1. تماس

  کتاب مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات گسترش علوم پایه تالیف سید احسان تهامی
 2. تماس

  کتاب احتمالات و کاربرد آن در علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 251 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی
 3. تماس

  کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات حیدری تألیف رضا صفدری ، عاطفه جمالپور
 4. تماس

  کتاب آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش های کد گذاری جلد اول

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات حیدری تألیف یوسف مهدی پور
 5. تماس

  کتاب طبقه بندی بیماری ها و وضعیت های کلینیکی و بهداشتی بر اساس ICD-10-CM

  8,750 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف محترم نعمت الهی ، رویا ارجمنداینالو
0