1. موجود

  کتاب نکات جراحی راهنمای عملی اصول کار در اتاق عمل

  23,900 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 2. موجود

  کتاب اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی

  26,900 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه قارداشی
 3. تماس

  کتاب مقدمه ای بر تکنولوِژی جراحی

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 4. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی ارتوپدی

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 5. تماس

  کتاب اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی

  8,900 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 6. تماس

  کتاب آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

  18,900تومان

  17,010 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 7. تماس

  کتاب چیدمان میز مایو جراحی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جامعه نگر ترجمه لیلا ساداتی
 8. تماس

  کتاب آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

  16,900 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه قارداشی
 9. تماس

  کتاب آشنایی با بیماریهای داخلی - طبق سرفصل درس اتاق عمل

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات جامعه نگر تألیف مصطفی راد
 10. تماس

  کتاب نشانه شناسی و معاینه فیزیکی

  16,900 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات حیدری تألیف حسین شهدادی
 11. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی عمومی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا فریادیان
 12. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی چشم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا فریادیان
 13. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی زنان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا فریادیان
 14. تماس

  کتاب فارماکولوژی برای تکنولوژیست جراحی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 15. تماس

  کتاب مدیریت در اتاق عمل

  8,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف معصومه صیدی
 16. تماس

  کتاب اصول و فنون عملکرد فرد سیار - سیرکولر

  11,900تومان

  10,710 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 17. تماس

  کتاب اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

  9,900تومان

  8,910 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 18. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد اتاق عمل

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 52 انتشارات جامعه نگر تألیف مهدی رضایی
 19. تماس

  کتاب راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر

  16,900 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات حیدری تألیف لیلا صالحی
 20. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی گوارش وغدد

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 21. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی ENT،فک و صورت

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 22. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی اورولوژی

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 23. تماس

  کتاب تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون

  29,500تومان

  26,550 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین علی نسایی
 24. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی اعصاب - طبق سر فصل کارشناسی اتاق عمل

  8,900 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 25. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد دوم - جراحی چشم،ENT، فک و صورت

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 26. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 27. تماس

  کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد اول - جراحی عمومی

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
 28. تماس

  کتاب آزمون استخدامی اتاق عمل - عمومی و تخصصی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری
 29. تماس

  کتاب درسنامه جامع اتاق عمل

  49,800تومان

  44,820 تومان

  تعداد صفحه 642 انتشارات جامعه نگر تألیف مهدی رضایی
  0