1. موجود

  کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2018 ویرایش 31

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 1010 انتشارات حیدری ترجمه دکتر اکبر جعفرنژاد - دکتر علیرضا خوشدل و همکاران
 2. موجود

  کتاب بیوشیمی هارپر 2018 ویراست سی و یکم

  99,800 تومان

  تعداد صفحه 868 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر احمدرضا نیاورانی
 3. تماس

  کتاب روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر موحدی
 4. تماس

  کتاب چکیده بیوشیمی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 379 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دایان کلبی
 5. تماس

  کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 1272 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف اکبر جعفرنژاد
 6. تماس

  کتاب نکته و تست بیوشیمی

  34,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف عبدالوهاب احسانی زنوز
 7. تماس

  کتاب مروری جامع بر بیوشیمی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف نجات مهدیه
 8. تماس

  مروری بر بیوشیمی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پنجاه و نه تالیف امیره نجات شکوهی
 9. تماس

  کتاب بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون 2017

  55,900تومان

  50,310 تومان

  تعداد صفحه 546 انتشارات حیدری ترجمه دکتر حسین منتخب یگانه و همکاران
 10. تماس

  کتاب Biochemistry2vol-offset-2015

  359,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Jermy M. Berg
 11. تماس

  کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-1VOL-offset-2015

  209,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آرتین طب تألیف Victor W. Rodwell
 12. تماس

  کتاب Tietz Fundamental of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-2vol-2015

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Carl A. Burtis
 13. تماس

  کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-Offset-2015

  209,200 تومان

  تعداد صفحه 817 انتشارات پردیس باوران تألیف Robert K. Murray
 14. تماس

  کتاب Lehninger Principle of Biochemistry-2vol

  399,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف David L. Nelson
 15. تماس

  کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی ساختمان و فعالیت - جلد دوم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
 16. تماس

  کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی بیولوژی اختصاصی - جلد چهارم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
 17. تماس

  کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف اکبر جعفرنژاد
 18. تماس

  کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 1

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 707 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ، لابرت استرایر ترجمه سالار بختیاری
 19. تماس
 20. تماس
 21. تماس

  کتاب بیوشیمی جامع پزشکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات آییژ تألیف محمود دوستی ، فرزاد اسدی ، محمدحسین جوان‌بخت
 22. تماس

  کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی - بیولوژی مولکولی - جلد پنجم

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
 23. تماس

  کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 2

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 1446 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ترجمه سالار بختیاری
 24. تماس

  کتاب اصول شیمی بالینی و روش های تشخیصی مولکولی تیتز جلد اول

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات ارجمند تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه هوشنگ امیررسولی
 25. تماس

  کتاب ترجمه کامل بیوشیمی مصور هارپر

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 990 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ویکتور رادول ترجمه جواد محمدنژاد‌اروق ، سالار بختیاری
 26. تماس

  کتاب بیوشیمی هارپر

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 887 انتشارات آرتین طب ترجمه احمدرضا نیاورانی
 27. تماس

  کتاب بیوشیمی مصور هارپر

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 1112 انتشارات ارجمند تألیف ویکتور رادول ترجمه خسرو سبحانیان
 28. تماس

  کتاب ضروریات بیوشیمی

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
 29. تماس

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول 2013

  65,900تومان

  59,310 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
 30. تماس

  کتاب اصول شیمی بالینی و روش های تشخیصی مولکولی تیتز جلد دوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات ارجمند تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه هوشنگ امیررسولی
 31. تماس

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2013

  85,900تومان

  77,310 تومان

  تعداد صفحه 1054 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
 32. تماس

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم -2013

  85,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اطمینان تألیف دیوید لی نلسون ترجمه نازنین پیروزنیا
 33. تماس

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد 2 - بیوانرژیک و متابولیسم - همراه با CD

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات آییژ تألیف آلبرت ال. لنینجر ترجمه رضا محمدی
 34. تماس

  کتاب ضروریات بیوشیمی دولین

  59,800 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات خسروی تألیف تامس.م دبلیو ترجمه جواد زواررضا
 35. تماس

  کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2015- تمام رنگی

  75,900 تومان

  تعداد صفحه 932 انتشارات حیدری تألیف اکبر جعفرنژاد ، علیرضا خوشدل
 36. تماس

  کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز جلد 2

  75,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه جواد محمدنژاد‌ ، علی مطاع
 37. تماس

  کتاب بیوشیمی عمومی-دوجلدی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران تألیف پرویز شهبازی ، ناصر ملک‌نیا
  0