1. کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 834 انتشارات پوران پژوهش تالیف مجتبی سهرابی
 2. کتاب ژنتيک مولکولی باکتری ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 511 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف جرمی دال
 3. کتاب مقدمه ای بر ژنتیک تکمیلی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان مشهد تالیف حسین شاهسوند حسنی
 4. کتاب مبانی ایمونوژنتیک

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات دانشگاه یزد تالیف مهری خاتمی
 5. کتاب آشنایی با ژنتیک حفاظت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف ریچارد فرانخام
 6. کتاب سیتوژنتیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد مهدی مغنی باشی منصوریه
 7. کتاب اصول ژنتیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حمداله کاظمی
 8. کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف منصور مشرقی
 9. کتاب مقدمه ای بر ژنتیک بیومتری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ج.ال.جینکز
 10. کتاب رنگی درسی ژنتیک آنتی بادی ها

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف عقیل ملاحسن
 11. کتاب نکات درسی و تست ژنتیک و بیولوژی مولکولی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مجتبی سهرابی
 12. کتاب بانک آزمون QB ژنتیک انسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف محمدرضا مهدوی
 13. کتاب بانک آزمون QB زیست سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف محمدرضا مهدوی
 14. کتاب ژنتیک مولکولی انسانی جلد 2

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف استراخان
 15. کتاب ژنتیک مولکولی انسانی

  33,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف استراخان
 16. کتاب درسنامه ژنتیک

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف فلتچر
 17. کتاب مبانی و مسائل ژنتیک

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف سوزان الرود
 18. کتاب درسی اصول ژنتیک پزشکی

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ابن سینا تالیف امری
 19. کتاب درسی اصول ژنتیک پزشکی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات جامعه نگر تالیف امری
 20. کتاب چکیده ژنتیک پزشکی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف نجات مهدیه
 21. کتاب ژنتیک برای پیراپزشکان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات اندیشه رفیع تألیف بهار نقوی
 22. کتاب مبانی ژنتیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمد تقی آساد
 23. کتاب ژنتیک - کلاسیک، مولکولی، مهندسی، پزشکی

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات کتاب میر تألیف محمد معصومی ، فرزانه پور عسگری ، مرضیه عطار
 24. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات آییژ تألیف مهرداد هاشمی
 25. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری2012 به همراه CD

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ابن سینا تألیف پیتر ترن پنی ترجمه لیلا یوسفیان
 26. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ادوارد اس توبیاس ترجمه مهناز مهرآذرین
 27. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری -2012

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پیتر ترن پنی ترجمه محمد خلج کندری
 28. کتاب ژنتیک پزشکی 2E

  16,800تومان

  15,960 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات کتاب میر تألیف علیرضا خوشدل
 29. کتاب ژن 11 جلد دوم

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات برای فردا ترجمه هادی شیرزاد
 30. کتاب اصول ژنتیک هاید

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات برای فردا ترجمه حمید لطفی نوید
 31. کتاب مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

  19,400 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات مانی تألیف گیتی امتیازی
 32. کتاب ژنتیک پزشکی کانر

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات ابن سینا ترجمه لیلا یوسفیان
 33. کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات نهر تألیف patrica A Hofee ترجمه شمس الدین یوسف آملی
 34. کتاب ژن XI- جلد دوم- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 35. کتاب ژن XI- جلد اول- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 36. کتاب بانک آزمون ژنتیک انسانی QB

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات خسروی تألیف محمد رضا مهدوی
 37. کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد اول

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات برای فردا تألیف ویلیام کلاگ ترجمه محمدامین جاویدی
 38. کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات کارآفرینان جوان ترجمه علی ریاحی مدوار
 39. کتاب اصول و روشهای دستگاهی دربیوشیمی -بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات آثار سبحان تألیف امین تشکر
 40. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات اطمینان تألیف ندا منصوری