1. موجود

  کتاب جامع آشنایی با روش های آزمایشگاهی و اصول ایمنی در آزمایشگاه های تحقیقات طبی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات تیمورزاده تألیف فریده سادات سجادیان فرد - دکتر پونه رحیمی - سیده زهرا مروج
 2. تماس

  کتاب آنتی بادی های نو ترکیب - ازتولید تا کاربرد

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف فاطمه رهبری زاده
 3. تماس

  کتاب ایمنی شناسی پزشکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 551 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی يوسفی
 4. تماس

  کتاب درسی ایمونولوژی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 928 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رویت
 5. تماس

  کتاب درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ایمونولوژی 2014

  13,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر تالیف برونر
 6. تماس

  کتاب خلاصه درس ایمونولوژی منشور 3

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معین تالیف عقیل ملاحسن
 7. تماس

  کتاب مجموعه سوالات ایمونولوژی ایمنی شناسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 517 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز تالیف مهدی یوسفی
 8. تماس

  کتاب ضروریات ایمونولوژی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 626 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی یوسفی
 9. تماس

  کتاب ایمونولوژی جامع نکته و تست

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات خلیلی تالیف مهدی یوسفی
 10. تماس

  کتاب خلاصه درس ایمونولوژی

  42,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معین تالیف عقیل ملاحسن
 11. تماس

  کتاب خلاصه درس ایمونولوژی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معین تالیف عقیل ملاحسن
 12. تماس

  کتاب خلاصه درس ایمونولوژی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معین تالیف عقیل ملاحسن
 13. تماس

  کتاب ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری - دیویدسون 2017

  43,900تومان

  39,510 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات حیدری ترجمه زهرا صالحی و همکاران
 14. تماس

  کتاب ایمونولوژی به شیوه ی پرسش و پاسخ

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف صدیقه شریف زاده
 15. تماس

  کتاب فشرده ایمونولوژی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات آییژ تألیف نپتون نیک انجام
 16. تماس

  کتاب بانک آزمون تحلیلی ایمونولوژی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات جامعه نگر تألیف بهاره زند
 17. تماس

  کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات اطمینان تألیف آرش غلامی نژاد
 18. تماس

  کتاب ایمونولوژی رویت 2013

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات آرتین طب تألیف دیوید مال ترجمه پارسوا توسلیان
 19. تماس

  کتاب ایمونولوژی سلولی ومولکولی ابولعباس 2E

  49,800تومان

  47,310 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات کتاب میر تألیف مهرداد رشدی بنام
 20. تماس

  کتاب key book -بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی: ایمنی شناسی پزشکی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جعفر کرمی‌
 21. تماس

  کتاب ایمونولوژی جامع ویژه دانشجویان غیرایمونولوژی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دکتر خلیلی تألیف مهدی یوسفی
 22. تماس

  کتاب ایمونولوژی و سرولوژی MLT - روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات خسروی تألیف آرزو منفردی
 23. تماس

  کتاب اصول ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاهی - پایه

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات خسروی تألیف هادی غضنفری
 24. تماس

  کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2015 به همراه CD

  38,500 تومان

  تعداد صفحه 690 انتشارات آثار سبحان ترجمه مهری غفوریان
 25. تماس

  کتاب پاسخنامه تشریحی بانک سوالات ایران - IQB - ایمنی شناسی جلد اول

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 695 انتشارات دکتر خلیلی تألیف احمد خلیلی
 26. تماس

  کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2015

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 775 انتشارات آرتین طب ترجمه ماهرو میراحمدیان
 27. تماس

  کتاب پاسخنامه تشریحی بانک سوالات ایران - IQB - ایمنی شناسی جلد دوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 717 انتشارات دکتر خلیلی تألیف احمد خلیلی
 28. تماس

  کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس - 2015

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 776 انتشارات ابن سینا ترجمه رضا فرید حسینی
 29. تماس

  کتاب ایمونولوژی سلولی ومولکولی ابوالعباس 2015به همراه CD

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ابول ک. عباس ترجمه علی اکبر امیرزرگر
 30. تماس

  کتاب ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد اول

  55,900تومان

  50,310 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
 31. تماس

  کتاب ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد دوم

  55,900تومان

  50,310 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
 32. تماس

  کتاب بانک آزمون ایمونولوژی -QB

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 1255 انتشارات خسروی تألیف جواد آراسته
 33. تماس

  کتاب گنجینه جامع سوالات ایمونولوژِی

  19,800تومان

  18,810 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات آرتین طب تألیف لیلا جعفرزاده
 34. تماس

  کتاب ایمونولوژی وجگانی

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 1110 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمد وجگانی
 35. تماس

  کتاب Basic Immunology - full color

  109,200 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات پردیس باوران تألیف Abul K. Abbas
 36. تماس

  کتاب Cellular and Molecular Immunology - Offset-full color

  159,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Abul K. Abbas
 37. تماس

  کتاب Janeway's Immunobiology-offset-1vol

  239,200 تومان

  تعداد صفحه 904 انتشارات پردیس باوران تألیف Kenneth Murphy
  0