1. کتاب آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات پیام نور تألیف دکتر محمد علی قره
 2. کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات شمال پایدار تألیف مهرعلی همتی نژاد ، رحیم رمضانی نژاد
 3. کتاب روش تدريس تربيت بدنی در مدارس

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 200انتشارات سمت تألیف دكتر محمد نبوی، محمود ذكايی
 4. کتاب كليات تربيت‌ بدنی در مدارس

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد نبوی ، محمود ذكایی
 5. کتاب بيولوژی فعاليت بدنی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات سمت تألیف دی‌وی ادينگتون ، وی‌آر ادگرتون ترجمه دكتر حجت‌الله نيكبخت
 6. کتاب هندبال تيمی1

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تألیف دكتر علی محمد اميرتاش
 7. کتاب هندبال تيمی2

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات سمت تألیف دكتر علی محمد اميرتاش
 8. کتاب سنجش و اندازه‌گيری در تربيت بدنی1

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات سمت تألیف تد ای بوام گارتنر، آندرو اس جکسون ترجمه دكتر حسين سپاسی، پريوش نوربخش
 9. کتاب سنجش و اندازه گيری در تربيت بدنی 2

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات سمت تألیف تد ای بوام گارتنر، آندرو اسی جکسون ترجمه دكترحسين سپاسی، پريوش نوربخش
 10. کتاب يادگيری حركتی و اجرا - از اصول تا تمرين

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات سمت تألیف ریچارد ای اشمیت ترجمه دكتر مهدی نمازی زاده، دكتر سيد محمد کاظم واعظ موسوی
 11. کتاب انگليسی برای دانشجويان رشته تربيت بدنی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات سمت تألیف محمد علی محمودی ، بابك دبير ، خسرو ابراهيم
 12. کتاب رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات سمت تألیف کاتلين ام هی وود ترجمه مهدی نمازی زاده، دكتر محمدعلی اصلانخانی
 13. کتاب آموزش مهارت‌های فوتبال

  4,450 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات سمت تألیف چارلز هيوز ترجمه احمد خداداد
 14. کتاب دو و ميدانی 2 - پرش‌ها و پرتاب‌ها

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف بيژن شادمهر، دكتر حميد رجبی، نعيما خواجوی
 15. کتاب دو و ميدانی 1 - دوها

  4,400 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدرضا بيات ، علی کلهر ، بيژن شادمهر ، جواد صغادی ، دكتر احمد ابراهيمی عطری
 16. کتاب فيزيولوژی ورزشی 1 - انرژی و تغذيه

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات سمت تألیف ويليام‌دی مک آردل ، فرانك‌آی كچ ، ويكتور ال كچ ترجمه دكتر اصغر خالدان
 17. کتاب اصول حركت شناسی ساختاری

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 692 انتشارات سمت تألیف كاتلين‌ام هی‌وود ترجمه دكترعباس بهرام، مهدی سهرابی، عليرضا صابری كاخكی، غلامرضا لطفی حسين‌ آباد
 18. کتاب راهنمای آزمايشگاهی برای رشد و تكامل حركتی در طول عمر

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات سمت تألیف كاتلين‌ام هی‌وود ترجمه دكترعباس بهرام، مهدی سهرابی، عليرضا صابری كاخكی، غلامرضا لطفی حسين‌ آباد
 19. کتاب مديريت سازمان‌های ورزشی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تألیف دكترسيد نصرالله سجادی
 20. کتاب بيوشيمی فعاليت‌های ورزشی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات سمت تألیف ران موگان، ميكائيل گليسون، پائول ال‌گرين هاف ترجمه دكترعباسعلی گائينی، محمدرضاحامدی‌ نيا، مريم كوشكی جهرمی، مهرداد فتحی
 21. کتاب راهنمای آزمايشگاهی نظريه و كاربرد يادگيری حركتی

  1,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات سمت تألیف ماری ای روديسيل، آندری جكسن ترجمه دكتر مهدی نمازي زاده، عليرضا صابری كاخكی، مهدي سهرابی، غلامرضا لطفی حسين آباد
 22. کتاب مبانی آناتومی و حركت

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات سمت تألیف كارلا زد هينكل ترجمه ولي‌الله دبيدي روشن
 23. کتاب رياضيات پايه و مقدمات آمار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 224نتشارات سمت تألیف دکتر علی محمد اميرتاش ، اميدوار حاتمی
 24. کتاب تاثير محيط بر فعاليت‌های ورزشی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 642 انتشارات سمت تألیف لارنس آرمسترانگ ترجمه دكتر عباسعلی گائينی ، دكتر محمدرضا حامدی نيا ، دكتر مريم كوشكی جهرمی
 25. کتاب تربيت بدنی در مدارس

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات سمت تألیف دكتر رحيم رمضانی نژاد
 26. کتاب آمادگي جسمانی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات سمت تألیف عباسعلی گائينی ، دكتر حميد رجبی
 27. کتاب حركات اصلاحی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن دانشمندی ، دكتر محمدحسين عليزاده ، دكتر رضا قراخانلو
 28. کتاب پيشگيری و درمان آسيب‌های ورزشی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات سمت تألیف و گردآوری دكتر رضا قراخانلو ، دكتر حسن دانشمندی ، دكتر محمدحسين عليزاده
 29. کتاب مقدمات بيومكانيک ورزشی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات سمت تألیف دكتر حيدر صادقی
 30. کتاب يادگيری مشاركتی در تربيت بدنی

  2,300 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات سمت تألیف استيو گرينسكی ترجمه دكتر سيدمحمدكاظم واعظ موسوی ، محمود مرشدی
 31. کتاب اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی 1- انرژی - سازگاری‌ها و عملكرد ورزشی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات سمت تألیف رابرت‌آ رابرگز، استیون‌جی کتائیان ترجمه دكتر عباسعلی گائينی ، دكتر ولی الله دبيدی روشن
 32. کتاب مبانی تغذيه ورزشی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تألیف فرد برونس، سر ستار، كارگيل ترجمه دكتر حميد محبی ، دكتر محمد فرامرزی