1. کتاب پمپ های گریز از مرکز

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات پزوهشگاه صنعت نفت تالیف احسان الله شریفی
 2. کتاب تحلیل و تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات علوم پویا تالیف رابرت استايدل
 3. کتاب مکانیک تحلیلی

  تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 4. کتاب مکانیک کوانتومی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 5. کتاب ارتعاشات مکانیکی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن جباری
 6. کتاب استاتیک

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد حسن نائی
 7. کتاب انتقال حرارت

  تومان

  تعداد صفحه 537 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 8. کتاب بانک سوالات سیستم های کنترل خطی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 794 انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 9. کتاب ترمودینامیک

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 10. کتاب دینامیک ماشین

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات پوران پژوهش تالیف عباس راستگو
 11. کتاب دینامیک

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 465 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن جباری
 12. کتاب سیستم های کنترل خطی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 733 انتشارات پوران پژوهش تالیف امین رضایی
 13. کتاب مکانیک سیالات

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 14. کتاب مكانیک خاک

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهراب جسمانی
 15. کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و کاربردها

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تالیف سمیه خادملو
 16. کتاب مکانیک مهندسی جلد1 : استاتیک

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات علم و ادب تالیف شاپور طاحونی
 17. کتاب مکانيک سيالات پيشرفته جلد 1 جريان سيال لزج

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه شریف تالیف بهار فيروزآبادی
 18. کتاب آنالیز تانسوری و کاربردهای آن در مکانیک

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف لئونید پی لبدف
 19. کتاب آشنایی با مکانیک کلاسیک

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف جعفر گودرزی
 20. کتاب مکانیک رودخانه

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 562 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محمدرضا جعفرزاده
 21. کتاب مکانیک کوانتومی مدرن

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جی جی ساکورایی
 22. کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس راستگو
 23. کتاب مکانیک محیط های پیوسته

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رحیمیان
 24. کتاب مکانیک سیالات ج1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه تهران تالیف وحید اصفهانیان
 25. کتاب مکانیک سیالات برای مهندسین شیمی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 694 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کامبیز بهنیا
 26. کتاب مکانیک تحلیلی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف گ. ر. فاولز
 27. کتاب تکنولوژی انتقال قدرت در خودروها

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات ماندگار تالیف محمود صافی
 28. کتاب تست مکانیک خودرو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف هادی روزه گیر
 29. کتاب مجموعه سوالات مهندسی مکانیک

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف هادی روزه گیر
 30. کتاب نکات درسی و تست دینامیک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن جباری
 31. کتاب نکات درسی و تست استاتیک

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد حسن نائی
 32. کتاب نکات درسی و تست طراحی اجزای ماشین

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مجتبی کبیریان
 33. کتاب نکات درسی و تست مکانیک سیالات

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 34. کتاب نکات درسی و تست ارتعاشات مکانیکی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن جباری
 35. کتاب بانک تست دینامیک ماشین

  6,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف عباس راستگو
 36. کتاب نکات درسی و تست مکانیک کوانتومی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 37. کتاب درس و تست مکانیک سیالات

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات سیمای دانش تالیف ساسان امیرافشاری
 38. کتاب اصول و روش های هم محوری دستگاه ها و ماشين آلات دوار

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات پیتک تالیف مهدی نصرآزادانی
 39. کتاب مکاترونيک و سامانه های هوشمند در خودروهای خارج جاده ای

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف فرانسیسکو رویراماس
 40. کتاب تکنولوژی جامع سوخت رسانی خودروها

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات ماندگار تالیف محمود صافی