1. کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف سيد حميد رضا صادقی
 2. کتاب مدیریت گلخانه تکنولوژی تولید محصولات گلخانه ای

  18,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات سلسله تألیف دکتر محمد رضا حسندخت
 3. کتاب راهنمای جامع ومصورخیار-گوجه فرهنگی-فلفل و توت فرهنگی

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 480انتشارات سخن گستر تألیف مهندس ساسان جعفرنیا-مهندس محسن همای
 4. کتاب کشت هیدروپونیک راهنمای کامل و منصوربرای پرورش دهندگان حرفه ای هیدروپونیک

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات سخن گستر تألیف دکتر هاواردرش ترجمه ساسان جعفرنیا-آیداخسروشاهی-مهدی صفایی خرم
 5. کتاب راهنمای جامع ومصورپرورش قارچ های خوراکی

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات سخن گستر تألیف پاول استیمتز-جی اس شیلتون ترجمه مهندس ساسان جعفرنیا-مهندس مهدی داعی
 6. کتاب اصول و کاربرد تصاویر فراطیفی درمنابع طبیعی

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 178انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف طیبه مصباح زاده-علی اکبرنوروزی-سارانخعی نژادفرد
 7. کتاب آموزش کاربردی کشت زعفران پرورش -پرورش-فرآوری-تجارت

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 80انتشارات دی نگار تألیف دکتراردلان قیلاوی زاده-دکتر ذبیح الله رستمی
 8. کتاب اصول کشت سلول و بافت گیاهی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سیداحمد سادات نوری - سید مسعود میرمعصومی - مهندس نسیبه سادات میرباقر
 9. کتاب آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمدعلی شیخ بیگ گوهرریزی - مصطفی ناصر ترابی - ابوذر نعمتی قاسم آبادی
 10. کتاب روش های کاربردی جمع آوری آب برای کشت محصولات باغبانی در شرایط دیم

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر عباس یداللهی - مهندس سعادت ساریخانی خرمی - دکتر اصغر کهندل
 11. کتاب زنگ های گندم اصلاح برای مقاومت

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 325انتشارات دانشگاه تبریز تالیف داگلاس نات
 12. کتاب محیط زیست عمومی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات فنی ایران تالیف مصطفي پناهی
 13. کتاب تنش آبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف هاسه گاوا
 14. کتاب گوشت شتر و فرآورده های آن

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانشگاه بیرجند تالیف ایسام کدیم
 15. کتاب ذرت شیرین - رهیافت های به زراعی و به نژادی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف مجيد آقاعليخانی
 16. کتاب اصول و مبانی درخت شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سیدعلی حسینی - مهندس منیژه توان
 17. کتاب حاصلخیزی بیولوژیک خاک ، کلیدی برای استفاده پایدار از اراضی کشاورزی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف لینت ک ابوت - دانیل و مورفی ترجمه هادی اسدی رحمانی - احمد اصغرزاده
 18. کتاب درختان و درختچه ها ، با بیش از 545 تصویر رنگی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات آیه ترجمه مهرانگیز پولادیان - دکتر اصغر کهندل
 19. کتاب کشت گیاهان بیرون از خاک - کشت هیدرو پونیک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف پروفسور فیلیپ مورارد ترجمه دکتر علی روستایی
 20. کتاب مدیریت بیماریهای گیاهی

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف آر اس سینگ ترجمه دکتر علی روستایی
 21. کتاب کشاورزی پایدار ، پارادایم نوین تحقیق و توسعه کشاورزی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف سید محمود حسینی - محمد شریف شریف زاده
 22. کتاب رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی اسدی - دکتر مرتضی اکبری
 23. کتاب مدل سازی خواب بذر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر نبی خلیلی اقدم
 24. کتاب گوگرد

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مجتبی شمسی پور - نرمین بهرامی آده
 25. کتاب کاربرد قارچ های میکوریزا در کشاورزی پایدار و خاک های شور و خشک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر محمد جواد زارع - دکتر حسینعلی علیخانی
 26. کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 521 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی روستایی
 27. کتاب میکوریزی : کشاورزی و جنگل داری پایدار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف زکی انور سیدیکویی ترجمه دکتر حسینعلی علیخانی - مهندس مهدی قورچیانی
 28. کتاب کاربرد آمار در آبزی پروری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رم سی بوجل
 29. کتاب فیزیولوژی گیاهی جلد 5 - فیتوکرم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 30. کتاب فیزیولوژی گیاهی جلد - زیست شناسی تکوینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 31. کتاب فیزیولوژی گیاهی7 - بیوشمی ترکیبات ثانوی 2جلدی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 1304 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 32. کتاب فیزیولوژی حشرات

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 457 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا بندانی
 33. کتاب فیزیولوژی - اصلاح و تولید انگور

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی عبادی
 34. کتاب فرسایش آبی و کنترل آن

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 671 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسینقلی رفاهی
 35. کتاب علوم و صنایع گوشت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نوردهر رکنی
 36. کتاب طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید علی پیغمبری
 37. کتاب طرح آزمایشی در علوم منابع طبیعی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد علی زارع چاهوکی
 38. کتاب شهر و محیط زیست

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مدرس
 39. کتاب شالوده بوم شناسی احیا

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دوناد ا. فالک
 40. کتاب سوخت های زیستی جلبکی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جورج آلبرتو ویراکوستا