1. کتاب اپیدمیولوژی لئون گوردیس

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات گپ تألیف لئون گوردیس ترجمه حسین صباغیان
 2. کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران

  27,800 تومان

  تعداد صفحه 924 انتشارات خسروی تألیف فریدون عزیزی
 3. کتاب فرهنگ جامع همه گیر شناسی - اپیدمیولوژی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات گپ تألیف کیومرث ناصری
 4. کتاب همه گیر شناسی کاربردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات رویان پژوه تألیف حسین ملک افضلی
 5. کتاب مبانی و روش‌های اپیدمیولوژی

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات آثار سبحان تألیف محمدحسین باقیانی مقدم
 6. کتاب اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جامعه نگر تألیف پروانه خراسانی
 7. کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع - جلد اول - بیماری های واگیر

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات گپ تألیف شورای نویسندگان
 8. کتاب اپیدمیولوژی وکنترل بیماریهای غیر واگیر

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات گپ ترجمه حسین صباغیان
 9. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی با پاسخ تحلیلی و نکات کلیدی

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات جامعه نگر تألیف محمود بختیاری
 10. کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران - جلد سوم - سرطان ها

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات گپ تألیف پروین یاوری
 11. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس ویراست پنجم 2014

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات گپ ترجمه حسین صباغیان
 12. کتاب اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات بشری تألیف میرمحمد حسینی
 13. کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 339 انتشارات گپ تألیف رابرت اچ فلچر ترجمه ملیحه دادگرمقدم
 14. کتاب درسنامه پزشکی پیشگیری وپزشکی اجتماعی جلداول - 20استاد

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات گپ تألیف ک. پارک ترجمه کورش هلاکویی نائینی
 15. کتاب اپیدمیولوژی برای پرستاران

  8,900 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات جامعه نگر تألیف خدیجه حاتمی پور
 16. کتاب Epidemiology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Leon Gordis
  0