1. کتاب موجودی از جزيره جکيل

  43,500 تومان

  تعداد صفحه 781 انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) تالیف ادوارد گريفين
 2. کتاب جايگاه ديپلماسی عمومی در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دانش نگار تالیف بیتا مهدوی
 3. کتاب اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1)

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات سمت تألیف دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
 4. کتاب فقه سیاسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات سمت تألیف دکتر منصور میر احمدی
 5. کتاب روسیه - جامعه سیاست و حکومت

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات سمت تألیف دکتر مهدی سنایی