1. تماس

  کتاب سازمان و مدیریت بیمارستان - دوجلدی

  79,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جهان رایانه تألیف ابراهیم صدقیانی
 2. تماس

  کتاب گام به گام با تحقیق تحلیل محتوا در مدیریت

  15,200 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات مولف تألیف طهمورث حسنقلی پور یاسوری ، نرجس السادات نسبی
 3. تماس

  کتاب گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات آثار سبحان تألیف علی اسلامی فر ، سعید فرهاد
 4. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات جامعه نگر تألیف مریم غیاثی پور ، علی ابوترابی ، محمد حاجی زاده
 5. موجود

  کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - مفاهیم ، ساختار ،توسعه و ارزیابی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات حیدری تألیف فرحناز صدوقی ، عباس شیخ طاهری ، زهرا میدانی
 6. تماس

  کتاب مبانی اقتصاد بهداشت و درمان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حدیث امروز تألیف سعید آصف زاده
 7. تماس

  کتاب مدیریت بهداشت و درمان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات حدیث امروز تألیف سعید آصف زاده ، عزیز رضاپور
 8. تماس

  کتاب سازمان و چالش های استقرار سیستم مدیریت کیفیت

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 58 انتشارات آثار سبحان تألیف علی اسلامی فر ، سعید فرهاد ، صغری روحی دهبنه
 9. تماس

  کتاب مدیریت و اقتصاد داروخانه

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف جعفر باباپور
 10. تماس

  کتاب مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

  35,000تومان

  33,250 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات حیدری تألیف مرجان قاضی سعیدی ، احمد داورپناه ، رضا صفدری
 11. تماس

  کتاب بانک سوالات مدیریت اطلاعات سلامت

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جعفری تألیف سیده صدیقه سید فرج اله
 12. تماس

  کتاب سیستم های اطلاعات سلامت الکترونیک

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات جعفری تألیف رضا صفدری ، نیلوفر محمدزاده
 13. تماس

  کتاب مدیریت و تحقیقات بیمارستانی

  8,600 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین تألیف سعید آصف زاده
 14. تماس

  کتاب مدیریت بیمارستان

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف اس.ام. جا ترجمه علی کشتکاران
 15. تماس

  کتاب طراحی ساختار و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان

  6,450 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات کمال دانش تألیف محمد فرحبخش ، جمیل صادقی فر
  0