1. کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف سيد حميد رضا صادقی
 2. کتاب ممانعت کننده های سبز خوردگی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف آرمان زارع بیدکی
 3. کتاب مهره داران - کالبدشناسی مقایسه ای - عملکرد - تکامل

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 892 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف کاردونگ
 4. کتاب زراعت مخلوط گیاهان علوفه ای

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 299 انتشارات مرز دانش تالیف باغجری
 5. کتاب آزمون های میکروبی و شیمی مواد غذایی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات پرتو واقعه تالیف حامد اهری
 6. کتاب بیماری های عفونی در صنعت آبزی پروری

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 654 انتشارات دانشگاه تهران تالیف برایان آستین
 7. کتاب اصول مهندسی جداسازی زیستی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 219 انتشارات پیتک تالیف راجا گوش
 8. کتاب اسکندر فیروز - خاطرات

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات تدبیر روشن تالیف اسکندر فیروز
 9. کتاب مقدمه ای بر حفاظت و مدیریت تالاب ها

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات نشر معارف تالیف هنریک مجنونيان
 10. کتاب زیست مولکولی میانکنش گیاهان و عوامل زیستی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات دانشگاه امام خمینی تالیف قاسمعلی گروسی
 11. کتاب تکثیر - پرورش و نگهداری ماهیان آکواریومی - به همراه CD

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات پیرامون تالیف امیر عماد رستنده
 12. کتاب اندازه گیری باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی - مبانی و روش ها

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خليل طالبی جهرمی
 13. کتاب روش های سریع آنالیز و شناسایی کیفی غیر دستگاهی پلاستیک های پر مصرف

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تالیف سعید نعمتی
 14. کتاب گیاهان بالا رونده زینتی - پیچ های زینتی و درختچه های دیوارپوش

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف همایون فرهمند
 15. کتاب آموزش محیط زیست در برنامه درسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه یزد تالیف مریم کیان
 16. کتاب تولید غلات

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی تالیف رئوف سيد شريفی
 17. کتاب جانورشناسی 1 بی مهرگان

  18,600 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات دانشگاه شاهد تالیف منیژه کرمی
 18. کتاب زیست فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف وی پونو سوامی و دیگران ترجمه دکتر محمدعلی عسکری سرچشمه و همکاران
 19. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم خاک - کارشناسی ارشد

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مرضیه شیردست
 20. کتاب مدرسان شریف فرسایش و حفاظت خاک - کارشناسی ارشد

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مدرسان شریف تألیف سارا خیامی
 21. کتاب مدرسان شریف فیزیک خاک - کارشناسی ارشد

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف صنم بایبوردی
 22. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های علوم باغبانی - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین آذریان
 23. کتاب مدرسان شریف طرح آزمایش های کشاورزی - کارشناسی ارشد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر بهروز موذن قمصری
 24. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های زراعت و اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 762 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمد جوادی
 25. کتاب مدرسان شریف زراعت - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 482 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس معصومه شفیعی خورشیدی
 26. کتاب مدرسان شریف اصلاح نباتات - کارشناسی ارشد

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی اکبر اسدی
 27. کتاب مدرسان شریف فیزیولوژی گیاهان زراعی - کارشناسی ارشد

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر فیروزه یزدانی
 28. کتاب علوم اجتماعی محیط زیست

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسمائل واکارو
 29. کتاب پیازی های زینتی از تحقیقات بنیادی تا تولید

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رینا کامنتسکی
 30. کتاب چمن مصنوعی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تالیف روح اله سمنانی رهبر
 31. کتاب خاک شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات پوران پژوهش تالیف هومن همایونی
 32. کتاب زراعت

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات پوران پژوهش تالیف هومن همایونی
 33. کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات پوران پژوهش تالیف سید علی فاضل زاده
 34. کتاب شناخت و اصول مبازره با آفات و بیماریهای گیاهی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات پوران پژوهش تالیف مریم اصلاحی
 35. کتاب ضمیمه درس و کنکور باغبانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 75 انتشارات دی نگار تالیف فرزانه ميرزایی
 36. کتاب تغییر اقلیم و امنیت غذایی سازگاری کشاورزی به جهان گرم تر

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف دیوید لوبل
 37. کتاب مبانی پژوهش درآب و هواشناسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات دانشگاه زنجان تالیف حسین عساکره
 38. کتاب آموزش کاربردی Arc GIS 10.2با تاکید برمسائل مهندسی آب و محیط زیست

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات سیمای دانش تالیف مهران قدرتی
 39. کتاب فرآوری و مدیریت کیفیت شیر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 473 انتشارات مرز دانش تالیف یوسف مولائی معین
 40. کتاب فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف سید مجید صابری فتحی