1. تماس

  کتاب نظارت و راهنمایی تعلیماتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کمال تربیت تالیف کیت ا. اچسون
 2. تماس

  کتاب حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت - جلد اول و دوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف مریم نیازی
 3. تماس

  کتاب گنجینه ی طلایی اصول و روش تحقیق 1 و 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف حسن جهانبان اسفهلان
 4. تماس

  کتاب گنجینه ی طلایی آیین دادرسی مدنی 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف امیر یعقوبی
 5. تماس

  کتاب طلایی کلیات علم اقتصاد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف مزدک دارویی
 6. تماس

  کتاب تحلیلی کلیات علم اقتصاد

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات راه تألیف یاسر زارع نیاکوکی
 7. تماس

  کتاب گنجینه ی طلایی حقوق کار

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف الهه عباسی مزرعه شاهی
 8. تماس

  کتاب آزمونهای کاربردی روش شناسی تمرین - علم تمرین 1

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات قربانی بابک علیپورراد
 9. تماس

  کتاب آزمون های کاربردی کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات قربانی تألیف سجاد پور خوش سعادت
 10. تماس

  کتاب گنجینه ی طلایی دانش خانواده و جمعیت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف محسن کریمی
 11. تماس

  کتاب طلایی مبانی علم اقتصاد

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف نوید سالک
 12. تماس

  کتاب گنجینه ی طلایی متون فقه 3

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف محمد رضا عونی
 13. تماس

  کتاب آزمونهای کاربردی بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات قربانی تألیف زهرا قصابی نژاد - روح الله جریده
 14. تماس

  کتاب تحلیلی کارآفرینی و توانمندسازی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات راه تألیف سیده پرستو صیافی
 15. تماس

  کتاب آزمون مصور آیین دادرسی کیفری 2

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات راه تألیف زهرا نعمتی
 16. تماس

  کتاب تحلیلی زبان خارجی 5

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف مسعود موسی نتاج - عبدالرزاق موسی نتاج
 17. تماس

  کتاب تحلیلی واژگان ضروری برای آزمون تافل

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات راه تألیف جواد گروهی - محمدرضا حبیب وند
 18. تماس

  کتاب تحلیلی اکولوژی عمومی

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات راه تألیف علی اکبر اسدی
 19. تماس

  کتاب راهنما و بانک سوالات امتحانی امور مالی بین الملل

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات خردمندان تألیف فاطمه احمدی
 20. تماس

  کتاب آزمون تحلیلی حقوق بین الملل خصوصی 1

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات راه تألیف شبنم احمدنژاد
 21. تماس

  کتاب طلایی حقوق جزای اختصاصی 3

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف محمد جواد رضا زاده
 22. تماس

  کتاب طلایی حقوق بین الملل عمومی 2

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف مهسا حسینی
 23. تماس

  کتاب طلایی روش های آماری استباطی در روان شناسی و علوم تربیتی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف فرهنگ کریمی پور- معصومه سلنی
 24. تماس

  کتاب گنجینه ی طلایی زبان تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف حسن جهانبان اسفهلان
 25. تماس

  کتاب ترجمه و راهنما ترجمه پیشرفته - 2

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف نیلوفر نیکرام
 26. تماس

  کتاب طلایی روان شناسی بازی به همراه فلش کارت

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف گروه مولفان
 27. تماس

  کتاب طلایی مبانی جامعه شناسی به همراه فلش کارت

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف مونا مهدی پور
 28. تماس

  کتاب طلایی متون روانشناسی 1 به زبان خارجه بهمراه فلش کارت

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف هاشم ونکی
 29. تماس

  کتاب گنجینه ی طلایی آیین دادرسی کیفری 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف امیر یعقوبی - الهه حسن زاده فروشانی
 30. تماس

  کتاب راهنما و باانک سوالات امتحانی ژئومورفولوژی ساختمانی

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات خردمندان تألیف دکتر فرج الله محمودی
 31. تماس

  کتاب آزمون های کاربردی نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 101 انتشارات پاییزه فردا تألیف علی طاهری
 32. تماس

  کتاب طلایی اصول برنامه ریزی درسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف صدیقه خلیلی
 33. تماس

  کتاب تحلیلی کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف فاطمه محمودی
 34. تماس

  کتاب اقتصاد سنجی 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات کیمیاگران سپاهان تألیف لیلا باباپور
 35. تماس

  کتاب طلایی برنامه نویسی c

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف هانیه سلطان شاه
 36. تماس

  کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  6,200 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات استادی تألیف محمد جواد صفار
 37. تماس

  کتاب طلایی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف فاطمه سلطانی
 38. تماس

  کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد - 2

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات راه تألیف فرزاد جوزی
 39. تماس

  کتاب طلایی زبان خارجه 5 - مدیریت دولتی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف احمد عیسوند زمانی
  0