1. تماس

  کتاب قلمرو و فلسفه جغرافیا

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد پوراحمد
 2. تماس

  کتاب طبیعت گردی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید نیوسام
 3. تماس

  کتاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 702 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پال بولستاد
 4. تماس

  کتاب روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آنتونی جیمز ویل
 5. تماس

  کتاب جغرافیای خاکها

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 457 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پرویز کردوانی
 6. تماس

  کتاب جغرافیا چیست؟

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 7. تماس

  کتاب سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای با استفاده از Erdas Imagine

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مصطفی خبازی - صفیه طیبی
 8. تماس

  کتاب کارتوگرافی و فیزیوگرافی در مطالعات منابع طبیعی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف سید زین العابدین حسینی - محمدعلی صارمی نایینی - مهدی تازه
 9. تماس

  کتاب یوز آسیایی - بوم شناسی و وضعیت یوز آسیایی در ایران

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر باقر نظامی
 10. تماس

  کتاب جانور شناسی جلد اول بی مهرگان

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 617 انتشارات مدرسه ترجمه حسین دانش فر
 11. تماس

  کتاب اکولوژی - مفاهیم و کاربردها

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 617 انتشارات دی نگار تألیف Molles ترجمه دکتر اردلان قیلاوی زاده
 12. تماس

  کتاب ارزیابی زیستگاه حیات وحش جلد دوم

  32,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دی نگار تألیف دکتر حسین وارسته مرادی و همکاران
 13. تماس

  کتاب ارزش گذاری اقتصادی تالاب ها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ادوارد بی باربیر - مایک اکرمن - دونکان نولر ترجمه دکتر تکتم شهریاری - مهندس مجتبی شکریاری
 14. تماس

  کتاب مبانی آب و هواشناسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم عزيزی
 15. تماس

  کتاب هورامان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه رازی تالیف فريبرز همزه ای
 16. تماس

  کتاب دايرة المعارف گردشگری کشورهای همسايه ايران

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه عصر نوین فریبرز رشيدی قادر
 17. تماس

  کتاب برنامه ریزی و ساماندهی جامعه عشایر در ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 18. تماس

  کتاب اثر طبیعی ملی سرو ابر کوه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه یزد تالیف محمد حسین ایران نژاد پاریزی
 19. تماس

  کتاب پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات دانشگاه یزد تالیف غلامعلی مظفری
 20. تماس

  کتاب مخاطرات طبیعی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه یزد تالیف کمال امیدوار
 21. تماس

  کتاب مقدمه ای بر:ژئوفیزیک در باستان شناسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات دانشگاه یزد تالیف احمد قربانی
 22. تماس

  کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 23. تماس

  کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 24. تماس

  کتاب روش های پیش بینی در گردشگری

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف سازمان جهانی گردشگری ملل متحد
 25. تماس

  کتاب امور مسافرت و صدور بلیت

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف مجید غنی
 26. تماس

  کتاب هم گرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف ایوب درویشی
 27. تماس

  کتاب نقشه خوانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمود مهدی نژاد
 28. تماس

  کتاب دست آفریده های بومی ایل کلهر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 179 انتشارات دانشگاه رازی تالیف عبدالحمید پاپ زن
 29. تماس

  کتاب کرمانشاه شهری در ایران

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه رازی تالیف سیاوش قلی پور
 30. تماس

  کتاب درآمدی بر دیدگاه های فلسفی جغرافیا

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف علی محمد خورشید دوست
 31. تماس

  کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 32. تماس

  کتاب مجموعه سوالات جغرافیا

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف ناصر شریفی
 33. تماس

  کتاب مجموعه سوالات ژئوفیزیک و هواشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف داوود مومنی
 34. تماس

  کتاب مجموعه علوم اجتماعی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف علی اکبر فقیرنواز
 35. تماس

  کتاب مجموعه علوم جغرافیایی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف گروه مولفان
 36. تماس

  کتاب جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف فرخنده رنجبر
 37. تماس

  کتاب سفرنامه مردم شناختی سيستان و بلوچستان جلد 1

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات پاپلی تالیف محمد سعید جانب الهی
 38. تماس

  کتاب سفرنامه مردم شناختی سيستان و بلوچستان جلد 2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 449 انتشارات پاپلی تالیف محمد سعید جانب الهی
 39. تماس

  کتاب دور سنجی و GIS

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ناقوس تالیف حسين حسنی
  0