1. کتاب روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

    26,000 تومان

    تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر موحدی
  2. کتاب چکیده بیوشیمی

    20,000 تومان

    تعداد صفحه 379 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دایان کلبی
  3. کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

    65,000 تومان

    تعداد صفحه 1272 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف اکبر جعفرنژاد
  4. کتاب نکته و تست بیوشیمی

    34,000 تومان

    تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف عبدالوهاب احسانی زنوز
  5. کتاب مروری جامع بر بیوشیمی

    9,500 تومان

    تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف نجات مهدیه
  6. مروری بر بیوشیمی

    20,000 تومان

    تعداد صفحه - انتشارات پنجاه و نه تالیف امیره نجات شکوهی
  7. کتاب بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون 2017

    55,900تومان

    50,310 تومان

    تعداد صفحه 546 انتشارات حیدری ترجمه دکتر حسین منتخب یگانه و همکاران
  8. کتاب Biochemistry2vol-offset-2015

    359,200 تومان

    تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Jermy M. Berg
  9. کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-1VOL-offset-2015

    209,200 تومان

    تعداد صفحه انتشارات آرتین طب تألیف Victor W. Rodwell
  10. کتاب Tietz Fundamental of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-2vol-2015

    299,200 تومان

    تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Carl A. Burtis
  11. کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-Offset-2015

    209,200 تومان

    تعداد صفحه 817 انتشارات پردیس باوران تألیف Robert K. Murray
  12. کتاب Lehninger Principle of Biochemistry-2vol

    399,200 تومان

    تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف David L. Nelson
  13. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی ساختمان و فعالیت - جلد دوم

    25,000 تومان

    تعداد صفحه 404 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
  14. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی بیولوژی اختصاصی - جلد چهارم

    25,000 تومان

    تعداد صفحه 384 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
  15. کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

    60,000 تومان

    تعداد صفحه 384 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف اکبر جعفرنژاد
  16. کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 1

    49,000تومان

    44,100 تومان

    تعداد صفحه 707 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ، لابرت استرایر ترجمه سالار بختیاری
  17. کتاب بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی- جلد دوم متابولیسم به همراه CD

    24,000 تومان

    تعداد صفحه 443 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
  18. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی - بیوشیمی متابولیسم - جلد سوم

    25,000 تومان

    تعداد صفحه 490 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
  19. کتاب بیوشیمی جامع پزشکی

    28,000 تومان

    تعداد صفحه 528 انتشارات آییژ تألیف محمود دوستی ، فرزاد اسدی ، محمدحسین جوان‌بخت
  20. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی - بیولوژی مولکولی - جلد پنجم

    16,000 تومان

    تعداد صفحه 247 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
  21. کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 2

    49,000تومان

    44,100 تومان

    تعداد صفحه 1446 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ترجمه سالار بختیاری
  22. کتاب اصول شیمی بالینی و روش های تشخیصی مولکولی تیتز جلد اول

    45,000 تومان

    تعداد صفحه 760 انتشارات ارجمند تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه هوشنگ امیررسولی
  23. کتاب ترجمه کامل بیوشیمی مصور هارپر

    50,000 تومان

    تعداد صفحه 990 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ویکتور رادول ترجمه جواد محمدنژاد‌اروق ، سالار بختیاری
  24. کتاب بیوشیمی هارپر

    50,000 تومان

    تعداد صفحه 887 انتشارات آرتین طب ترجمه احمدرضا نیاورانی
  25. کتاب بیوشیمی مصور هارپر

    55,000 تومان

    تعداد صفحه 1112 انتشارات ارجمند تألیف ویکتور رادول ترجمه خسرو سبحانیان
  26. کتاب ضروریات بیوشیمی

    46,000 تومان

    تعداد صفحه 952 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
  27. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول 2013

    65,900تومان

    59,310 تومان

    تعداد صفحه 648 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
  28. کتاب اصول شیمی بالینی و روش های تشخیصی مولکولی تیتز جلد دوم

    35,000 تومان

    تعداد صفحه 440 انتشارات ارجمند تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه هوشنگ امیررسولی
  29. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2013

    85,900تومان

    77,310 تومان

    تعداد صفحه 1054 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
  30. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم -2013

    85,000 تومان

    تعداد صفحه انتشارات اطمینان تألیف دیوید لی نلسون ترجمه نازنین پیروزنیا
  31. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد 2 - بیوانرژیک و متابولیسم - همراه با CD

    35,000 تومان

    تعداد صفحه 508 انتشارات آییژ تألیف آلبرت ال. لنینجر ترجمه رضا محمدی
  32. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین

    59,800 تومان

    تعداد صفحه 585 انتشارات خسروی تألیف تامس.م دبلیو ترجمه جواد زواررضا
  33. کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2015- تمام رنگی

    75,900 تومان

    تعداد صفحه 932 انتشارات حیدری تألیف اکبر جعفرنژاد ، علیرضا خوشدل
  34. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز جلد 2

    75,000 تومان

    تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه جواد محمدنژاد‌ ، علی مطاع
  35. کتاب بیوشیمی عمومی-دوجلدی

    75,000 تومان

    تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران تألیف پرویز شهبازی ، ناصر ملک‌نیا
  36. کتاب بانک سوالات ایران IQB-بیوشیمی همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی

    44,900 تومان

    تعداد صفحه 950 انتشارات دکتر خلیلی تألیف علی شریعتی
  37. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد1 - ساختمان و کاتالیز - همراه با CD

    35,000 تومان

    تعداد صفحه 556 انتشارات آییژ تألیف پرویز شهبازی ، ناصر ملک‌نیا