1. کتاب خلاصه درس و تست فیزیک عمومی - شاره ها امواج حرارت نور

  13,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف حسین محسنی پور
 2. کتاب مقدمه ای برفیزیک هسته ای و ذرات

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات دانشگاه یزد تالیف ميتال
 3. کتاب زبان تخصصی فیزیک و ژئو فیزیک

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 4. کتاب مبانی فیزیک جلد 3 به همراه CD

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 708 انتشارات نیاز دانش تالیف هالیدی
 5. کتاب مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 511 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف اکبر شاهسوند
 6. کتاب ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ادوارد مک کافرتی
 7. کتاب مقدمه ای بر نظريه ميدان کوانتومی دمای محدود

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات دانش نگار تالیف مرجان جعفری
 8. کتاب آموزش شبیه سازی ساختارهای الکترومغناطیسی با استفاده از نرم افزار Cst studio suite

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات دانشگاه یزد تالیف مریم مستاجران
 9. کتاب اصول و مبانی فیزیک شتاب دهنده ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه یزد تالیف مریم مستاجران
 10. کتاب فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات دانشگاه یزد تالیف کی.اچ.جی.بوسچو
 11. کتاب سیستم های دینامیکی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف شلومو استرنبرگ
 12. کتاب نظریه نسبیت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف کوروش نوذری
 13. کتاب بررسی اصول و کاربرد ترمودینامیک در مهندسی مواد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف بهروز شایق بروجنی
 14. کتاب مقدمه ای بر فیزیک محاسباتی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 533 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف محمد مرادی
 15. کتاب معادلات موج مکانیک کوانتومی رهیافت تحلیلی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف حسن حسن آبادی
 16. کتاب جریان شاره ها در مقیاس میکرو و نانو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف جرج.ام کارنیاداکیس
 17. کتاب دینامیک گازها

  17,300 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف علی اکبر عالم رجبی
 18. کتاب مبانی تئوری الاستیسیته

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمد مهدی سعادت پور
 19. کتاب فیزیک حالت جامد جلد 1

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 449 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف جوزپه گروسو
 20. کتاب مقدمه ای بر فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده ج1: فیزیک پلاسما

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 523 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف صمد سبحانیان
 21. کتاب مقدمه ای بر مواد مغناطیسی جلد 2

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف عباس کیان وش
 22. کتاب مقدمه ای بر مواد مغناطیسی جلد 1

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف عباس کیان وش
 23. کتاب انتقال گرمای همرفت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف آدریان بیژن
 24. کتاب انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد 1

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محمد خشنودی
 25. کتاب مبانی فیزیک هسته ای

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف والتر می یرهوف
 26. کتاب مبانی دینامیک گازها

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 562 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف رابرت د.زوکر
 27. کتاب محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف س . و . پتنکار
 28. کتاب مبانی فیزیک آماری و گرمایی

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فدریک رایف
 29. کتاب مقدمه ای بر فيزيک محاسباتی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 533 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف تائوپانگ
 30. کتاب نکات درسی و تست انتقال جرم و عملیات واحد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 31. کتاب جامع انتقال حرارت

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف احمد فضلی
 32. کتاب نکات درسی و تست انتقال حرارت

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 33. کتاب نکات درسی و تست ترمودینامیک

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 34. کتاب خلاصه درس و تست فیزیک عمومی - الکتریسیته و مغناطیس

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف حسین محسنی پور
 35. کتاب خلاصه درس و تست فیزیک عمومی - مکانیک

  14,300 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف حسین محسنی پور
 36. کتاب تحليل تشابهی در مسائل مقدار مرزی مهندسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه امام خمینی تالیف حميد رضا نظيف
 37. کتاب الکترومغناطیس پیشرفته

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات نیاز دانش تالیف اياز قربانی
 38. کتاب روش های رياضی برای علوم فيزيکی و مهندسی ج1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات اختر نگار تالیف جمشید قنبری
 39. کتاب روش های رياضی برای علوم فيزيکی و مهندسی ج2

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 723 انتشارات اختر نگار تالیف جمشید قنبری
 40. کتاب روش های رياضی برای علوم فيزيکی و مهندسی ج3

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات اختر نگار تالیف جمشید قنبری