1. کتاب The Developing Human - Clinically Oriented Embryology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات پردیس باوران تألیف Keith L. Moore
 2. کتاب جنین‌شناسی پزشکی لانگمن به همراه CD

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات گلبان تألیف توماس دبلیو سادلر ترجمه روشنک قطبی
 3. کتاب ضروریات جنین شناسی و نقایض هنگام تولد همراه با CD

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات آثار سبحان تألیف کیت ال . مور ترجمه بهنام جامعی
 4. کتاب رویان شناسی لانگمن 2015

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات ابن سینا تألیف توماس سادلر ترجمه مسلم بهادری
 5. کتاب رویان شناسی پزشکی لانگمن - 11 استاد

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات آرتین طب تألیف پروفسور توماس مدلر ترجمه ملیحه نوبخت
 6. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن

  46,900 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات خسروی تألیف فردین عمیدی
 7. کتاب Langman's Medical Embryology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات پردیس باوران نوین تألیف T.W. Sadler
 8. کتاب Langman's Medical Embryology

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف T.W. Sadler
 9. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2015

  44,900 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات حیدری ترجمه مهرداد صلاحی
 10. کتاب Larsen's Human Embryology - 1vol-2015-offset

  159,200 تومان

  تعداد صفحه 554 انتشارات پردیس باوران تألیف Gray C Schoenwolf
0