1. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 4

  23,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی
 2. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 3

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 3. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 4. کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 5. کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد اول

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 6. کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد دوم

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 7. کتاب مانور هنر بازی با سوارها

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات فرزین تألیف مارک دورتسکی ترجمه فرشاد خویی زاده
 8. کتاب فرهنگ جامع ورزش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات علم و دانش ترجمه وحید زینالی خامنه و سایرین
 9. کتاب آموزش شنا 1 و 2

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پیام نور تألیف دکتر عباسعلی گائینی
 10. کتاب آموزش تنیس روی میز 2

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات پیام نور تألیف دکتر ابوالفضل فراهانی - دکتر محمدرضا رمضان پور
 11. کتاب بدمینتون، آموزش آسان تکنیک ها و تاکتیک های نوین

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات بامداد کتاب تألیف حمیده اخوان
 12. کتاب یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 427 انتشارات سمت تألیف ریچارد ای اشمیت ترجمه دکتر مهدی نمازی زاده - دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی
 13. کتاب ریکاوری در ورزش

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف وحيد ساری صراف
 14. کتاب آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 337 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 15. کتاب حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 369 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 16. کتاب رشد و یادگیری حرکتی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 17. کتاب زبان تخصصی در تربیت بدنی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 18. کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 19. کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 337 انتشارات پوران پژوهش تالیف بهنام ملکی
 20. کتاب روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف غلامرضا شعبانی بهار
 21. کتاب فیزیولوژی ورزش کاربردی:دیابت و ورزش

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات دانشگاه امام رضا مشهد تالیف رضا عطارزاده حسینی
 22. کتاب تغذیه برای تمرین و ورزش

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات دانشگاه یزد تالیف هایلی داریس
 23. کتاب آموزش گام به گام تکنیک ها و تاکتیک های پایه در والیبال

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف معصومه قربانی مرزونی
 24. کتاب راهنمای ورزشکار برای مکمل های ورزشی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 457 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف کیمبرلی مولر
 25. کتاب استانداردهای اماکن و تجهیزات ورزش دوچرخه سواری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف علیرضا امیدی
 26. کتاب پارکینسون و ورزش

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف حکیمه بازیار
 27. کتاب راهنمای کاربردی ماساژ تایلندی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف آرش شمس
 28. کتاب ماساژ و کاربرد آن در حرکات اصلاحی و ورزش

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف بهنام قاسمی
 29. کتاب تربیت بدنی و ورزش معلولین

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف سعید دقیقه رضایی
 30. کتاب راهنمای تدریس رشته مدیریت ورزشی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف دینا جنتایل
 31. کتاب نکته و مجموعه سوالات تربیت بدنی رشد حرکتی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات راهیان ارشد تالیف محمد صابر ستوده
 32. کتاب نکته و تست تربیت بدنی یادگیری حرکتی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات راهیان ارشد تالیف محمد صابر ستوده
 33. کتاب مبانی فيزيولوژی ورزشی ج1:انرژی و تغذيه

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 469 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مک آردل
 34. کتاب حرکت شناسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 471 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تالیف فریدون تندنویس
 35. کتاب اصول کنترل حرکت

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مارک ال. لاتاش
 36. کتاب تربيت بدنی و ورزش معلولين

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه فردوسی تالیف سعید دقيقه رضایی
 37. کتاب تبدیل چربی به عضله

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات بعثت تالیف جو کیتا
 38. کتاب اطلس جامع پيلاتس

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات حتمی تالیف لین رابینسون
 39. کتاب پرسشنامه های روانشناسی با تاکید بر روانشناسی ورزشی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات مولف تالیف مجید کرامتی مقدم
 40. کتاب مسابقه بین المللی شطرنج زوریخ 1953

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات کیان دانش تالیف دیوید برونشتاین