1. کتاب مروری بر فرآورده های بهداشتی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف سلیمان محمدی سامانی
 2. کتاب شیمی دارویی 1

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف رامین میری
 3. کتاب اشکال دارویی و روش صحیح مصرف آنها

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 66 انتشارات لیمیا تألیف حسین میرخانی
 4. کتاب راهنمای جیبی پزشکان اورژانس های داخلی داروهای پرمصرف در اورژانس

  2,950 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات تیمورزاده تألیف اکبر شفیعی
 5. کتاب اخلاق حرفه ای در داروسازی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف رحیم بحری نجفی
 6. کتاب تداخل غذا و دارو - IQB

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 415 انتشارات دکتر خلیلی تألیف زهرا حسینی
 7. کتاب تداخل غذا و دارو

  15,200 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات تیمورزاده تألیف بورلی جی. مک کیب
 8. کتاب تداخلات دارویی فکت جلد 1و2

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دیوید تاترو ترجمه حسین حسین زاده
 9. کتاب راهنمای تجویز دارو - برای پزشکان عمومی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فرشید عابدی
 10. کتاب فارماکولوژی کاربردی مراقبت های ویژه پزشکی CCU,ICU ،بیهوشی،درد

  15,800 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات آرتین طب تألیف مهوش آگاه
 11. کتاب گیاه شناسی دارویی به همراه CD

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف احمد امامی
 12. کتاب دارونامه کاربردی ایران 2012

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات ابن سینا تألیف محمدرضا روحانی
 13. کتاب گزیده گیاهان دارویی

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 610 انتشارات مانی تألیف سیدهادی صمصام شریعت
 14. کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان

  26,900 تومان

  تعداد صفحه 900 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
 15. کتاب فرهنگ جیببی داروهای گیاهی ایران

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
 16. کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای گیاهی - ایران، هند و چین،اروپا و امریکا

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 900 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
 17. کتاب ساخت داروهای ترکیبی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات تیمورزاده تألیف خیراله غلامی
 18. کتاب شیمی دارویی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 796 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فرزین هادی زاده
 19. کتاب فارماکولوژی مصور لیپینکات

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات جامعه نگر تألیف ریچارد ای. هاروی ترجمه منیژه متولیان
 20. کتاب الفبای آنتی بیوتیک

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات علم و دانش تألیف محسن رجب نیا چناری
 21. کتاب نسخه ها - راهنمای تجویز دارو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات ابن سینا ترجمه شقایق چشم خروشان
 22. کتاب مجموعه گیاهان دارویی به همراه CD

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف حامد همراه
 23. کتاب آیاها و داروها

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات تیمورزاده تألیف غلامرضا سالاری
 24. کتاب راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف تیموتی آر. کاوینگتون ترجمه محسن ایمن شهیدی
 25. کتاب فارماکولوژی پزشکی ،پرستاری ،هوشبری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رخساره معمار
 26. کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 27. کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد 1

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 28. کتاب فرهنگ داروهای CCU

  16,600 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات صبورا تألیف مریم اجلالی وردوق
 29. کتاب فرهنگ داروهای بیهوشی

  18,600 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات صبورا تألیف امیر بهرامی
 30. کتاب فرهنگ داروهای ICU

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات صبورا تألیف نرگس رحمانی
 31. کتاب گیاه درمانی با رایج ترین گیاهان دارویی ایران

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات برای فردا تألیف مهدی وزیریان
 32. کتاب راهنمای کاربرد بالینی داروها در یک نگاه

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات مانی تألیف رخساره معمار
 33. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی شیمی دارویی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات اطمینان تألیف آذر تحقیقی
 34. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای فارماکولوژی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات اطمینان تألیف مجید متقی نژاد
 35. کتاب راهنمای جامع داروشناسی و نسخه نویسی - بیماریهای زنان و مامایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات علم و دانش تألیف محسن رجب نیا چناری
 36. کتاب شیمی فیزیک دارویی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات آییژ تألیف سیدکاظم هاشمین
 37. کتاب آشنایی با مفاهیم فارماکواپیدمیولوژی

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات خسروی تألیف پیام پیمانی
 38. کتاب فرهنگ داروهای اورژانس

  20,600 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات صبورا تألیف امیر بهرامی
 39. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای فارماسیوتیکس

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات اطمینان تألیف فاطمه خونساری
  0