1. تماس

  کتاب راهنمای نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات مولف تألیف محسن ورزنده
 2. تماس

  کتاب طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه باکوِیی ، فرزانه سلطانی
 3. تماس

  کتاب اصول و روش های پژوهش کیفی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات جامعه نگر تألیف سرور پرویزی
 4. تماس

  کتاب طراحی و اجرای تحقیق در سیستم های سلامت جلد 1 - تهیه و اجرای پروپوزال

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات رادنگار تألیف کورلین ام. وار کویزر ترجمه حسن جولایی ، حمیرا خدام
 5. تماس

  کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد رضا فیروزکوهی
 6. تماس

  کتاب جعبه ابزار نگارش مقالات ISI

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات جامعه نگر تألیف سید محمد غیبی حیات
 7. تماس

  کتاب کاربرد spss درتحقیقات علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی ، سهیلا کوشا
 8. تماس

  کتاب روش تحقیق - مراحل علمی و روشهای کاربردی به انضمام اقدام پژوهی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تألیف فاطمه رخشانی
 9. تماس

  کتاب روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات آثار سبحان تألیف مجتبی سپندی ، مریم تقدیر ، عباس رضائیان زاده
 10. تماس

  کتاب راهنمای مقاله نویسی درعلوم پزشکی

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات جامعه نگر تألیف اعظم شریفی
 11. تماس

  کتاب راهنمای روش تحقیق ،نگارش پایان نامه و مقاله

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات نوید شیراز تألیف نگین هادی
 12. تماس

  کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات آرتین طب تألیف قهرمان محمودی
 13. تماس

  کتاب فرآیند نقد تحقیقات کمی ، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف حیدرعلی عابدی
  0