1. کتاب محیط های میکروبی:تهیه و تفسیر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات دانشگاه تالیف شهرام حنیفیان
 2. کتاب ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه و صنعت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف هدایت الله حدادی
 3. کتاب آزمونهای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر تالیف مریم غیاثی پور
 4. کتاب درسنامه جامع ارشد آموزش بهداشت

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر تالیف مجتبی آزاد بخت
 5. کتاب آزمونهای آموزش بهداشت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر تالیف آرمان لطیفی
 6. کتاب آزمونهای مهندسی بهداشت حرفه ای

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر تالیف مسعود حمه رضایی
 7. کتاب نکات درسی و تست بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

  33,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف مریم امیری
 8. کتاب واژه های رايج درعلوم مهندسی و مديريت آب و محيط زيست

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات آذر تالیف امید بزرگ حداد
 9. کتاب مناطق حفاظت شده و بوم گردشگری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 850 انتشارات صحرا تالیف زهرا قليچلی پور
 10. کتاب درسنامه جامع بهداشت پارک And پارک به انضمام آزمون‌های بهداشت و اپیدمیولوژی

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات کتاب میر تألیف منوچهر کرمی - حسین انصاری
 11. کتاب راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکز درمانی

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات جامعه نگر ترجمه حمید زارع، حسن سلیمی پارسا ، مهدی طالبی ، فاطمه نوریان
 12. کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  17,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات آثار سبحان تألیف محمدحسین باقیانی مقدم ، محمدحسن احرام پوش
 13. کتاب آزمون های استخدامی بهداشت محیط - عمومی و اختصاصی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 559 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 14. کتاب آزمون های استخدامی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت - عمومی و اختصاصی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 15. کتاب استاندارد خاموش کننده های آتش قابل حمل دستی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات فن آوران تألیف رشید کاکایی
 16. کتاب تهویه صنعتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات فن آوران تألیف محمد جواد جعفری
 17. کتاب مدیریت کیفیت آب

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات آثار سبحان تألیف قادر غنی زاده
 18. کتاب اقتصاد سلامت و مراقبت های سلامت

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات آثار سبحان ترجمه صادق غضنفری
 19. کتاب فیزیک برای دانشجویان بهداشت و پیراپزشکی

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 377 انتشارات حیدری تألیف مجتبی کیانمهر ، مریم جعفریان
 20. کتاب مهندسی آب و فاضلاب مکنزی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه مصطفی لیلی ، سیدجواد جعفری
 21. کتاب اقتصاد سلامت

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد حاجی زاده
 22. کتاب ارتباط شناسی سلامت

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات آثار سبحان تألیف محسن صفاری ، داوود شجاعی زاده
 23. کتاب موانع صوتی زیست محیطی - راهنمای کاربردی خواص آکوستیک و طراحی نما

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات فن آوران ترجمه میلاد عباسی ، زهرا پنجعلی
 24. کتاب روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا جلد 3

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 329 انتشارات فن آوران تألیف عبدالرحمن بهرامی
 25. کتاب روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا جلد 2

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات فن آوران تألیف عبدالرحمن بهرامی
 26. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 860 انتشارات جامعه نگر تألیف سینا دوبرادران
 27. کتاب آلودگی محیط زیست - هوا،آب،خاک،صوت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات اتحاد تألیف مینو دبیری ، سهاره بشیری بد
 28. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با پاسخ تحلیلی

  39,900 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جامعه نگر تألیف آرمان لطفی
 29. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای انتقال و توزیع آب

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 51 انتشارات اطمینان تألیف نادر یوسفی
 30. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای جمع آوری فاضلاب

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 50 انتشارات اطمینان تألیف نادر یوسفی
 31. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای تصفیه آب از 88 تا 94

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات اطمینان تألیف نادر یوسفی
 32. کتاب ارتباط در سلامت از تئوری تا عمل

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات آثار سبحان تألیف داود شجاعی زاده ، فرامرز شااحمدی ، حسین روحانی
 33. کتاب راهنمای استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات خانیران تألیف سیلویا آگوستاژناس ترجمه مهدی اسدی
 34. کتاب اصول کارآموزی در عرصه بهداشت

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات آثار سبحان تألیف محمدحسین باقیانی مقدم ، محمدحسن احرام پوش
 35. کتاب روش های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات آثار سبحان تألیف محسن صفاری ، حسن افتخار ، رفعت سید امامی
 36. کتاب اثرات زیست محیطی نمک پاشی زمستانی و روش های جایگزین مبتنی بر فن آوری نانو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات فن آوران تألیف زهرا کاشی تراش اصفهانی
 37. کتاب تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشجو تألیف رضا شکوهی
 38. کتاب دستگاه های خوانش مستقیم آلاینده های هوا

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تألیف حسن اصیلیان