1. کتاب توربو ماشین ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 373 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد نوربخش
 2. کتاب اجزاء ماشین 1

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی محمد برقعی
 3. کتاب شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب رودخانه ها راهنمای کاربران مدل ریاضی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات کردگار تالیف فرهنگ آذرنگ
 4. کتاب بازرسی فلنج

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات پیتک تالیف مهدی پرتوی زاده
 5. کتاب انتقال حرارت جا به جایی ویرایش چهارم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف ادرین بجان
 6. کتاب مکانیک شکل دهی ورق های فلزی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف محمد حسين پور
 7. کتاب تیتانیوم و آلیاژهای آن از معدن تا صنعت

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف آزاده شهیدیان
 8. کتاب مبانی و مسائل معادلات دیفرانسیل

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات علوم رایانه تالیف سيد هاشم رسولی
 9. کتاب مدرسان شریف ماشین های کنترل عددی (CNC) - کارشناسی ارشد

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 119 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 10. کتاب مدرسان شریف استاتیک - کارشناسی ارشد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمدحسین حامدی
 11. کتاب مدرسان شریف انتقال حرارت - کارشناسی ارشد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس سید وحید موسوی نژاد
 12. کتاب مدرسان شریف اندازه گیری دقیق - کارشناسی ارشد

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 13. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی مکانیک - کارشناسی ارشد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس امین حسینی نژاد
 14. کتاب مدرسان شریف طراحی اجزای ماشین - کارشناسی ارشد

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر جمال تیمورنژاد
 15. کتاب مدرسان شریف قالب پرس - کارشناسی ارشد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 16. کتاب مدرسان شریف مدیریت تولید - کارشناسی ارشد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمد حسین آرمان
 17. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مکانیک - کارشناسی ارشد

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 18. کتاب مدرسان شریف ارتعاشات - کارشناسی ارشد

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمدرضا همایی نژاد
 19. کتاب مدرسان شریف دینامیک - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 20. کتاب مدرسان شریف تولید مخصوص و تکنولوژی جوشکاری - کارشناسی ارشد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 21. کتاب مدرسان شریف دینامیک ماشین - کارشناسی ارشد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 22. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های ساخت و تولید - کارشناسی ارشد

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسن حامد
 23. کتاب مدرسان شریف مقاومت مصالح 1 - کارشناسی ارشد - دکتری

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 24. کتاب مدرسان شریف مقاومت مصالح 2 - کارشناسی ارشد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 25. کتاب مدرسان شریف هیدرولیک و نیوماتیک - کارشناسی ارشد

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر جواد شهبازی کرمی
 26. کتاب مدرسان شریف مکانیک سیالات - کارشناسی ارشد

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 622 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 27. کتاب مدرسان شریف علم مواد - کارشناسی ارشد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسن حامد
 28. کتاب مدرسان شریف ترمودیناک ویژه رشته های مکانیک - هوا فضا - ابزار دقیق - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر بهزاد خداکرمی
 29. کتاب راهنمای عملی فرآیند ترموفرمینگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات همراه علم تالیف پيمان مصدق
 30. کتاب مدرسان شریف مکانیک سیالات - کاردانی به کارشناسی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهمن شعبانی
 31. کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک - کاردانی به کارشناسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهمن شعبانی
 32. کتاب مدرسان شریف اجزای ماشین - کاردانی به کارشناسی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 33. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های تاسیسات - کاردانی به کارشناسی

  53,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 34. کتاب مدرسان شریف حرارت مرکزی با آب و هوای گرم - کاردانی به کارشناسی

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حجت حاجیان
 35. کتاب مدرسان شریف تهویه مطبوع تابستانی - کاردانی به کارشناسی

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهروز صفری
 36. کتاب مدرسان شریف انتقال حرارت - کاردانی به کارشناسی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهمن شعبانی
 37. کتاب پمپ های گریز از مرکز

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات پزوهشگاه صنعت نفت تالیف احسان الله شریفی
 38. کتاب تحلیل و تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات علوم پویا تالیف رابرت استايدل
 39. کتاب مکانیک تحلیلی

  تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 40. کتاب مکانیک کوانتومی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی