  کتاب متون روان شناسی به زبان انگلیسی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات روان تألیف یحیی سیدمحمدی
 2. تماس

  کتاب مبانی روان شناسی فیزیولوژیک

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 527 انتشارات ارکان دانش تألیف نیل آر کارلسون ترجمه دکتر مهرداد پژهان
 3. تماس

  کتاب نظریه های شخصیت - ویراست دهم

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ویرایش تألیف دوان پی شولتز - سیدنی الن شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی
 4. تماس

  کتاب روان شناسی بالینی فیرس - ویراست جدید

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات رشد تألیف تیموتی جی ترال - میچل جی پرینستین ترجمه مهرداد فیروزبخت
 5. تماس

  کتاب آمار و روش تحقیق - رشته روانشناسی و علوم تربیتی 1 و 2

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات پارسه تألیف فاطمه صفرزاده مقدم
 6. تماس

  کتاب آزمونهای روانشناختی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات ویرایش تألیف محمود ساعتچی، کامبیز کامکاری
 7. تماس

  کتاب روانشناسی بالینی سلامت - راهنمای پیشگیری، صورت بندی و درمان

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 970انتشارات دانژه تألیف اسحق رحیمیان بوگر
 8. تماس

  کتاب اختلال های یادگیری - مبانی، ویژگی ها و تدریس موثر

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات ارسباران تألیف دانیل پی. هالاهان ، جان لوید ، جیمز کافمن ترجمه دکتر حمید علیزاده ، دکتر قربان همتی علمدارلو
 9. تماس

  کتاب دانش آموزان استثنایی - مقدمه ای بر آموزش ویژه

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 852 انتشارات ویرایش تألیف دانیل هالاهان - جیمز کافمن ترجمه حمید علیزاده - هایده صابری - ژانت هاشمی - مهدی محی الدین
 10. تماس

  کتاب کودک ناشنوا مقدمه ای بر ارزیابی و توانبخشی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات قربانی تألیف سعید حسن زاده ، فاطمه نیک خو
 11. تماس

  کتاب مكتبهای روانشناسی و نقد آن - جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 12. تماس

  کتاب روانشناسی رشد 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات سمت تألیف دكتر سوسن سیف
 13. تماس

  کتاب روان شناسی احساس و ادراک

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات سمت تألیف دکتر محمود ایروانی
 14. تماس

  کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات سمت تألیف دكتر كیانوش هاشمیان
 15. تماس

  کتاب مكتبهای روانشناسی و نقد آن - جلد دوم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 16. تماس

  کتاب طرح آزمایشی در تحقیق روانی

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات سمت تألیف آلن ال ادواردز ترجمه سیده رقیه یثربی
 17. تماس

  کتاب مقدمه‌ ای بر نظریه‌ های اندازه‌ گیری - روانسنجی

  20,500تومان

  19,475 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات سمت تألیف مری جی آلن ترجمه دكتر علی دلاور
 18. تماس

  کتاب روانشناسی رشد 2 - با نگرش به منابع اسلامی

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 19. تماس

  کتاب روان شناسی مرضی تحولی - از كودكی تا بزرگسالی - جلد اول

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 20. تماس

  کتاب انگیزش و هیجان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 21. تماس

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن رستگارپور
 22. تماس

  کتاب مقدمات نوروسایكولوژی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات سمت تألیف دكتر داود معظمی
 23. تماس

  کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ‌ریز

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تألیف دكتر سید علی حائری روحانی
 24. تماس

  کتاب روانشناسی رشد 2 - نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات سمت تألیف دكتر حسین لطف‌ آبادی
 25. تماس

  کتاب روانشناسی مرضی تحولی - از كودكی تا بزرگسالی - جلد دوم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 26. تماس

  کتاب روان شناسی ژنتیک - تحول روانی از تولد تا پیری

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات سمت تألیف دكتر محمود منصور
 27. تماس

  کتاب روانشناسی سلامت - جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات سمت تألیف ام رابین دیماتئو ترجمه محمد كاویانی
 28. تماس

  کتاب روانشناسی سلامت - جلد دوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات سمت تألیف ام رابین دیماتئو ترجمه سید مهدی موسوی اصل
 29. تماس
 30. تماس

  کتاب روانشناسی كودكان عقب مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات سمت تألیف دكتر مریم سیف نراقی
 31. تماس

  کتاب روان شناسی تربیتی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات سمت تألیف دکتر پروین کدیور
 32. تماس

  کتاب روانشناسی فیزیولوژیک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 33. تماس

  کتاب ساخت ، پدیدآیی و تحول شخصیت

  4,400 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف ر مای لی ترجمه دكتر محمود منصور
 34. تماس

  کتاب ارزیابی ، برنامه ریزی آموزشی و بازپروری كودكان از تولد تا 5 سالگی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات سمت تألیف آدرین اكرز ترجمه فریده ترابی میلانی
 35. تماس

  کتاب اصول و مبانی بهداشت روانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تألیف دكتر شهریار شهیدی
 36. تماس

  کتاب تحول روانی ، آموزش و توانبخشی نابینایان

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات سمت تألیف محمدرضا نامنی
 37. تماس

  کتاب روانشناسی جنایی

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 38. تماس

  کتاب روانشناسی تجربی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن شمس اسفندآباد
 39. تماس

  کتاب روش تحقیق در روانشناسی بالینی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات سمت تألیف دكتر علی صاحبی
 40. تماس

  کتاب نوروسایكولوژی و سایكوفیزیولوژی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
  0