1. تماس

  کتاب درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرج - جلد سوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات فرزین تألیف الکساندر مازیا
 2. تماس

  کتاب مهارت در استراتژی شطرج

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات کیان نشر تألیف یوهان هلستن
 3. تماس

  کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد اول - زندگینامه - تئوری گشایشها

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف
 4. تماس

  کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد دوم - تاکتیک و ترکیب

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف
 5. تماس

  کتاب دیدگاه نو در شطرنج 3(شطرنج خود را ارتقا دهید) - BOOST YOUR CHESS

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات شباهنگ تألیف آرتور یوسوپف
 6. تماس

  کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 4

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی
 7. تماس

  کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 3

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 8. تماس

  کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 2

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 9. تماس

  کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 10. تماس

  کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد اول

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 11. تماس

  کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد دوم

  38,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 12. تماس

  کتاب مانور هنر بازی با سوارها

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات فرزین تألیف مارک دورتسکی ترجمه فرشاد خویی زاده
 13. تماس

  کتاب فرهنگ جامع ورزش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات علم و دانش ترجمه وحید زینالی خامنه و سایرین
 14. تماس

  کتاب آموزش شنا 1 و 2

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پیام نور تألیف دکتر عباسعلی گائینی
 15. تماس

  کتاب آموزش تنیس روی میز 2

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات پیام نور تألیف دکتر ابوالفضل فراهانی - دکتر محمدرضا رمضان پور
 16. تماس

  کتاب بدمینتون، آموزش آسان تکنیک ها و تاکتیک های نوین

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات بامداد کتاب تألیف حمیده اخوان
 17. تماس

  کتاب یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 427 انتشارات سمت تألیف ریچارد ای اشمیت ترجمه دکتر مهدی نمازی زاده - دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی
 18. تماس

  کتاب ریکاوری در ورزش

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف وحيد ساری صراف
 19. تماس

  کتاب آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 337 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 20. تماس

  کتاب حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 369 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 21. تماس

  کتاب رشد و یادگیری حرکتی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 22. تماس

  کتاب زبان تخصصی در تربیت بدنی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 23. تماس

  کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 24. تماس

  کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 337 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 25. تماس

  کتاب روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف غلامرضا شعبانی بهار
 26. تماس

  کتاب فیزیولوژی ورزش کاربردی:دیابت و ورزش

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات دانشگاه امام رضا مشهد تالیف رضا عطارزاده حسینی
 27. تماس

  کتاب تغذیه برای تمرین و ورزش

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات دانشگاه یزد تالیف هایلی داریس
 28. تماس

  کتاب آموزش گام به گام تکنیک ها و تاکتیک های پایه در والیبال

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف معصومه قربانی مرزونی
 29. تماس

  کتاب راهنمای ورزشکار برای مکمل های ورزشی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 457 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف کیمبرلی مولر
 30. تماس

  کتاب استانداردهای اماکن و تجهیزات ورزش دوچرخه سواری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف علیرضا امیدی
 31. تماس

  کتاب پارکینسون و ورزش

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف حکیمه بازیار
 32. تماس

  کتاب راهنمای کاربردی ماساژ تایلندی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف آرش شمس
 33. تماس

  کتاب ماساژ و کاربرد آن در حرکات اصلاحی و ورزش

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف بهنام قاسمی
 34. تماس

  کتاب تربیت بدنی و ورزش معلولین

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف سعید دقیقه رضایی
 35. تماس

  کتاب راهنمای تدریس رشته مدیریت ورزشی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف دینا جنتایل
 36. تماس

  کتاب نکته و مجموعه سوالات تربیت بدنی رشد حرکتی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات راهیان ارشد تالیف محمد صابر ستوده
 37. تماس

  کتاب نکته و تست تربیت بدنی یادگیری حرکتی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات راهیان ارشد تالیف محمد صابر ستوده
 38. تماس

  کتاب مبانی فيزيولوژی ورزشی ج1:انرژی و تغذيه

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 469 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مک آردل
 39. تماس

  کتاب حرکت شناسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 471 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تالیف فریدون تندنویس
 40. تماس

  کتاب اصول کنترل حرکت

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مارک ال. لاتاش
  0