1. کتاب احتمالات و کاربرد آن در علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 251 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی
 2. کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات حیدری تألیف رضا صفدری ، عاطفه جمالپور
 3. کتاب آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش های کد گذاری جلد اول

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات حیدری تألیف یوسف مهدی پور
 4. کتاب طبقه بندی بیماری ها و وضعیت های کلینیکی و بهداشتی بر اساس ICD-10-CM

  8,750 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف محترم نعمت الهی ، رویا ارجمنداینالو
0