1. کتاب مدل‌ یابی معادلات ساختاری با كاربرد نرم‌ افزار لیزرل

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات سمت تألیف دكتر حیدر علی هومن
 2. کتاب روان ‌شناسی تفاوتهای فردی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن شمس اسفندآباد
 3. کتاب آمار استنباطی - گزیده ‌ای از تحلیلهای آماری تک‌ متغیری

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات سمت تألیف دکتر زهره سرمد
 4. کتاب كلیات فلسفه

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدحسین گنجی
 5. کتاب ارتباط متقاعد گرانه و تبلیغ - ویراست 2

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات سمت تألیف محمدعلی حكیم‌ آرا
 6. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی بالینی 1

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات سمت تألیف محمد عباس نژاد
 7. کتاب خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات سمت تألیف محمد رضا سالاری فر
 8. کتاب درآمدی بر روان‌ شناسی دین

  7,600 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات سمت تألیف مسعود آذربایجانی
 9. کتاب راهنمای عملی پژوهش كیفی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات سمت تألیف دكتر حیدر علی هومن
 10. کتاب 18 مقاله در روان‌ شناسی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات سمت تألیف دکتر پریرخ دادستان
 11. کتاب روان‌ شناسی - عرصه‌ ها و دیدگاهها

  6,950 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات سمت تألیف جمعی از نویسندگان
 12. کتاب روان‌ شناسی یادگیری

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تألیف دکتر پروین کدیور
 13. کتاب سبكهای یادگیری و شناختی - نظریه‌ ها و آزمونها

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات سمت تألیف دكتر سوزان امامی‌ پور
 14. کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات سمت تألیف دكتر حیدرعلی هومن
 15. کتاب مبانی بالینی روان - داروشناسی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف یان ام اندرسن ترجمه دكتر سید سعید پور نقاش تهرانی
 16. کتاب آموزش و پرورش ناشنوایان - روان‌ شناسی ، اصول و كاربردها

  4,400 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات سمت تألیف دانلد اف مورس ترجمه بتول اخوی راد
 17. کتاب روان‌ شناسی شناختی

  35,500 تومان

  تعداد صفحه 816 انتشارات سمت تألیف رابرت استرنبرگ ترجمه دكتر سیدكمال خرازی
 18. کتاب تمثیل درمانگری - كاربرد تمثیل در بازسازی شناختی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات سمت تألیف دكتر علی صاحبی
 19. کتاب شناخت - رفتار درمانگری سالمندان

  3,550 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تألیف كن لایدلاو ترجمه دكتر سیدموسی كافی
 20. کتاب یادداشتهای علوم اعصاب

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات سمت تألیف دكتر آلان لانگستاف ترجمه دكتر داود معظمی
 21. کتاب راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات سمت تألیف دكتر حیدر علی هومن
 22. کتاب روان‌ شناسی كودكان با نیازهای ویژه ناتوانی‌ های یادگیری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تألیف دیوید ای سوسا ترجمه دكتر احمد یارمحمدیان
 23. کتاب راهنمای عملی تهیه و نمایش جدولهای آماری در پژوهش رفتاری

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات سمت تألیف آدلاید آ ام نیكل ترجمه دكتر حیدرعلی هومن
 24. کتاب سنجش و ارزیابی روان‌ شناختی در محیط کار - راهنمای مدیران

  6,050 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات سمت تألیف مارک کوک ترجمه جهانبخش صادقی
 25. کتاب گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات سمت تألیف جی سی برنگیه ترجمه دكتر محمود منصور
 26. کتاب بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات سمت تألیف محمدرضا سالاری‌فر
 27. کتاب تحلیل تناظر و كاربردهای آن

  2,400 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات سمت تألیف دكتر حیدرعلی هومن
 28. کتاب اصول روان‌ شناختی تهیه پاورپوئینت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تألیف استفین ام كاسلین ترجمه سید علی خرازی
 29. کتاب نظریه ذهن - چگونه كودكان افكار و احساسات دیگران را درك می‌كنند؟

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات سمت تألیف مارتین جی داهرتی ترجمه دكتر زینب خانجانی
 30. کتاب راهنمای عملی تهیه و نمایش شكلها و نمودارهای آماری در پژوهش رفتاری

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تألیف آدلاید اِی ام نیكل ترجمه دكتر علی عسگری
 31. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته روان‌ شناسی بالینی 2

  3,100 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات سمت تألیف دكتر غلامرضا عباسیان
 32. کتاب راهنمای درمانگران در درمان گفتار شكاف كام

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات سمت تألیف پیترسون فالزون ترجمه مهزاد محسنی
 33. کتاب سلامت روانی زنان - نگاهی به چرخه زندگی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات سمت تألیف سارا رومنز ترجمه دكتر سیدولی‌ الله موسوی
 34. کتاب مغز انسان و اختلالهای آن

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات سمت تألیف دواگ ریچاردز ترجمه دکتر محمد کریم خداپناهی
 35. کتاب هدایت و مشورت در اسلام

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات سمت تألیف دکتر جواد اژه‌ ای
 36. کتاب ذهن - درآمدی بر علوم شناختی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تألیف پاول تاگارد ترجمه رامین گلشائی
 37. کتاب مبانی ، کاربرد و تفسیر آزمون t

  1,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات سمت تألیف دکتر علی عسگری
 38. کتاب کتاب مرجع نوروسایکولوژی بالینی کودک

  32,500 تومان

  تعداد صفحه 1016 انتشارات سمت تألیف سسیل رینالدز ترجمه دکتر محمد کریم خداپناهی
 39. کتاب روان‌شناسی تجربی - اصول و کاربرد

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات سمت تألیف بری اچ گانتوویتز ترجمه دکتر محمود حیدری
  0