1. تماس

  کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای مکانیک سیالات

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات اطمینان تألیف نادر یوسفی
 2. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات آییژ تألیف علی ناظمی ، مهرداد هاشمی
 3. تماس

  کتاب مجموعه سوالات دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات اطمینان تألیف شیرین عیوضی
 4. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1392-1379 با پاسخ تشریحی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جامعه نگر تألیف علی رمضانی ، مرتضی سرمدی
 5. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 1

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 6. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 2

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 7. تماس

  کتاب مجموعه سوالات کنکور بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت ازسال85-84 تا 93-92

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 606 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف گروه مولفین انتشارات کتابخانه فرهنگ
0