1. موجود

  کتاب کاد زیست شناسی مولکولی

  11,800 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات کتاب میر تألیف احد مختارزاده - مریم حجازی
 2. موجود

  کتاب کاد زیست شناسی سلولی

  11,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات کتاب میر تألیف احد مختارزاده - مریم حجازی
 3. تماس

  کتاب کاربردهای کمی و مبانی نانو ذرات لومینسانس

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالمجید بایندری مقدم
 4. تماس

  کتاب کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جمشید خان چمنی
 5. تماس

  کتاب قارچهای سمی و خوراکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فتح الله فلاحیان
 6. تماس

  کتاب ژنتیک تکمیلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد سادات نوری
 7. تماس

  کتاب زیست شناسی مولکولی و آفرینش تکاملی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن ابراهیم زاده
 8. تماس

  کتاب رنگدانه های کاروتنوییدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هادی رضوی
 9. تماس

  کتاب خاموشی ژن از طریق RNA

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پاتریک.ج. پادیسون
 10. تماس

  کتاب بیوشیمی فیزیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهرام گلیایی
 11. تماس

  کتاب مکان یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مانیکا ندا بوپاتی
 12. تماس

  کتاب مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف اکبر کارخانه
 13. تماس

  کتاب بیوشیمی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 754 انتشارات پوران پژوهش تالیف عبدالوهاب احسانی زنوز
 14. تماس

  کتاب زبان تخصصی زیست شناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 15. تماس

  کتاب زیست شناسی مولکولی 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 16. تماس

  کتاب زیست شناسی مولکولی 2

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 17. تماس

  کتاب میکروب شناسی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد علی آموزگار
 18. تماس

  کتاب اصول ژنومیک آماری

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شیزونگ سو
 19. تماس

  کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری - بیوتکنولوژی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اس.ایناسیموتو
 20. تماس

  کتاب زبان عمومی علوم زیستی و پزشکی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رحیم احمدی
 21. تماس

  کتاب نکات درسی و تست زیست شناسی مولکولی 2

  11,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 22. تماس

  کتاب نکات درسی و تست بیوفیزیک

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سعید حسامی تکلو
 23. تماس

  کتاب نکات درسی و تست زبان تخصصی در زیست شناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سعید حسامی تکلو
 24. تماس

  کتاب چکیده بیولوژی مولکولی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف حمید معدنچی
 25. تماس

  کتاب مجموعه سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مصطفی عبادی
 26. تماس

  کتاب كورموفیتهای ایران - سیستماتیک گیاهی - جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف احمد قهرمان
 27. تماس

  کتاب پرورش گاو گوشتی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمود شماع
 28. تماس

  کتاب بانک آزمون زیست سلولی و ملکولی + مهندسی ژنتیک QB

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات خسروی تألیف مهرداد مهدوی
 29. تماس

  کتاب زیست شناسی سلولی وملکولی لودیش جلد3

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 30. تماس

  کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد2

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 31. تماس

  کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد 1

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 32. تماس

  کتاب بیولوژی سلولی مولکولی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جواد محمدنژاد‌
 33. تماس

  کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016-جلد اول-5 استاد

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 758 انتشارات اندیشه رفیع هاروی تألیف اف لودیش ترجمه جواد محمدنژاد‌
 34. تماس

  کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد دوم

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات برای فردا تألیف محمدجعفر شریفی
 35. تماس

  کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2013جلد سوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه گروه ترجمه خانه زیست شناسی
 36. تماس

  کتاب Molecular Biology of the Cell-2 vol

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Bruce Alberts
 37. تماس

  کتاب Molecular Cell Biology-2vol-offset

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Harvey Lodish
 38. تماس

  کتاب زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش 2013 جلد دوم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1316 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه جواد محمد نژاد
 39. تماس

  کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ج 3

  15,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی تألیف هاروی لودیش ترجمه هادی موسوی
 40. تماس

  کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حیدری تألیف سیدعطااله سادات شاندیز
  0