1. کتاب Guideline & Book Review فارماکولوژی 1395 - کاتزونگ - ترور 2013

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 2. کتاب Guideline & Book Review اخلاق پزشکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 36 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 3. کتاب Guideline & Book Review ریه - هاریسون 2015 ،سیسیل 2016

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 4. کتاب Guideline & Book Review زنان جلد2 - دنفورث +کارنت 2013

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 5. کتاب guideline اطفال 1 - اسنشیال نلسون 2015

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 6. کتاب آزمون پرانترنی قطب های کشوری - دروس ماژور - اسفند 94 به انضمام سوالات دستیاری 1395

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 7. کتاب Guideline & Book Review جراحی 4 - شوارتز 2015

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 121 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 8. کتاب Guideline & Book Review - کلیه، آب و الکترولیت - هاریسون 2015،سیسیل 2016

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 9. کتاب Guideline & Book Review اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران و آمار حیاتی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 49 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 10. کتاب Guideline & Book Review سه مبحث تکمیلی داخلی وپنج مبحث تکمیلی عفونی ویژه امتحان دستیاری 95

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 54 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 11. کتاب Guideline & Book Review رادیولوژی - آرمسترانگ 2013

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 12. کتاب Guideline & Book Review غدد و متابولیسم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 13. کتاب Guideline & Book Review روانپزشکی ،کاپلان 2010

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 171 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 14. کتاب Guideline & Book Review اطفال جلد 3 - اسنشیال نلسون 2015

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 15. کتاب Guideline & Book Review ارولوژی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 16. کتاب Guideline اطفال 2 - اسنشیال نلسون 2015

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 17. کتاب Guideline & Book Review ارتوپدی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 18. کتاب Guideline & Book Review جراحی 1 - شوارتز2015

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 19. کتاب آزمون پرانترنی قطب های کشوری اسفند 93 - دروس ماژور

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 20. کتاب Guideline & Book Reviewجراحی 2 - شوارتز 2015

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 21. کتاب Guideline & Book Review جراحی 3 - شوارتز 2015

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی