1. کتاب سیاست و نقش انگلیس در ایران

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داود آقایی
 2. کتاب سیاست و حکومت در فرانسه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حجت الله ایوبی
 3. کتاب سیاست گذاری و مدیریت رسانه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون وردی نژاد
 4. کتاب سیاست اجتماعی بنیان های مفهومی و نظری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تالیف غلامرضا غفاری
 5. کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن 21

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهاره سازمند
 6. کتاب سیاستگذاری رسانه ای

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات دانشگاه تهران تالیف طاهر روشن دل اربطانی
 7. کتاب سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 8. کتاب روش شناسی نظریه های جدید در علم سیاست

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جهانگیر معینی علمداری
 9. کتاب روش شناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رسول افضلی
 10. کتاب جهانی شدن - ناسیونالیسم و توسعه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید احمد موثقی
 11. کتاب جغرافیا - اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیر گذار

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کیومرث یزدان پناه درو
 12. کتاب توسعه و دموکراسی و دلالت های آن برای ایران

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جعفر عبادی
 13. کتاب تراژدی علوم سیاسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید ریچی
 14. کتاب تحلیل خط مشی عمومی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس منوریان
 15. کتاب بی طرفی در نظریه سیاسی جان رالز

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا موسوی
 16. کتاب انقلاب و بسیج سیاسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین بشیریه
 17. کتاب آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 563 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داود آقایی
 18. کتاب احزاب سیاسی و خط مشی های اقتصادی - اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحمید شمس
 19. کتاب روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه

  28,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۸ انتشارات گستره تالیف فریدون آدمیت
 20. کتاب روشنفکران و دولت در ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۰۹ انتشارات شیرازه تالیف نگین نبوی
 21. کتاب ترجمه و دیدگاه های پسا - استعماری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات قطره تالیف سوزان باسنت
 22. کتاب تاریخ اندیشه ایرانی

  205,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۹۰۸ انتشارات نامه فردوسی تالیف آذرمیدخت فرهیخته والا
 23. کتاب نبرد قدرت در ایران

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۸۰۸ انتشارات نی تالیف محمد سمیعی
 24. کتاب سیاست ورزی در ایران عصر صفوی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۴۷ انتشارات فرهنگ جاوید تالیف کالین میچل
 25. کتاب بررسی تحلیلی بحران سوریه - زمینه ها بازیگران و چشم اندازها

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانش نگار تالیف احمد سلطانی تژاد
 26. کتاب نویسه های باستان

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباییه تالیف امیر زمانی
 27. کتاب فرضیه کمونیسم

  22,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مرکز تالیف آلن بدیو
 28. کتاب ما باختیم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روزگار تالیف سید محمد علی ابطحی
 29. کتاب دموکراسی دروغ نیست

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف فریدون مجلسی
 30. کتاب ایب لینکلن بزرگ می شود

  8,500تومان

  8,075 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات کارنامه تألیف کارل سندبرگ ترجمه احمد کسایی پور
 31. کتاب هانا آرنت

  9,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شوند تالیف ژولیا کریستوا
 32. کتاب هیاهو بر سر هیچ - مبالغه مستعار

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 33. کتاب خواب آشفته نفت - دکتر مصدق و نهضت ملی ایران - دوره دو جلدی

  110,000تومان

  104,500 تومان

  تعداد صفحه 1144 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 34. کتاب خواب آشفته نفت - از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 35. کتاب خواب آشفته نفت - از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 36. کتاب ملی کردن غرامت - درس هایی از داوری های نفتی

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 37. کتاب قانون حاکم - درس هایی از داوری های نفتی

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 38. کتاب قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین الملل

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علمی و فرهنگی تالیف جی. پی. سینگ
 39. کتاب دراعماق زمان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۰ انتشارات نشر تاریخ ایران تالیف الهام ملک زاده
 40. کتاب در خانه اگر کس است - اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

  9,000تومان

  8,550 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد