1. کتاب آمار و روش تحقیق - رشته روانشناسی و علوم تربیتی 1 و 2

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات پارسه تألیف فاطمه صفرزاده مقدم
 2. کتاب آزمونهای روانشناختی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات ویرایش تألیف محمود ساعتچی، کامبیز کامکاری
 3. کتاب روانشناسی بالینی سلامت - راهنمای پیشگیری، صورت بندی و درمان

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 970انتشارات دانژه تألیف اسحق رحیمیان بوگر
 4. کتاب اختلال های یادگیری - مبانی، ویژگی ها و تدریس موثر

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات ارسباران تألیف دانیل پی. هالاهان ، جان لوید ، جیمز کافمن ترجمه دکتر حمید علیزاده ، دکتر قربان همتی علمدارلو
 5. کتاب دانش آموزان استثنایی - مقدمه ای بر آموزش ویژه

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 852 انتشارات ویرایش تألیف دانیل هالاهان - جیمز کافمن ترجمه حمید علیزاده - هایده صابری - ژانت هاشمی - مهدی محی الدین
 6. کتاب کودک ناشنوا مقدمه ای بر ارزیابی و توانبخشی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات قربانی تألیف سعید حسن زاده ، فاطمه نیک خو
 7. کتاب مكتبهای روانشناسی و نقد آن - جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 8. کتاب روانشناسی رشد 1

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات سمت تألیف دكتر سوسن سیف
 9. کتاب روان شناسی احساس و ادراک

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات سمت تألیف دکتر محمود ایروانی
 10. کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات سمت تألیف دكتر كیانوش هاشمیان
 11. کتاب مكتبهای روانشناسی و نقد آن - جلد دوم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 12. کتاب طرح آزمایشی در تحقیق روانی

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات سمت تألیف آلن ال ادواردز ترجمه سیده رقیه یثربی
 13. کتاب مقدمه‌ ای بر نظریه‌ های اندازه‌ گیری - روانسنجی

  20,500تومان

  19,475 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات سمت تألیف مری جی آلن ترجمه دكتر علی دلاور
 14. کتاب روانشناسی رشد 2 - با نگرش به منابع اسلامی

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 15. کتاب روان شناسی مرضی تحولی - از كودكی تا بزرگسالی - جلد اول

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 16. کتاب انگیزش و هیجان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 17. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن رستگارپور
 18. کتاب مقدمات نوروسایكولوژی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات سمت تألیف دكتر داود معظمی
 19. کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ‌ریز

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تألیف دكتر سید علی حائری روحانی
 20. کتاب روانشناسی رشد 2 - نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات سمت تألیف دكتر حسین لطف‌ آبادی
 21. کتاب روانشناسی مرضی تحولی - از كودكی تا بزرگسالی - جلد دوم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 22. کتاب روان شناسی ژنتیک - تحول روانی از تولد تا پیری

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات سمت تألیف دكتر محمود منصور
 23. کتاب روانشناسی سلامت - جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات سمت تألیف ام رابین دیماتئو ترجمه محمد كاویانی
 24. کتاب روانشناسی سلامت - جلد دوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات سمت تألیف ام رابین دیماتئو ترجمه سید مهدی موسوی اصل
 25. کتاب اختلالهای زبان ، روشهای تشخیص و بازپروری - روانشناسی مرضی تحولی ، جلد سوم

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 26. کتاب روانشناسی كودكان عقب مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات سمت تألیف دكتر مریم سیف نراقی
 27. کتاب روان شناسی تربیتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات سمت تألیف دکتر پروین کدیور
 28. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 29. کتاب ساخت ، پدیدآیی و تحول شخصیت

  4,400 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف ر مای لی ترجمه دكتر محمود منصور
 30. کتاب ارزیابی ، برنامه ریزی آموزشی و بازپروری كودكان از تولد تا 5 سالگی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات سمت تألیف آدرین اكرز ترجمه فریده ترابی میلانی
 31. کتاب اصول و مبانی بهداشت روانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تألیف دكتر شهریار شهیدی
 32. کتاب تحول روانی ، آموزش و توانبخشی نابینایان

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات سمت تألیف محمدرضا نامنی
 33. کتاب روانشناسی جنایی

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 34. کتاب روانشناسی تجربی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن شمس اسفندآباد
 35. کتاب روش تحقیق در روانشناسی بالینی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات سمت تألیف دكتر علی صاحبی
 36. کتاب نوروسایكولوژی و سایكوفیزیولوژی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 37. کتاب روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف جمعی از نویسندگان
 38. کتاب شیوه‌ های درمانگری ، اضطراب و تنیدگی - استرس

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات سمت تألیف دكتر مسعود جان‌ بزرگی
 39. کتاب روان درمانگری پویشی فشرده و كوتاه‌ مدت - مبادی و فنون

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات سمت تألیف دكتر نیما قربانی
 40. کتاب استنباط آماری در پژوهش رفتاری

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 628 انتشارات سمت تألیف دكتر حیدر علی هومن