1. تماس

  کتاب میکروبهای بیماریزا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت های غذایی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ودود رضویلر
 2. تماس

  کتاب آزمونهای اپیدمیولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر تالیف محمود بختیاری
 3. تماس

  کتاب جامع مرور اصول روشهای اپیدمیولوژی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات خلیلی تالیف یوسف علی محمدی
 4. تماس

  کتاب پاسخنامه تشریحی اپیدمیولوژی IQB

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خلیلی تالیف عباس عباسی قهرمانلو
 5. موجود

  کتاب اپیدمیولوژی لئون گوردیس

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات گپ تألیف لئون گوردیس ترجمه حسین صباغیان
 6. تماس

  کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 924 انتشارات خسروی تألیف فریدون عزیزی
 7. تماس

  کتاب فرهنگ جامع همه گیر شناسی - اپیدمیولوژی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات گپ تألیف کیومرث ناصری
 8. تماس

  کتاب همه گیر شناسی کاربردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات رویان پژوه تألیف حسین ملک افضلی
 9. تماس

  کتاب مبانی و روش‌های اپیدمیولوژی

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات آثار سبحان تألیف محمدحسین باقیانی مقدم
 10. تماس

  کتاب اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جامعه نگر تألیف پروانه خراسانی
 11. موجود

  کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع - جلد اول - بیماری های واگیر

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات گپ تألیف شورای نویسندگان
 12. تماس

  کتاب اپیدمیولوژی وکنترل بیماریهای غیر واگیر

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات گپ ترجمه حسین صباغیان
 13. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی با پاسخ تحلیلی و نکات کلیدی

  69,000تومان

  62,100 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات جامعه نگر تألیف محمود بختیاری
 14. موجود
 15. موجود

  کتاب اپیدمیولوژی گوردیس ویراست پنجم 2014

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات گپ ترجمه حسین صباغیان
 16. تماس

  کتاب اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات بشری تألیف میرمحمد حسینی
 17. تماس

  کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 339 انتشارات گپ تألیف رابرت اچ فلچر ترجمه ملیحه دادگرمقدم
 18. تماس

  کتاب درسنامه پزشکی پیشگیری وپزشکی اجتماعی جلداول - 20استاد

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات گپ تألیف ک. پارک ترجمه کورش هلاکویی نائینی
 19. تماس

  کتاب اپیدمیولوژی برای پرستاران

  8,900 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات جامعه نگر تألیف خدیجه حاتمی پور
 20. تماس

  کتاب Epidemiology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Leon Gordis
  0