1. کتاب حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت - جلد اول و دوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف مریم نیازی
 2. کتاب گنجینه ی طلایی اصول و روش تحقیق 1 و 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف حسن جهانبان اسفهلان
 3. کتاب گنجینه ی طلایی آیین دادرسی مدنی 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف امیر یعقوبی
 4. کتاب طلایی کلیات علم اقتصاد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف مزدک دارویی
 5. کتاب تحلیلی کلیات علم اقتصاد

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات راه تألیف یاسر زارع نیاکوکی
 6. کتاب گنجینه ی طلایی حقوق کار

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف الهه عباسی مزرعه شاهی
 7. کتاب آزمونهای کاربردی روش شناسی تمرین - علم تمرین 1

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات قربانی بابک علیپورراد
 8. کتاب آزمون های کاربردی کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات قربانی تألیف سجاد پور خوش سعادت
 9. کتاب گنجینه ی طلایی دانش خانواده و جمعیت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف محسن کریمی
 10. کتاب طلایی مبانی علم اقتصاد

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف نوید سالک
 11. کتاب گنجینه ی طلایی متون فقه 3

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف محمد رضا عونی
 12. کتاب آزمونهای کاربردی بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات قربانی تألیف زهرا قصابی نژاد - روح الله جریده
 13. کتاب تحلیلی کارآفرینی و توانمندسازی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات راه تألیف سیده پرستو صیافی
 14. کتاب آزمون مصور آیین دادرسی کیفری 2

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات راه تألیف زهرا نعمتی
 15. کتاب تحلیلی زبان خارجی 5

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف مسعود موسی نتاج - عبدالرزاق موسی نتاج
 16. کتاب تحلیلی واژگان ضروری برای آزمون تافل

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات راه تألیف جواد گروهی - محمدرضا حبیب وند
 17. کتاب تحلیلی اکولوژی عمومی

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات راه تألیف علی اکبر اسدی
 18. کتاب راهنما و بانک سوالات امتحانی امور مالی بین الملل

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات خردمندان تألیف فاطمه احمدی
 19. کتاب آزمون تحلیلی حقوق بین الملل خصوصی 1

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات راه تألیف شبنم احمدنژاد
 20. کتاب طلایی حقوق جزای اختصاصی 3

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف محمد جواد رضا زاده
 21. کتاب طلایی حقوق بین الملل عمومی 2

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف مهسا حسینی
 22. کتاب طلایی روش های آماری استباطی در روان شناسی و علوم تربیتی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف فرهنگ کریمی پور- معصومه سلنی
 23. کتاب گنجینه ی طلایی زبان تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف حسن جهانبان اسفهلان
 24. کتاب ترجمه و راهنما ترجمه پیشرفته - 2

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف نیلوفر نیکرام
 25. کتاب طلایی روان شناسی بازی به همراه فلش کارت

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف گروه مولفان
 26. کتاب طلایی مبانی جامعه شناسی به همراه فلش کارت

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف مونا مهدی پور
 27. کتاب طلایی متون روانشناسی 1 به زبان خارجه بهمراه فلش کارت

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف هاشم ونکی
 28. کتاب گنجینه ی طلایی آیین دادرسی کیفری 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف امیر یعقوبی - الهه حسن زاده فروشانی
 29. کتاب راهنما و باانک سوالات امتحانی ژئومورفولوژی ساختمانی

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات خردمندان تألیف دکتر فرج الله محمودی
 30. کتاب آزمون های کاربردی نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 101 انتشارات پاییزه فردا تألیف علی طاهری
 31. کتاب طلایی اصول برنامه ریزی درسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف صدیقه خلیلی
 32. کتاب تحلیلی کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف فاطمه محمودی
 33. کتاب اقتصاد سنجی 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات کیمیاگران سپاهان تألیف لیلا باباپور
 34. کتاب طلایی برنامه نویسی c

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف هانیه سلطان شاه
 35. کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  6,200 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات استادی تألیف محمد جواد صفار
 36. کتاب طلایی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف فاطمه سلطانی
 37. کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد - 2

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات راه تألیف فرزاد جوزی
 38. کتاب طلایی زبان خارجه 5 - مدیریت دولتی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف احمد عیسوند زمانی
 39. کتاب طلایی مبانی مدیریت دولتی - جلد دوم

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف آزیتا بهاری فیروز آباد