1. کتاب ژنتیک برای پیراپزشکان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات اندیشه رفیع تألیف بهار نقوی
 2. کتاب مبانی ژنتیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمد تقی آساد
 3. کتاب ژنتیک - کلاسیک، مولکولی، مهندسی، پزشکی

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات کتاب میر تألیف محمد معصومی ، فرزانه پور عسگری ، مرضیه عطار
 4. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات آییژ تألیف مهرداد هاشمی
 5. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری2012 به همراه CD

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ابن سینا تألیف پیتر ترن پنی ترجمه لیلا یوسفیان
 6. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ادوارد اس توبیاس ترجمه مهناز مهرآذرین
 7. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری -2012

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پیتر ترن پنی ترجمه محمد خلج کندری
 8. کتاب ژنتیک پزشکی 2E

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات کتاب میر تألیف علیرضا خوشدل
 9. کتاب ژن 11 جلد دوم

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات برای فردا ترجمه هادی شیرزاد
 10. کتاب اصول ژنتیک هاید

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات برای فردا ترجمه حمید لطفی نوید
 11. کتاب مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

  19,400 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات مانی تألیف گیتی امتیازی
 12. کتاب ژنتیک پزشکی کانر

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات ابن سینا ترجمه لیلا یوسفیان
 13. کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات نهر تألیف patrica A Hofee ترجمه شمس الدین یوسف آملی
 14. کتاب ژن XI- جلد دوم- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 15. کتاب ژن XI- جلد اول- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 16. کتاب بانک آزمون ژنتیک انسانی QB

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات خسروی تألیف محمد رضا مهدوی
 17. کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد اول

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات برای فردا تألیف ویلیام کلاگ ترجمه محمدامین جاویدی
 18. کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات کارآفرینان جوان ترجمه علی ریاحی مدوار
 19. کتاب اصول و روشهای دستگاهی دربیوشیمی -بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات آثار سبحان تألیف امین تشکر
 20. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات اطمینان تألیف ندا منصوری
 21. کتاب بانک آزمون تحلیلی ژنتیک

  31,900 تومان

  تعداد صفحه 635 انتشارات جامعه نگر ترجمه سعیده عبداله پور
 22. کتاب قدرت شگفت انگیز تغذیه ای سلول های بنیادی ، چگونه سیستم طبیعی بازسازی بدن خود را تقویت کنیم؟

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات تیمورزاده تألیف آلن سی سامرسال ترجمه مهشید مرتضوی
 23. کتاب ترجمه کامل ژنتیک در پزشکی تامسون

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 864 انتشارات برای فردا تألیف رابرت ال. نوس بام ترجمه محمد غفرانی
 24. کتاب ژنتیک مولکولی انسانی -استراخان جلد دوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات برای فردا ترجمه هادی شیرزاد
 25. کتاب ژنتیک مولکولی انسانی- استراخان جلد اول

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات برای فردا ترجمه هادی شیرزاد
 26. کتاب ژنتیک انسانی - از مولکولی تا پزشکی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات تیمورزاده تألیف عباس علی بخشی
 27. کتاب مقدمه ای بر پروتیومیکسِ اصول و کاربرد ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات اطمینان تألیف عباس علی بخشی
 28. کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 557 انتشارات برای فردا تألیف نجات مهدیه
 29. کتاب سلول لوین

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1205 انتشارات اندیشه رفیع تألیف لین کاسیمرز ترجمه مجید اسدی قلعه نی
 30. کتاب مروری جامع بر ژنتیک

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات برای فردا تألیف نجات مهدیه
 31. کتاب اصول ژنتیک امری

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات جامعه نگر تألیف پیتر ترن پنی ترجمه محمد رضا نوری دلویی
 32. کتاب ترجمه کامل و جامع ژنوم به همراه CD

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 780 انتشارات پردیس باوران تألیف ترنس اوستن براون ترجمه پژمان فرداصفهانی
 33. کتاب Emery's Elements of Medical Genetics- offset

  59,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Peter D. Turnpenny
 34. کتاب Medical Genetics-Offset

  119,200 تومان

  تعداد صفحه 433 انتشارات پردیس باوران تألیف Peter D. Turnpenny
 35. کتاب Thompson & Thompson Genetics in Medicine

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 597 انتشارات پردیس باوران تألیف Robert L. Nussbaum
 36. کتاب ژن 11 جلد اول

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 431 انتشارات برای فردا ترجمه هادی شیرزاد
  0