1. کتاب سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دره ميرحيدر
 2. کتاب دولت های شیعی در تاریخ

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالیف محمدعلی چلونگر
 3. کتاب حقوق دیپلماتیک

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات وزارت امور خارجه تالیف پرویز ذوالعین
 4. کتاب از نجف تا قم ژئوپلتیک اندیشه سیاسی شیعه

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی تالیف سید عباس احمدی
 5. کتاب اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات سمت تالیف دکتر سید عبدالعلی قوام
 6. کتاب سیاست به مثابه علم

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات سمت تالیف ویلفرید روریش
 7. کتاب سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان ، فرانسه ، آلمان و ایتالیا)

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد نقیب زاده
 8. کتاب سیاستهای مقایسه ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات سمت تالیف دکتر سید عبدالعلی قوام
 9. کتاب جنبش های اسلامی معاصر

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تالیف دکتر سید احمد موثقی
 10. کتاب امنیت ملی و نظام بین المللی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات سمت تالیف دکتر جلیل روشندل
 11. کتاب مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی
 12. کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی (1)

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تالیف دکتر هرمز داورپناه
 13. کتاب نظریه پردازی در روابط بین الملل - مبانی و قالبهای فکری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تالیف دکتر سید حسین سیف زاده
 14. کتاب سیاست و حکومت در آسیای مرکزی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تالیف دکتر الهه کولائی (طبرستانی)
 15. کتاب مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد ساعی
 16. کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تالیف دکتر حاتم قادری
 17. کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد نقیب زاده
 18. کتاب اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تالیف دکتر حاتم قادری
 19. کتاب فقه سیاسی - حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات سمت تالیف عباسعلی عمید زنجانی
 20. کتاب فلسفه قدرت

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات سمت تالیف سید عباس نبوی
 21. کتاب طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات سمت تالیف پروفسور اندرو لوین
 22. کتاب نظریه های انقلاب

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات سمت تالیف دکتر عباس منوچهری
 23. کتاب دیالکتیک ایرانی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سيد محمد هوشی نژاد
 24. کتاب خلیج فارس و مسائل آن

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات سمت تالیف بیژن اسدی
 25. کتاب سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات سمت تالیف ویلیام پیرویان
 26. کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات سمت تالیف داود فیرحی
 27. کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات سمت تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی
 28. کتاب مالیه عمومی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد توکلی
 29. کتاب تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1322)

  4,500تومان

  4,050 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات سمت تالیف دکتر صادق زیبا کلام
 30. کتاب جامعه شناسی تاریخی - تطبیقی جهان سوم (پیدایش)

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات سمت تالیف دکتر ال. اس. استاوریانوس
 31. کتاب سیاست و حکومت در ایالات متحده

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تالیف دکتر محمد امجد
 32. کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تالیف دکتر ابراهیم برزگر
 33. کتاب اتحادیه اروپا

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات سمت تالیف دکتر سعید خالوزاده
 34. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (2) - ویراست دوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تالیف دکتر هرمز داورپناه
 35. کتاب چگونگی گذار جمهوری اسلامی ایران از نظام ریاستی به نظام پارلمانی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات دانشگاه یزد تالیف اکبر غفوری
 36. کتاب تحلیل تاریخچه رویداد - کاربرد تحلیل بقا در علوم اجتماعی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محسن نوغانی دخت بهمنی
 37. کتاب استعاره های استراتژی:نگاهی خلاقانه به آموزش مدیریت راهبردی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف سینتیا واگنر ویک
 38. کتاب بسیج اسلام سیاسی در ترکیه

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف غلامرضا خواجه سروی
 39. کتاب بازتاب اندیشه سیاسی امام خمینی - ره - در وصیت نامه شهدای دانشجو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مجتبی باباخانی
 40. کتاب پیش درآمدی بر علوم سیاست گذاری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف هارولد لاسول