1. کتاب یوز آسیایی - بوم شناسی و وضعیت یوز آسیایی در ایران

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر باقر نظامی
 2. کتاب جانور شناسی جلد اول بی مهرگان

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 617 انتشارات مدرسه ترجمه حسین دانش فر
 3. کتاب اکولوژی - مفاهیم و کاربردها

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 617 انتشارات دی نگار تألیف Molles ترجمه دکتر اردلان قیلاوی زاده
 4. کتاب ارزیابی زیستگاه حیات وحش جلد دوم

  32,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دی نگار تألیف دکتر حسین وارسته مرادی و همکاران
 5. کتاب ارزش گذاری اقتصادی تالاب ها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ادوارد بی باربیر - مایک اکرمن - دونکان نولر ترجمه دکتر تکتم شهریاری - مهندس مجتبی شکریاری
 6. کتاب مبانی آب و هواشناسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم عزيزی
 7. کتاب هورامان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه رازی تالیف فريبرز همزه ای
 8. کتاب دايرة المعارف گردشگری کشورهای همسايه ايران

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه عصر نوین فریبرز رشيدی قادر
 9. کتاب برنامه ریزی و ساماندهی جامعه عشایر در ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 10. کتاب اثر طبیعی ملی سرو ابر کوه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه یزد تالیف محمد حسین ایران نژاد پاریزی
 11. کتاب پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات دانشگاه یزد تالیف غلامعلی مظفری
 12. کتاب مخاطرات طبیعی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه یزد تالیف کمال امیدوار
 13. کتاب مقدمه ای بر:ژئوفیزیک در باستان شناسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات دانشگاه یزد تالیف احمد قربانی
 14. کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 15. کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 16. کتاب روش های پیش بینی در گردشگری

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف سازمان جهانی گردشگری ملل متحد
 17. کتاب امور مسافرت و صدور بلیت

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف مجید غنی
 18. کتاب هم گرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف ایوب درویشی
 19. کتاب نقشه خوانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمود مهدی نژاد
 20. کتاب دست آفریده های بومی ایل کلهر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 179 انتشارات دانشگاه رازی تالیف عبدالحمید پاپ زن
 21. کتاب کرمانشاه شهری در ایران

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه رازی تالیف سیاوش قلی پور
 22. کتاب درآمدی بر دیدگاه های فلسفی جغرافیا

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف علی محمد خورشید دوست
 23. کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 24. کتاب مجموعه سوالات جغرافیا

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف ناصر شریفی
 25. کتاب مجموعه سوالات ژئوفیزیک و هواشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف داوود مومنی
 26. کتاب مجموعه علوم اجتماعی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف علی اکبر فقیرنواز
 27. کتاب مجموعه علوم جغرافیایی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف گروه مولفان
 28. کتاب جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف فرخنده رنجبر
 29. کتاب سفرنامه مردم شناختی سيستان و بلوچستان جلد 1

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات پاپلی تالیف محمد سعید جانب الهی
 30. کتاب سفرنامه مردم شناختی سيستان و بلوچستان جلد 2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 449 انتشارات پاپلی تالیف محمد سعید جانب الهی
 31. کتاب دور سنجی و GIS

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ناقوس تالیف حسين حسنی
 32. کتاب راهبردهای مديريت پايدار جنگل های شمال ايران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات ناقوس تالیف عباس عليپورنخی
 33. کتاب گامی نودرپردازش تصاوير ماهواره ای - مبانی وكاربرد - ENVI5.3

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات ناقوس تالیف سيد محمد حسنی تبار
 34. کتاب مهارت های كاربردی در GIS - چاپ دوم

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات ناقوس تالیف مسعود عبداللهی
 35. کتاب جغرافیای حمل و نقل

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف علی محمودی
 36. کتاب مبانی جغرافیای منطقه ای: مناطق طبیعی

  2,200 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نجدت تونچديلک
 37. کتاب رودخانه‌ها و دشت‌های سيلابی - جلد اول ديناميک و فراينده

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات سمت تألیف جان.اس بريج ترجمه دكتر محمدحسين رضائی مقدم، دكتر مهدی ثقفی
 38. کتاب مبانی برنامه‌ريزی صنعت گردشگری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 296انتشارات سمت تألیف دكتر رحيم حيدری
 39. کتاب شناخت و درك مفاهيم جغرافيای سياسی

  3,850 تومان

  تعداد صفحه 284انتشارات سمت تألیف سوفی شوتار ترجمه دكتر سيدحامد رضيئی