1. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2016

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 736 انتشارات ارجمند تألیف آنتونی مشر ترجمه سیدمهدی منتظری
 2. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا 2016 - شومیز

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 711 انتشارات آرتین طب ترجمه ملیحه نوبخت
 3. کتاب تکنولوژی های پروتئین های نو ترکیب پیوندی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف اشرف قلی زاده
 4. کتاب کاربردهای کمی و مبانی نانو ذرات لومینسانس

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالمجید بایندری مقدم
 5. کتاب کاربرد فناوری های نوین تشخیص مولکولی در علوم پزشکی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد ربیعی
 6. کتاب کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جمشید خان چمنی
 7. کتاب قارچهای سمی و خوراکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فتح الله فلاحیان
 8. کتاب عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی درسردخانه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 301 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کرامت الله ایماندل
 9. کتاب علم تمرین

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمان سوری
 10. کتاب طبقات الاطباء و الحکماء

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 271 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد کاظم امامی
 11. کتاب سم شناسی نانو ذرات

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نانسی.ا. مونتیرو
 12. کتاب ژنتیک تکمیلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد سادات نوری
 13. کتاب زیست شناسی مولکولی و آفرینش تکاملی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 14. کتاب روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه تهران تالیف گودرز صادقی هشجین
 15. کتاب روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر موحدی
 16. کتاب رنگدانه های کاروتنوییدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هادی رضوی
 17. کتاب رشد و تکامل حرکتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رسول حمایت طلب
 18. کتاب رشد نمو و تغذیه پیش از تولد تا بلوغ

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود شیخ
 19. کتاب درسنامه صنایع غذایی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 1176 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سامان علاقمند
 20. کتاب دانشنامه در علم پزشکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 325 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حکیم میسری
 21. کتاب اختلالات حرکتی با رویکرد فرایندهای رشدی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود شیخ
 22. کتاب خاموشی ژن از طریق RNA

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پاتریک.ج. پادیسون
 23. کتاب چکیده بیوشیمی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 379 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دایان کلبی
 24. کتاب تکثیر و پرورش غذای زنده - دستورالعمل تکثیر و پرورش پلانکتون

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرانک اچ هوف
 25. کتاب تغذیه ورزشکاران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود گودرزی
 26. کتاب تغذیه سالم اعجاز خوراکی ها از دیدگاه پزشکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر رجب زاده
 27. کتاب تطبیق نامهای کهن گیاهان دارویی با نام های علمی جلد 1

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد قهرمان
 28. کتاب تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارک. اس. جورج
 29. کتاب بیوشیمی فیزیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهرام گلیایی
 30. کتاب بهداشت و فناوری شیر

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات دانشگاه تهران تالیف گیتی کریم
 31. کتاب بهداشت مواد غذایی با منشا آبزیان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانشگاه تهران تالیف افشین آخوندزاده بستی
 32. کتاب بهداشت گوشت 3 جلدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 2979 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جوزف گریسی
 33. کتاب باکتری های فاضلاب

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مایکل اچ جراردی
 34. کتاب باکتری شناسی عمومی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 830 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن تاج بخش
 35. کتاب بافت شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مریم رضاییان
 36. کتاب بافت شناسی مقایسه ای کاربردی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 353 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن مروتی
 37. کتاب بافت شناسی مقایسه ای

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ایرج پوستی
 38. کتاب آناتومی و بافت شناسی مقایسه ای

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیپر م. تروتینگ
 39. کتاب الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه 2جلدی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 693 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسماعیل جرجانی
 40. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة یا روضة الانس و منفعة النس

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موفق الدین ابو منصور عل الهروی