1. کتاب بررسی تحلیلی بحران سوریه - زمینه ها بازیگران و چشم اندازها

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانش نگار تالیف احمد سلطانی تژاد
 2. کتاب نویسه های باستان

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباییه تالیف امیر زمانی
 3. کتاب فرضیه کمونیسم

  22,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مرکز تالیف آلن بدیو
 4. کتاب ما باختیم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روزگار تالیف سید محمد علی ابطحی
 5. کتاب دموکراسی دروغ نیست

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف فریدون مجلسی
 6. کتاب ایب لینکلن بزرگ می شود

  8,500تومان

  8,075 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات کارنامه تألیف کارل سندبرگ ترجمه احمد کسایی پور
 7. کتاب هانا آرنت

  9,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شوند تالیف ژولیا کریستوا
 8. کتاب هیاهو بر سر هیچ - مبالغه مستعار

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 9. کتاب خواب آشفته نفت - دکتر مصدق و نهضت ملی ایران - دوره دو جلدی

  110,000تومان

  104,500 تومان

  تعداد صفحه 1144 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 10. کتاب خواب آشفته نفت - از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 11. کتاب خواب آشفته نفت - از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 12. کتاب ملی کردن غرامت - درس هایی از داوری های نفتی

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 13. کتاب قانون حاکم - درس هایی از داوری های نفتی

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 14. کتاب قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین الملل

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علمی و فرهنگی تالیف جی. پی. سینگ
 15. کتاب دراعماق زمان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۰ انتشارات نشر تاریخ ایران تالیف الهام ملک زاده
 16. کتاب در خانه اگر کس است - اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

  9,000تومان

  8,550 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 17. کتاب گفته ها و ناگفته ها - تحلیلی از گزارش عملیات پنهانی سیا در کودتای 28 مرداد 1332

  2,000تومان

  1,900 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 18. کتاب نخستین مسلمانان در اروپا

  43,500تومان

  41,325 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات کارنامه تألیف برنارد لویس ترجمه محمد قائد
 19. کتاب بازجویی از صدام

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتاب پارسه تالیف جان نیکسون
 20. کتاب سازمان امنیت و همکاری اروپا

  17,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف محمد مهدی مختاری
 21. کتاب نامه های زندان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اختران تالیف محترم میرعبدالله بانی
 22. کتاب سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دره ميرحيدر
 23. کتاب دولت های شیعی در تاریخ

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالیف محمدعلی چلونگر
 24. کتاب حقوق دیپلماتیک

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات وزارت امور خارجه تالیف پرویز ذوالعین
 25. کتاب از نجف تا قم ژئوپلتیک اندیشه سیاسی شیعه

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی تالیف سید عباس احمدی
 26. کتاب اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات سمت تالیف دکتر سید عبدالعلی قوام
 27. کتاب سیاست به مثابه علم

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات سمت تالیف ویلفرید روریش
 28. کتاب سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان ، فرانسه ، آلمان و ایتالیا)

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد نقیب زاده
 29. کتاب سیاستهای مقایسه ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات سمت تالیف دکتر سید عبدالعلی قوام
 30. کتاب جنبش های اسلامی معاصر

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تالیف دکتر سید احمد موثقی
 31. کتاب امنیت ملی و نظام بین المللی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات سمت تالیف دکتر جلیل روشندل
 32. کتاب مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی
 33. کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی (1)

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تالیف دکتر هرمز داورپناه
 34. کتاب نظریه پردازی در روابط بین الملل - مبانی و قالبهای فکری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تالیف دکتر سید حسین سیف زاده
 35. کتاب سیاست و حکومت در آسیای مرکزی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تالیف دکتر الهه کولائی (طبرستانی)
 36. کتاب مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد ساعی
 37. کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تالیف دکتر حاتم قادری
 38. کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد نقیب زاده
 39. کتاب اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تالیف دکتر حاتم قادری
 40. کتاب فقه سیاسی - حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات سمت تالیف عباسعلی عمید زنجانی