1. کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف سيد حميد رضا صادقی
 2. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم خاک - کارشناسی ارشد

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مرضیه شیردست
 3. کتاب مدرسان شریف فرسایش و حفاظت خاک - کارشناسی ارشد

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مدرسان شریف تألیف سارا خیامی
 4. کتاب مدرسان شریف فیزیک خاک - کارشناسی ارشد

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف صنم بایبوردی
 5. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم باغبانی - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین آذریان
 6. کتاب مدرسان شریف طرح آزمایش های کشاورزی - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر بهروز موذن قمصری
 7. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های زراعت و اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 762 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمد جوادی
 8. کتاب مدرسان شریف زراعت - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 482 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس معصومه شفیعی خورشیدی
 9. کتاب مدرسان شریف اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی اکبر اسدی
 10. کتاب مدرسان شریف فیزیولوژی گیاهان زراعی - کارشناسی ارشد

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر فیروزه یزدانی
 11. کتاب علوم اجتماعی محیط زیست

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسمائل واکارو
 12. کتاب پیازی های زینتی از تحقیقات بنیادی تا تولید

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رینا کامنتسکی
 13. کتاب چمن مصنوعی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تالیف روح اله سمنانی رهبر
 14. کتاب خاک شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات پوران پژوهش تالیف هومن همایونی
 15. کتاب زراعت

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات پوران پژوهش تالیف هومن همایونی
 16. کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات پوران پژوهش تالیف سید علی فاضل زاده
 17. کتاب شناخت و اصول مبازره با آفات و بیماریهای گیاهی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات پوران پژوهش تالیف مریم اصلاحی
 18. کتاب ضمیمه درس و کنکور باغبانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 75 انتشارات دی نگار تالیف فرزانه ميرزایی
 19. کتاب تغییر اقلیم و امنیت غذایی سازگاری کشاورزی به جهان گرم تر

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف دیوید لوبل
 20. کتاب مبانی پژوهش درآب و هواشناسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات دانشگاه زنجان تالیف حسین عساکره
 21. کتاب آموزش کاربردی Arc GIS 10.2با تاکید برمسائل مهندسی آب و محیط زیست

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات سیمای دانش تالیف مهران قدرتی
 22. کتاب فرآوری و مدیریت کیفیت شیر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 473 انتشارات مرز دانش تالیف یوسف مولائی معین
 23. کتاب فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف سید مجید صابری فتحی
 24. کتاب مجموعه قوانین و مقررات شیلات ایران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشکده منابع طبیعی گرگان تالیف افشين عادلی
 25. کتاب زيست شناسی و تکثير و پرورش لابسترها

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 435 انتشارات حق شناس تالیف رضا ملک زاده
 26. کتاب استحصال آب برای کشاورزی در مناطق خشک

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه تهران دانشگاه تالیف طيب اويس
 27. کتاب واکسن های ماهیان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الکساندر آدامز
 28. کتاب پاسخ های گیاه به تنش خشکی - آثار و سازوکارهای مقاومت

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف علی محمد میرمحمدی میبدی
 29. کتاب مفاهیم و روشهای ساده و عملی تولید کمپوست

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف امیرحسین خوشگفتارمنش
 30. کتاب گیاهان صنعتی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف محمدرضا خواجه پور
 31. کتاب اصول مکانیک سنگ

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف غلامرضا خانلری
 32. کتاب رابطه آب و خاک و گیاه

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات دانشگاه امام رضا مشهد تالیف امین علیزاده
 33. کتاب دورنمای بیابان های جهان

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانشگاه یزد تالیف محمدرضا اختصاصی
 34. کتاب جنگلها،درختان و درختچه های ایران

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 876 انتشارات دانشگاه یزد تالیف حبیب الله ثابتی
 35. کتاب فیزیک ماسه بادی و گرد و غبار

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات دانشگاه یزد تالیف جاسپر.اف.کک
 36. کتاب منابع آب ایران

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات دانشگاه یزد تالیف کمال امیدوار
 37. کتاب مدل ها و ابزارهای برآورد و اندازه گیری فرسایش بادی و ریزگردها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات دانشگاه یزد تالیف محمدرضا اختصاصی
 38. کتاب مدل سازی کیفی آب برای رودخانه ها و آب های جاری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات دانشگاه یزد تالیف مارسللو بندینی
 39. کتاب مدل سازی فرسایش آبی با استفاده از مدلهای خانواد WEPP جلد 2اجرای مدل

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات دانشگاه یزد تالیف شهربانو عباسی
 40. کتاب مدل سازی فرسایش آبی با استفاده از مدلهای خانواد WEPP جلد 1:ساختار مدل

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات دانشگاه یزد تالیف علی طالبی