1. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا 2013-گالینگور

  42,800 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات آرتین طب تألیف آنتونی ال مشر ترجمه ملیحه نوبخت
 2. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2016

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 736 انتشارات ارجمند تألیف آنتونی مشر ترجمه سیدمهدی منتظری
 3. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا 2016 - شومیز

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 711 انتشارات آرتین طب ترجمه ملیحه نوبخت
 4. کتاب مرور جامع بافت شناسی DRS- کارشناسی ارشد و دکتری

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات جامعه نگر تألیف علیرضا رجب زاده
 5. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا 2013

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات آرتین طب ترجمه ملیحه نوبخت
 6. کتاب بافت شناسی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات گلبان تألیف جعفر سلیمانی راد
 7. کتاب بافت شناسی برای دانشجویان رشته پزشکی و رشته های وابسته پزشکی

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات آرتین طب تألیف ملیحه نوبخت
 8. کتاب بافت شناسی پایه 2013 به همراه CD

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات آثار سبحان ترجمه قاسم سازگار
 9. کتاب مبانی بافت‌شناسی نظری و عملی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فرشته مهرآیین
 10. کتاب خلاصه بافت شناسی جان کوئیرا 2013

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات آرتین طب تألیف ملیحه نوبخت
 11. کتاب بافت شناسی برای دانشجویان گروه های مختلف پیراپزشکی -توانبخشی -داروسازی و مامایی

  16,250 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف فرزانه دهقانی
 12. کتاب بافت شناسی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات گلبان تألیف جعفر سلیمانی راد
 13. کتاب مرور جامع بافت شناسی انسانی

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات آرتین طب تألیف حمیدرضا محمود زاده ثاقب
 14. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 686 انتشارات میرماه ترجمه رضا شیرازی
 15. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا 2016 - گالینگور

  47,800 تومان

  تعداد صفحه 711 انتشارات آرتین طب تألیف آنتونی ال مشر ترجمه ملیحه نوبخت
 16. کتاب diFiore's Atlas of Histology-Offset

  169,200 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات پردیس باوران تألیف Victor P. Eroschenko
 17. کتاب Junqueira's Basic Histology+CD-full color

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات کتاب امیر تألیف Anthony L. Mescher
 18. کتاب Color Atlas and Text of Histology Gartner-offset

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Leslie P. Gartner
 19. کتاب Junqueira's Basic Histology-Text and Atlas

  139,200 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات پردیس باوران تألیف Anthony L. Mescher
  0