1. کتاب طب اورژانس در یک صفحه

    12,500 تومان

    تعداد صفحه 560 انتشارات تیمورزاده تألیف جفری کاترینو ترجمه شهروز یزدانی
  2. کتاب رویکرد بالینی به بیماران اورژانس

    12,500 تومان

    تعداد صفحه 592 انتشارات آرتین طب تألیف ناهید کیان مهر
  3. کتاب نشانه شناسی و معاینات بدنی در اورژانس های پیش بیمارستانی

    7,900 تومان

    تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف حمیدرضا کوهستانی
  4. کتاب مجموعه سوالات بورد تخصصی با پاسخ تشریحی شهریور 92 - طب اورژانس

    14,800 تومان

    تعداد صفحه 125 انتشارات آرتین طب تألیف افسانه ده بزرگی
  5. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما-2

    5,000 تومان

    تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف حسن خلیلی
  6. کتاب مرور سریع آی سی یو و اورژانس

    14,200 تومان

    تعداد صفحه 212 انتشارات تیمورزاده نوین ترجمه منصور دادبخش
  7. کتاب Order اورژانس

    75,000 تومان

    تعداد صفحه 1260 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
  8. کتاب اورژانس های داخلی Classic

    24,000 تومان

    تعداد صفحه 855 انتشارات کتاب میر تألیف مهدی موسوی
  9. کتاب رویکرد پیش بیمارستانی به بیماران اورژانس جلد اول

    19,800 تومان

    تعداد صفحه 197 انتشارات آرتین طب تألیف نادر توکلی
  10. کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء 92و93 طب اورژانس

    59,800 تومان

    تعداد صفحه 852 انتشارات آرتین طب تألیف افسانه ده بزرگی
  11. کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته -2 جلدی

    120,000 تومان

    تعداد صفحه انتشارات سیمین دخت تألیف جوزف میسوویچ ترجمه شبنم ذوالجلالی
  12. کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی

    10,900 تومان

    تعداد صفحه 180 انتشارات جامعه نگر تألیف حامد حسنی
  13. کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی - دوجلدی

    120,000 تومان

    تعداد صفحه 548 انتشارات سیمین دخت تألیف برایان بلدسو ترجمه مهدی ابوذری
  14. کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه

    80,000 تومان

    تعداد صفحه 965 انتشارات سیمین دخت تألیف جوزف میسوویچ ترجمه سعیده خرم نیا
  15. کتاب اورژانس های داخلی همراه با اطلاعات دارویی ایران

    24,800 تومان

    تعداد صفحه 1184 انتشارات کتاب میر تألیف مهدی موسوی
  16. کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس اطفال - ارتوپدی 2014

    39,800 تومان

    تعداد صفحه 420 انتشارات آرتین طب ترجمه افسانه ده بزرگی
  17. کتاب اورژانس های پزشکی - طب اورژانس - بر اساس علایم و نشانه های اولیه

    39,800 تومان

    تعداد صفحه 960 انتشارات خسروی تألیف حمیدرضا حاتم آبادی
  18. کتاب پروسیجرهای تشخیصی و درمانی در اورژانس

    13,800 تومان

    تعداد صفحه 124 انتشارات آبادیس طب تألیف تورج اسدی
  19. کتاب راهنمای ترالی اورژانس

    4,900 تومان

    تعداد صفحه 132 انتشارات جامعه نگر تألیف حمیده یزدی مقدم
  20. کتاب مرور سریع بورد طب اورژانس جلد 2

    29,800 تومان

    تعداد صفحه 267 انتشارات آرتین طب تألیف مولود بالافر
  21. کتاب آمادگی امتحانات OSCE طب اورژانس به همراه CD-جلد اول

    89,800 تومان

    تعداد صفحه 435 انتشارات آرتین طب تألیف افسانه ده بزرگی
  22. کتاب دستنامه سونوگرافی اورژانس و مراقبت حیاتی

    15,000 تومان

    تعداد صفحه 332 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فاطمه محمدی
  23. کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء 94 - طب اورژانس

    89,800 تومان

    تعداد صفحه 1060 انتشارات آرتین طب ترجمه افسانه ده بزرگی
  24. کتاب مروری تشریحی برسوالات امتحان دانشنامه رشته تخصصی طب اورژانس 95

    29,800 تومان

    تعداد صفحه 255 انتشارات آرتین طب تألیف افسانه ده بزرگی
  25. کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس - اطفال تینتینالی 2016

    79,800 تومان

    تعداد صفحه 654 انتشارات آرتین طب تألیف افسانه ده بزرگی
  26. کتاب آمادگی OSCE طب اورژانس - جلد 2

    54,800 تومان

    تعداد صفحه 264 انتشارات آرتین طب تألیف افسانه ده بزرگی
  27. کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء 9 قطب علوم پزشکی کشور1395 - طب اورژانس

    99,800 تومان

    تعداد صفحه 1060 انتشارات آرتین طب تألیف افسانه ده بزرگی
  28. کتاب احیای قلبی، ریوی - C.P.C.R

    10,000 تومان

    تعداد صفحه 128 انتشارات نوید شیراز تألیف ابراهیم شیخی ملا شاهی
  29. کتاب آزمون استخدامی فوریت های پزشکی - اورژانس

    40,000 تومان

    تعداد صفحه 526 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری
  30. کتاب درسنامه طب اورژانس

    35,000 تومان

    تعداد صفحه 352 انتشارات تیمورزاده تألیف هومان حسین نژاد ندائی
  31. کتاب Tintinalli`s Emergency Medicine

    1,299,200 تومان

    تعداد صفحه 970 انتشارات پردیس باوران تألیف David M. Cline
  32. کتاب Clinical Procedures in Emergency Medicine- 2 VOL-Offset

    399,200 تومان

    تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف James R. Roberts
  33. کتاب Rosen's Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice-4 vol

    375,000 تومان

    تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف John A Marx
  34. کتاب Rosen's Emergency Mdicine Concepts and Clinical Practice 2014-9vol

    699,200 تومان

    تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف John A Marx