1. کتاب ایمونولوژی به شیوه ی پرسش و پاسخ

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف صدیقه شریف زاده
 2. کتاب فشرده ایمونولوژی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات آییژ تألیف نپتون نیک انجام
 3. کتاب بانک آزمون تحلیلی ایمونولوژی

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات جامعه نگر تألیف بهاره زند
 4. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات اطمینان تألیف آرش غلامی نژاد
 5. کتاب ایمونولوژی رویت 2013

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات آرتین طب تألیف دیوید مال ترجمه پارسوا توسلیان
 6. کتاب ایمونولوژی سلولی ومولکولی ابولعباس 2E

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات کتاب میر تألیف مهرداد رشدی بنام
 7. کتاب key book -بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی: ایمنی شناسی پزشکی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جعفر کرمی‌
 8. کتاب ایمونولوژی جامع ویژه دانشجویان غیرایمونولوژی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دکتر خلیلی تألیف مهدی یوسفی
 9. کتاب ایمونولوژی و سرولوژی MLT - روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات خسروی تألیف آرزو منفردی
 10. کتاب اصول ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاهی - پایه

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات خسروی تألیف هادی غضنفری
 11. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2015 به همراه CD

  38,500 تومان

  تعداد صفحه 690 انتشارات آثار سبحان ترجمه مهری غفوریان
 12. کتاب پاسخنامه تشریحی بانک سوالات ایران - IQB - ایمنی شناسی جلد اول

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 695 انتشارات دکتر خلیلی تألیف احمد خلیلی
 13. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2015

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 775 انتشارات آرتین طب ترجمه ماهرو میراحمدیان
 14. کتاب پاسخنامه تشریحی بانک سوالات ایران - IQB - ایمنی شناسی جلد دوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 717 انتشارات دکتر خلیلی تألیف احمد خلیلی
 15. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس - 2015

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 776 انتشارات ابن سینا ترجمه رضا فرید حسینی
 16. کتاب ایمونولوژی سلولی ومولکولی ابوالعباس 2015به همراه CD

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ابول ک. عباس ترجمه علی اکبر امیرزرگر
 17. کتاب ایمونوبیولوژِی جنوی جلد اول

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
 18. کتاب ایمونوبیولوژی جنوی جلد دوم

  49,900تومان

  44,910 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
 19. کتاب بانک آزمون ایمونولوژی -QB

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 1255 انتشارات خسروی تألیف جواد آراسته
 20. کتاب گنجینه جامع سوالات ایمونولوژِی

  19,800تومان

  18,810 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات آرتین طب تألیف لیلا جعفرزاده
 21. کتاب ایمونولوژی وجگانی

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 1110 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمد وجگانی
 22. کتاب Basic Immunology - full color

  109,200 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات پردیس باوران تألیف Abul K. Abbas
 23. کتاب Cellular and Molecular Immunology - Offset-full color

  159,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Abul K. Abbas
 24. کتاب Janeway's Immunobiology-offset-1vol

  239,200 تومان

  تعداد صفحه 904 انتشارات پردیس باوران تألیف Kenneth Murphy
  0