1. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای مکانیک سیالات

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات اطمینان تألیف نادر یوسفی
 2. کتاب بیوتکنولوژی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات آییژ تألیف علی ناظمی ، مهرداد هاشمی
 3. کتاب مجموعه سوالات دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات اطمینان تألیف شیرین عیوضی
 4. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1392-1379 با پاسخ تشریحی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جامعه نگر تألیف علی رمضانی ، مرتضی سرمدی
 5. کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 6. کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 7. کتاب مجموعه سوالات کنکور بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت ازسال85-84 تا 93-92

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 606 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف گروه مولفین انتشارات کتابخانه فرهنگ
0