1. تماس

  کتاب مرجع شیرهای صنعتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات آرشا قلم تألیف سید عبدالستار ماندگار سوق
 2. تماس

  کتاب مکانيک سيالات پيشرفته

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات دانشگاه مدرس تالیف قاسم حیدری نژاد
 3. تماس

  کتاب اصول طراحی اجزای ماشین 2

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مهدی فکور - مهندس سید محمد نوید قریشی
 4. تماس

  کتاب طراحی مکانیزمها - ترکیب سینماتیکی بندگارها

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ریچارد س هارتنبرگ - ژاک دناویت ترجمه دکتر محمدحسین صبور - دکتر محمدعلی نظری
 5. تماس

  کتاب مقاومت مصالح

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ابوالفضل معصومی
 6. تماس

  کتاب توربو ماشین ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 373 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد نوربخش
 7. تماس

  کتاب اجزاء ماشین 1

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی محمد برقعی
 8. تماس
 9. تماس

  کتاب بازرسی فلنج

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات پیتک تالیف مهدی پرتوی زاده
 10. تماس

  کتاب انتقال حرارت جا به جایی ویرایش چهارم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف ادرین بجان
 11. تماس

  کتاب مکانیک شکل دهی ورق های فلزی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف محمد حسين پور
 12. تماس

  کتاب تیتانیوم و آلیاژهای آن از معدن تا صنعت

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف آزاده شهیدیان
 13. تماس

  کتاب مبانی و مسائل معادلات دیفرانسیل

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات علوم رایانه تالیف سيد هاشم رسولی
 14. تماس

  کتاب مدرسان شریف ماشین های کنترل عددی (CNC) - کارشناسی ارشد

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 119 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 15. تماس

  کتاب مدرسان شریف استاتیک - کارشناسی ارشد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمدحسین حامدی
 16. تماس

  کتاب مدرسان شریف انتقال حرارت - کارشناسی ارشد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس سید وحید موسوی نژاد
 17. تماس

  کتاب مدرسان شریف اندازه گیری دقیق - کارشناسی ارشد

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 18. تماس

  کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی مکانیک - کارشناسی ارشد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس امین حسینی نژاد
 19. تماس

  کتاب مدرسان شریف طراحی اجزای ماشین - کارشناسی ارشد

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر جمال تیمورنژاد
 20. تماس

  کتاب مدرسان شریف قالب پرس - کارشناسی ارشد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 21. تماس

  کتاب مدرسان شریف مدیریت تولید - کارشناسی ارشد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمد حسین آرمان
 22. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مکانیک - کارشناسی ارشد

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 23. تماس

  کتاب مدرسان شریف ارتعاشات - کارشناسی ارشد

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمدرضا همایی نژاد
 24. تماس

  کتاب مدرسان شریف دینامیک - کارشناسی ارشد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 25. تماس

  کتاب مدرسان شریف تولید مخصوص و تکنولوژی جوشکاری - کارشناسی ارشد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 26. تماس

  کتاب مدرسان شریف دینامیک ماشین - کارشناسی ارشد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 27. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های ساخت و تولید - کارشناسی ارشد

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسن حامد
 28. تماس

  کتاب مدرسان شریف مقاومت مصالح 1 - کارشناسی ارشد - دکتری

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 29. تماس

  کتاب مدرسان شریف مقاومت مصالح 2 - کارشناسی ارشد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مجتبی کبیریان
 30. تماس

  کتاب مدرسان شریف هیدرولیک و نیوماتیک - کارشناسی ارشد

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر جواد شهبازی کرمی
 31. تماس

  کتاب مدرسان شریف مکانیک سیالات - کارشناسی ارشد

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 622 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 32. تماس

  کتاب مدرسان شریف علم مواد - کارشناسی ارشد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسن حامد
 33. تماس

  کتاب مدرسان شریف ترمودیناک ویژه رشته های مکانیک - هوا فضا - ابزار دقیق - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر بهزاد خداکرمی
 34. تماس

  کتاب راهنمای عملی فرآیند ترموفرمینگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات همراه علم تالیف پيمان مصدق
 35. تماس

  کتاب مدرسان شریف مکانیک سیالات - کاردانی به کارشناسی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهمن شعبانی
 36. تماس

  کتاب مدرسان شریف ترمودینامیک - کاردانی به کارشناسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهمن شعبانی
 37. تماس

  کتاب مدرسان شریف اجزای ماشین - کاردانی به کارشناسی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 38. تماس

  کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های تاسیسات - کاردانی به کارشناسی

  53,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 39. تماس

  کتاب مدرسان شریف حرارت مرکزی با آب و هوای گرم - کاردانی به کارشناسی

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حجت حاجیان
 40. تماس

  کتاب مدرسان شریف تهویه مطبوع تابستانی - کاردانی به کارشناسی

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس بهروز صفری
  0