1. تماس

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی رادیوتراپی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرهنگ زبرجد تألیف دکتر غزاله گرایلی - طاهره حدیثی نیا
 2. تماس

  کتاب A guide for Delineation of lymph nodal clinical target volume in radiation therapy

  89,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف G.Ausili Cefaro
 3. تماس

  کتاب CT Anatomy for Radiotherapy-offset

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Pete Bridge
 4. تماس

  کتاب Delineating Organs at Risk in Radiation Therapy

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Carlos A perez
 5. تماس

  کتاب Target Volume Delineation for Conformal and Intensity-Modulated Radiation Therapy

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Nancy Y Lee
 6. تماس

  کتاب Brachytherapy An International Perspective

  169,200 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Paolo Montemaggi
 7. تماس

  کتاب Brachytherapy An International Perspective

  119,200 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات پردیس باوران تألیف Paolo Montemaggi
0