1. کتاب کاربردهای کمی و مبانی نانو ذرات لومینسانس

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالمجید بایندری مقدم
 2. کتاب کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جمشید خان چمنی
 3. کتاب قارچهای سمی و خوراکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فتح الله فلاحیان
 4. کتاب ژنتیک تکمیلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد سادات نوری
 5. کتاب زیست شناسی مولکولی و آفرینش تکاملی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 6. کتاب رنگدانه های کاروتنوییدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هادی رضوی
 7. کتاب خاموشی ژن از طریق RNA

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پاتریک.ج. پادیسون
 8. کتاب بیوشیمی فیزیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهرام گلیایی
 9. کتاب مکان یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مانیکا ندا بوپاتی
 10. کتاب مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف اکبر کارخانه
 11. کتاب بیوشیمی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 754 انتشارات پوران پژوهش تالیف عبدالوهاب احسانی زنوز
 12. کتاب زبان تخصصی زیست شناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 13. کتاب زیست شناسی مولکولی 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 14. کتاب زیست شناسی مولکولی 2

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 15. کتاب میکروب شناسی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد علی آموزگار
 16. کتاب اصول ژنومیک آماری

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شیزونگ سو
 17. کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری - بیوتکنولوژی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اس.ایناسیموتو
 18. کتاب زبان عمومی علوم زیستی و پزشکی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رحیم احمدی
 19. کتاب نکات درسی و تست زیست شناسی مولکولی 2

  11,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 20. کتاب نکات درسی و تست بیوفیزیک

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سعید حسامی تکلو
 21. کتاب نکات درسی و تست زبان تخصصی در زیست شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سعید حسامی تکلو
 22. کتاب چکیده بیولوژی مولکولی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف حمید معدنچی
 23. کتاب مجموعه سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مصطفی عبادی
 24. کتاب كورموفیتهای ایران - سیستماتیک گیاهی - جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف احمد قهرمان
 25. کتاب پرورش گاو گوشتی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمود شماع
 26. کتاب بانک آزمون زیست سلولی و ملکولی + مهندسی ژنتیک QB

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات خسروی تألیف مهرداد مهدوی
 27. کتاب زیست شناسی سلولی وملکولی لودیش جلد3

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 28. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد2

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 29. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد 1

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 30. کتاب بیولوژی سلولی مولکولی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جواد محمدنژاد‌
 31. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016-جلد اول-5 استاد

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 758 انتشارات اندیشه رفیع هاروی تألیف اف لودیش ترجمه جواد محمدنژاد‌
 32. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد دوم

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات برای فردا تألیف محمدجعفر شریفی
 33. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2013جلد سوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه گروه ترجمه خانه زیست شناسی
 34. کتاب Molecular Biology of the Cell-2 vol

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Bruce Alberts
 35. کتاب Molecular Cell Biology-2vol-offset

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Harvey Lodish
 36. کتاب زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش 2013 جلد دوم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1316 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه جواد محمد نژاد
 37. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ج 3

  15,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی تألیف هاروی لودیش ترجمه هادی موسوی
 38. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حیدری تألیف سیدعطااله سادات شاندیز
 39. کتاب ضروریات کشت سلولی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات آرتین طب تألیف کاوه طاری