1. کتاب ایب لینکلن بزرگ می شود

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات کارنامه تألیف کارل سندبرگ ترجمه احمد کسایی پور
 2. کتاب هانا آرنت

  9,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شوند تالیف ژولیا کریستوا
 3. کتاب هیاهو بر سر هیچ - مبالغه مستعار

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 4. کتاب خواب آشفته نفت - دکتر مصدق و نهضت ملی ایران - دوره دو جلدی

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 1144 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 5. کتاب خواب آشفته نفت - از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 6. کتاب خواب آشفته نفت - از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 7. کتاب ملی کردن غرامت - درس هایی از داوری های نفتی

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 8. کتاب قانون حاکم - درس هایی از داوری های نفتی

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 9. کتاب قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین الملل

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علمی و فرهنگی تالیف جی. پی. سینگ
 10. کتاب دراعماق زمان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۰ انتشارات نشر تاریخ ایران تالیف الهام ملک زاده
 11. کتاب در خانه اگر کس است - اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 12. کتاب گفته ها و ناگفته ها - تحلیلی از گزارش عملیات پنهانی سیا در کودتای 28 مرداد 1332

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 13. کتاب نخستین مسلمانان در اروپا

  43,500 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات کارنامه تألیف برنارد لویس ترجمه محمد قائد
 14. کتاب بازجویی از صدام

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتاب پارسه تالیف جان نیکسون
 15. کتاب سازمان امنیت و همکاری اروپا

  17,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف محمد مهدی مختاری
 16. کتاب نامه های زندان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اختران تالیف محترم میرعبدالله بانی
 17. کتاب سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دره ميرحيدر
 18. کتاب دولت های شیعی در تاریخ

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالیف محمدعلی چلونگر
 19. کتاب حقوق دیپلماتیک

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات وزارت امور خارجه تالیف پرویز ذوالعین
 20. کتاب از نجف تا قم ژئوپلتیک اندیشه سیاسی شیعه

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی تالیف سید عباس احمدی
 21. کتاب اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات سمت تالیف دکتر سید عبدالعلی قوام
 22. کتاب سیاست به مثابه علم

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات سمت تالیف ویلفرید روریش
 23. کتاب سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان ، فرانسه ، آلمان و ایتالیا)

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد نقیب زاده
 24. کتاب سیاستهای مقایسه ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات سمت تالیف دکتر سید عبدالعلی قوام
 25. کتاب جنبش های اسلامی معاصر

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تالیف دکتر سید احمد موثقی
 26. کتاب امنیت ملی و نظام بین المللی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات سمت تالیف دکتر جلیل روشندل
 27. کتاب مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی
 28. کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی (1)

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تالیف دکتر هرمز داورپناه
 29. کتاب نظریه پردازی در روابط بین الملل - مبانی و قالبهای فکری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تالیف دکتر سید حسین سیف زاده
 30. کتاب سیاست و حکومت در آسیای مرکزی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تالیف دکتر الهه کولائی (طبرستانی)
 31. کتاب مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد ساعی
 32. کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تالیف دکتر حاتم قادری
 33. کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد نقیب زاده
 34. کتاب اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تالیف دکتر حاتم قادری
 35. کتاب فقه سیاسی - حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات سمت تالیف عباسعلی عمید زنجانی
 36. کتاب فلسفه قدرت

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات سمت تالیف سید عباس نبوی
 37. کتاب طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات سمت تالیف پروفسور اندرو لوین
 38. کتاب نظریه های انقلاب

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات سمت تالیف دکتر عباس منوچهری
 39. کتاب دیالکتیک ایرانی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سيد محمد هوشی نژاد
 40. کتاب خلیج فارس و مسائل آن

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات سمت تالیف بیژن اسدی