1. کتاب بیوشیمی فیزیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهرام گلیایی
 2. کتاب مکان یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مانیکا ندا بوپاتی
 3. کتاب مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف اکبر کارخانه
 4. کتاب بیوشیمی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 754 انتشارات پوران پژوهش تالیف عبدالوهاب احسانی زنوز
 5. کتاب زبان تخصصی زیست شناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 6. کتاب زیست شناسی مولکولی 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 7. کتاب زیست شناسی مولکولی 2

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 8. کتاب میکروب شناسی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد علی آموزگار
 9. کتاب اصول ژنومیک آماری

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شیزونگ سو
 10. کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری - بیوتکنولوژی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اس.ایناسیموتو
 11. کتاب زبان عمومی علوم زیستی و پزشکی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رحیم احمدی
 12. کتاب نکات درسی و تست زیست شناسی مولکولی 2

  11,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 13. کتاب نکات درسی و تست بیوفیزیک

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سعید حسامی تکلو
 14. کتاب نکات درسی و تست زبان تخصصی در زیست شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سعید حسامی تکلو
 15. کتاب چکیده بیولوژی مولکولی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف حمید معدنچی
 16. کتاب مجموعه سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مصطفی عبادی
 17. کتاب كورموفیتهای ایران - سیستماتیک گیاهی - جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف احمد قهرمان
 18. کتاب پرورش گاو گوشتی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمود شماع
 19. کتاب بانک آزمون زیست سلولی و ملکولی + مهندسی ژنتیک QB

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات خسروی تألیف مهرداد مهدوی
 20. کتاب زیست شناسی سلولی وملکولی لودیش جلد3

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 21. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد2

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 22. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد 1

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 23. کتاب بیولوژی سلولی مولکولی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جواد محمدنژاد‌
 24. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016-جلد اول-5 استاد

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 758 انتشارات اندیشه رفیع هاروی تألیف اف لودیش ترجمه جواد محمدنژاد‌
 25. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد دوم

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات برای فردا تألیف محمدجعفر شریفی
 26. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2013جلد سوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه گروه ترجمه خانه زیست شناسی
 27. کتاب Molecular Biology of the Cell-2 vol

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Bruce Alberts
 28. کتاب Molecular Cell Biology-2vol-offset

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Harvey Lodish
 29. کتاب زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش 2013 جلد دوم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1316 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه جواد محمد نژاد
 30. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ج 3

  15,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی تألیف هاروی لودیش ترجمه هادی موسوی
 31. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حیدری تألیف سیدعطااله سادات شاندیز
 32. کتاب ضروریات کشت سلولی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات آرتین طب تألیف کاوه طاری
 33. کتاب دنیای سلول - زیست شناسی سلولی و ملکولی

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 918 انتشارات کتاب میر تألیف احد مختار زاده
 34. کتاب بانک سوالات ایران -IQB زیست شناسی مولکولی به همراه پاسخنامه تشریحی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دکتر خلیلی تألیف میترا بهروزاقدم
 35. کتاب بانک جامع سوالات زیست سلولی و مولکولی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 271 انتشارات برای فردا تألیف سعیده عبداله پور
 36. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد اول

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 471 انتشارات برای فردا ترجمه محمدجعفر شریفی
 37. کتاب QRخلاصه زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه مریم طبسی نژاد