1. موجود

  کتاب ژن 12 لوین جلد دوم Lewins Genes XII

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جاسلین ای. کربز و همکاران ترجمه دکتر سعید نویدی لطیف و همکاران
 2. تماس

  کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 834 انتشارات پوران پژوهش تالیف مجتبی سهرابی
 3. تماس

  کتاب ژنتيک مولکولی باکتری ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 511 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف جرمی دال
 4. تماس

  کتاب مقدمه ای بر ژنتیک تکمیلی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان مشهد تالیف حسین شاهسوند حسنی
 5. تماس

  کتاب مبانی ایمونوژنتیک

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات دانشگاه یزد تالیف مهری خاتمی
 6. تماس

  کتاب آشنایی با ژنتیک حفاظت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف ریچارد فرانخام
 7. تماس

  کتاب سیتوژنتیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد مهدی مغنی باشی منصوریه
 8. تماس

  کتاب اصول ژنتیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حمداله کاظمی
 9. تماس

  کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف منصور مشرقی
 10. تماس

  کتاب مقدمه ای بر ژنتیک بیومتری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ج.ال.جینکز
 11. تماس

  کتاب رنگی درسی ژنتیک آنتی بادی ها

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف عقیل ملاحسن
 12. تماس

  کتاب نکات درسی و تست ژنتیک و بیولوژی مولکولی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مجتبی سهرابی
 13. تماس

  کتاب بانک آزمون QB ژنتیک انسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف محمدرضا مهدوی
 14. تماس

  کتاب بانک آزمون QB زیست سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف محمدرضا مهدوی
 15. تماس

  کتاب ژنتیک مولکولی انسانی جلد 2

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف استراخان
 16. تماس

  کتاب ژنتیک مولکولی انسانی

  33,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف استراخان
 17. تماس

  کتاب درسنامه ژنتیک

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف فلتچر
 18. تماس

  کتاب مبانی و مسائل ژنتیک

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف سوزان الرود
 19. تماس

  کتاب درسی اصول ژنتیک پزشکی

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ابن سینا تالیف امری
 20. تماس

  کتاب درسی اصول ژنتیک پزشکی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات جامعه نگر تالیف امری
 21. تماس

  کتاب چکیده ژنتیک پزشکی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف نجات مهدیه
 22. تماس

  کتاب ژنتیک برای پیراپزشکان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات اندیشه رفیع تألیف بهار نقوی
 23. تماس

  کتاب مبانی ژنتیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمد تقی آساد
 24. تماس

  کتاب ژنتیک - کلاسیک، مولکولی، مهندسی، پزشکی

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات کتاب میر تألیف محمد معصومی ، فرزانه پور عسگری ، مرضیه عطار
 25. تماس

  کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات آییژ تألیف مهرداد هاشمی
 26. تماس

  کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری2012 به همراه CD

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ابن سینا تألیف پیتر ترن پنی ترجمه لیلا یوسفیان
 27. تماس

  کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ادوارد اس توبیاس ترجمه مهناز مهرآذرین
 28. تماس

  کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری -2012

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پیتر ترن پنی ترجمه محمد خلج کندری
 29. تماس

  کتاب ژنتیک پزشکی 2E

  16,800تومان

  15,960 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات کتاب میر تألیف علیرضا خوشدل
 30. تماس

  کتاب ژن 11 جلد دوم

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات برای فردا ترجمه هادی شیرزاد
 31. تماس

  کتاب اصول ژنتیک هاید

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات برای فردا ترجمه حمید لطفی نوید
 32. تماس

  کتاب مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

  19,400 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات مانی تألیف گیتی امتیازی
 33. تماس

  کتاب ژنتیک پزشکی کانر

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات ابن سینا ترجمه لیلا یوسفیان
 34. تماس

  کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات نهر تألیف patrica A Hofee ترجمه شمس الدین یوسف آملی
 35. تماس

  کتاب ژن XI- جلد دوم- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 36. تماس

  کتاب ژن XI- جلد اول- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 37. تماس

  کتاب بانک آزمون ژنتیک انسانی QB

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات خسروی تألیف محمد رضا مهدوی
 38. تماس

  کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد اول

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات برای فردا تألیف ویلیام کلاگ ترجمه محمدامین جاویدی
 39. تماس

  کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات کارآفرینان جوان ترجمه علی ریاحی مدوار
 40. تماس

  کتاب اصول و روشهای دستگاهی دربیوشیمی -بیوفیزیک و مهندسی ژنتیک

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات آثار سبحان تألیف امین تشکر
  0