1. تماس

  کتاب اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی با تاکید بر اخلاق حرفه ای

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
 2. تماس

  کتاب فوریت های پزشکی در شرایط خاص

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین ابراهیمی
 3. تماس

  کتاب اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی EMS

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
 4. تماس

  کتاب Irwin & Rippe's Manual of Intensive Care Medicine

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard S. Irwin
0