1. تماس

  کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف سيد حميد رضا صادقی
 2. تماس

  کتاب مدیریت گلخانه تکنولوژی تولید محصولات گلخانه ای

  18,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات سلسله تألیف دکتر محمد رضا حسندخت
 3. موجود

  کتاب راهنمای جامع ومصورخیار-گوجه فرهنگی-فلفل و توت فرهنگی

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 480انتشارات سخن گستر تألیف مهندس ساسان جعفرنیا-مهندس محسن همای
 4. تماس

  کتاب کشت هیدروپونیک راهنمای کامل و منصوربرای پرورش دهندگان حرفه ای هیدروپونیک

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات سخن گستر تألیف دکتر هاواردرش ترجمه ساسان جعفرنیا-آیداخسروشاهی-مهدی صفایی خرم
 5. موجود

  کتاب راهنمای جامع ومصورپرورش قارچ های خوراکی

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات سخن گستر تألیف پاول استیمتز-جی اس شیلتون ترجمه مهندس ساسان جعفرنیا-مهندس مهدی داعی
 6. موجود

  کتاب اصول و کاربرد تصاویر فراطیفی درمنابع طبیعی

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 178انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف طیبه مصباح زاده-علی اکبرنوروزی-سارانخعی نژادفرد
 7. موجود

  کتاب آموزش کاربردی کشت زعفران پرورش -پرورش-فرآوری-تجارت

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 80انتشارات دی نگار تألیف دکتراردلان قیلاوی زاده-دکتر ذبیح الله رستمی
 8. تماس

  کتاب جنگلداری پیام نور

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات پیام نور تألیف دکتر سهراب مرادی - دکتر فرخ پورشکوری اله ده
 9. تماس

  کتاب اصول کشت سلول و بافت گیاهی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سیداحمد سادات نوری - سید مسعود میرمعصومی - مهندس نسیبه سادات میرباقر
 10. تماس

  کتاب آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمدعلی شیخ بیگ گوهرریزی - مصطفی ناصر ترابی - ابوذر نعمتی قاسم آبادی
 11. تماس

  کتاب روش های کاربردی جمع آوری آب برای کشت محصولات باغبانی در شرایط دیم

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر عباس یداللهی - مهندس سعادت ساریخانی خرمی - دکتر اصغر کهندل
 12. تماس

  کتاب زنگ های گندم اصلاح برای مقاومت

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 325انتشارات دانشگاه تبریز تالیف داگلاس نات
 13. تماس

  کتاب محیط زیست عمومی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات فنی ایران تالیف مصطفي پناهی
 14. تماس

  کتاب تنش آبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف هاسه گاوا
 15. تماس

  کتاب گوشت شتر و فرآورده های آن

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دانشگاه بیرجند تالیف ایسام کدیم
 16. تماس

  کتاب ذرت شیرین - رهیافت های به زراعی و به نژادی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف مجيد آقاعليخانی
 17. تماس

  کتاب اصول و مبانی درخت شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سیدعلی حسینی - مهندس منیژه توان
 18. تماس

  کتاب حاصلخیزی بیولوژیک خاک ، کلیدی برای استفاده پایدار از اراضی کشاورزی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف لینت ک ابوت - دانیل و مورفی ترجمه هادی اسدی رحمانی - احمد اصغرزاده
 19. تماس

  کتاب درختان و درختچه ها ، با بیش از 545 تصویر رنگی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات آیه ترجمه مهرانگیز پولادیان - دکتر اصغر کهندل
 20. تماس

  کتاب کشت گیاهان بیرون از خاک - کشت هیدرو پونیک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف پروفسور فیلیپ مورارد ترجمه دکتر علی روستایی
 21. تماس

  کتاب مدیریت بیماریهای گیاهی

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف آر اس سینگ ترجمه دکتر علی روستایی
 22. تماس

  کتاب کشاورزی پایدار ، پارادایم نوین تحقیق و توسعه کشاورزی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف سید محمود حسینی - محمد شریف شریف زاده
 23. تماس

  کتاب رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی اسدی - دکتر مرتضی اکبری
 24. تماس

  کتاب مدل سازی خواب بذر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر نبی خلیلی اقدم
 25. تماس

  کتاب گوگرد

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مجتبی شمسی پور - نرمین بهرامی آده
 26. تماس

  کتاب کاربرد قارچ های میکوریزا در کشاورزی پایدار و خاک های شور و خشک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر محمد جواد زارع - دکتر حسینعلی علیخانی
 27. تماس

  کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 521 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی روستایی
 28. تماس

  کتاب میکوریزی : کشاورزی و جنگل داری پایدار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف زکی انور سیدیکویی ترجمه دکتر حسینعلی علیخانی - مهندس مهدی قورچیانی
 29. تماس

  کتاب کاربرد آمار در آبزی پروری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رم سی بوجل
 30. تماس

  کتاب فیزیولوژی گیاهی جلد 5 - فیتوکرم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 31. تماس

  کتاب فیزیولوژی گیاهی جلد - زیست شناسی تکوینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 32. تماس

  کتاب فیزیولوژی گیاهی7 - بیوشمی ترکیبات ثانوی 2جلدی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 1304 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 33. تماس

  کتاب فیزیولوژی حشرات

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 457 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا بندانی
 34. تماس

  کتاب فیزیولوژی - اصلاح و تولید انگور

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی عبادی
 35. تماس

  کتاب فرسایش آبی و کنترل آن

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 671 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسینقلی رفاهی
 36. تماس

  کتاب علوم و صنایع گوشت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نوردهر رکنی
 37. تماس

  کتاب طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید علی پیغمبری
 38. تماس

  کتاب طرح آزمایشی در علوم منابع طبیعی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد علی زارع چاهوکی
 39. تماس

  کتاب شهر و محیط زیست

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مدرس
 40. تماس

  کتاب شالوده بوم شناسی احیا

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دوناد ا. فالک
  0