1. تماس

  کتاب هفته آخر - عفونی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 2. تماس

  کتاب هفته آخر داخلی 93 - داخلی سیسیل اسنشیال و هاریسون

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 3. تماس

  کتاب هفته آخر - گوش و حلق و بینی

  18,500تومان

  16,650 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 4. تماس

  کتاب هفته آخر - زنان و زایمان دنفورث

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 5. تماس

  کتاب هفته آخر - فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 83 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 6. تماس

  کتاب هفته آخر - پاتولوژی رابینز

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 7. تماس

  کتاب هفته آخر جراحی شوارتز 94

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات نیک پیک تألیف مهدی ایزدی
 8. تماس

  کتاب هفته آخر - روانپزشکی کاپلان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 69 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 9. تماس

  کتاب هفته آخر - نورولوژی امینف

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 91 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 10. تماس

  کتاب هفته آخر ریه - سیسیل اسنشیال 2016 و هاریسون 2015

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 82انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
0