1. تماس

  کتاب مباحث چشم پزشكی در ذخیره خوارزمشاهی

  6,400 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تيری دوكروسل دپس
 2. تماس

  کتاب تظاهرات چشمی بیماری های روماتیسمی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات شهد سخن تألیف مهرداد آفرید
 3. تماس

  کتاب چشم های مصنوعی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف ناصر اوجی
 4. تماس

  کتاب بیماری ها و اورژانس های چشم - اصول، تشخیص و درمان

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات خسروی تألیف نادر نصیری
 5. تماس

  کتاب چشم پزشکی عمومی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 391 انتشارات فرهنگ فردا تألیف محمدعلی جوادی
 6. تماس

  کتاب Case Reviews in Ophthalamology - offset

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Neil J Friedman
 7. تماس

  کتاب Pediatric Practice Ophthalmology-full color-offset

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Gregg T Lueder
 8. تماس

  کتاب Review of Ophthalmology- offset

  129,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف William Trattler
 9. تماس

  کتاب American Academy of Ophthalmology - 14vol

  1,299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین
 10. تماس

  کتاب Ophthalmic Ultrasonography

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات پردیس باوران تألیف Arun D Singh
 11. تماس

  کتاب Handbook of Retinal OCT

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات پردیس باوران تألیف Jay A Duker
 12. تماس

  کتاب Stephen J .Ryan RETINA - 3VOL - offset

  799,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف David hinton
 13. تماس

  کتاب Kanski's Clinical Ophthalmology - a systematic approach

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Rus Gabbedy
 14. تماس

  کتاب Kanski's Clinical Ophthalmology - a systematic approach - 2016

  249,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Rus Gabbedy
 15. تماس

  کتاب Kanski's Clinical Ophthalmology - a systematic approach - original

  360,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده تألیف Rus Gabbedy
  0