1. موجود

  کتاب پاتولوژی اختصاصی رابینز 2018

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات میرماه تألیف وینی کومار - ابوالعباس - جان آستر با مقدمه دکتر مسلم بهادری
 2. موجود

  کتاب کاد انگل شناسی تک یاخته

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات کتاب میر تألیف علی کرمانجانی - هادی غضنفری
 3. موجود

  کتاب کاد قارچ شناسی پزشکی

  11,800 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات کتاب میر تألیف هادی غضنفری - فائزه محمدی - دکتر پروین دهقان
 4. موجود

  کتاب باکتری شناسی پزشکی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات دیباگران تهران تألیف امیر حسن زاده
 5. تماس

  کتاب اصلاح پوسچر:راهنمای مصور 30وضعیت پاتولوژِیک

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف جین جانسون
 6. تماس

  کتاب Weedon`s Skin Pathology EssentiaLs-1vol-Full Color-Offset

  219,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Ronald B Johnston
 7. تماس

  کتاب Weedon`s Skin Pathology -2vol-Full Color

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف James W. Patterson
 8. تماس

  کتاب Diagnostic Pathology Soft Tissue Tumors

  299,200 تومان

  تعداد صفحه 831 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Robert D. Odze
 9. تماس

  کتاب Robbins and Cotron Atlas of Pathology-2015-1vol

  169,200 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات پردیس باوران تألیف Edward C. klatt
 10. تماس

  کتاب Odze & Goldblum Surgical Pathology-2vol

  379,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Robert D. Odze
 11. تماس

  کتاب Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease -2vol-full color

  349,200 تومان

  تعداد صفحه 1544 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Vinay Kumar
 12. تماس

  کتاب Robbins and Cotron Review of Pathology

  179,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Edward C. klatt
 13. تماس

  کتاب Robbins and Cotron Atlas of Pathology

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Edward C. klatt
 14. تماس

  کتاب Robbins and Cortan Pathologic Basis Of Disease-2vol-offset

  225,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب امیر تألیف Vinay Kumar
 15. تماس

  کتاب Diffrential Diagnosis in Surgical Pathology

  249,200 تومان

  تعداد صفحه 1074 انتشارات پردیس باوران تألیف Paolo Gattuso
 16. تماس

  کتاب Robbins and Cortan Pathologic Basis Of Disease-2vol

  259,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Vinay Kumar
 17. تماس

  کتاب Cytology Diagnostic Principles and Clinical Correlates-Full Color

  199,200 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات تیمورزاده تألیف Edmund S. Cibas
 18. تماس

  کتاب Pathology of the Female Reproductive Tract

  239,200 تومان

  تعداد صفحه 873 انتشارات پردیس باوران تألیف George L. Mutter
 19. تماس

  کتاب Rapid Review Pathology -full color

  249,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Edward F. Goljan
 20. تماس

  کتاب Board Review Series Pathology-full color

  169,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Arthur.S. Schneider
 21. تماس

  کتاب Rapid Review Pathology- Full color

  199,200 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات پردیس باوران تألیف Edward F. Goljan
 22. تماس

  کتاب Board Review Series Pathology

  49,200 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Arthur.S. Schneider
 23. تماس

  کتاب Diagnostic Histopathology of Tumors-3 vol-offset

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Christopher D.M Fletcher
 24. تماس

  کتاب Robbins Basic Pathology-offset

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 974 انتشارات تیمورزاده تألیف Vinay Kumar
 25. تماس

  کتاب Robbins Basic Pathology-Offset

  219,200 تومان

  تعداد صفحه 974 انتشارات پردیس باوران تألیف Vinay Kumar
 26. تماس

  کتاب Robbins Basic Pathology-Full Color

  249,200 تومان

  تعداد صفحه 909 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Vinay Kumar
 27. تماس

  کتاب Weedon`s Skin Pathology -2vol-Full Color

  399,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Ronald B Johnston
 28. تماس

  کتاب Rosai and Ackerman's Surgical Pathology -4vol -offset

  569,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Juan Rosai
 29. تماس

  کتاب Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract-offset

  399,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات Springer تألیف Robert J. Kurman
 30. تماس

  کتاب Diagnostic Cytopathology - 1vol- offset- full color

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Winifred Gray
 31. تماس

  کتاب Diagnostic Cytopathology-1vol-offset

  269,200 تومان

  تعداد صفحه 930 انتشارات پردیس باوران تألیف Winifred Gray
 32. تماس

  کتاب Diagnostic Surgical Pathology3vol- Sternberg`s

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Stacey E Mills
 33. تماس

  کتاب The Practical of Surgical Pathology

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Diana Weed man Molavi
 34. تماس

  کتاب هیستو پاتولوژی

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات آرتین طب تألیف ملیحه نوبخت ، زهرا زندیه
 35. تماس

  کتاب آسیب ‌شناسی پایه عمومی رابینز

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات میرماه ترجمه نسرین شایانفر ، مریم کدیور
 36. تماس

  کتاب مجموعه پرسش و پاسخهای تشریحی آزمون بورد و ارتقاء پاتولوژی 1394-1393

  34,800 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات آرتین طب تألیف شهرزاد یزدان‌پناه ، زینب عبدی پور
 37. تماس

  کتاب آسیب شناسی اختصاصی رابینز 2013

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات ابن سینا تألیف وینی کومار ترجمه عباس شکور
 38. تماس

  کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی 2013

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات میرماه ترجمه نسرین شایانفر
 39. تماس

  کتاب نکات طلایی پاتولوژی رابینز 2013-GPS

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات رویان پژوه تألیف آرش طرف زاده ، زهره استکی
 40. تماس

  کتاب آسیب شناسی پایه عمومی 2013

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات ابن سینا تألیف وینی کومار ترجمه عباس شکور ، گلبرگ پیریایی
  0