1. تماس

  کتاب مبانی دینامیک گازها

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 562 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف رابرت د.زوکر
 2. تماس

  کتاب محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف س . و . پتنکار
 3. تماس

  کتاب مبانی فیزیک آماری و گرمایی

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فدریک رایف
 4. تماس

  کتاب مقدمه ای بر فيزيک محاسباتی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 533 انتشارات دانشگاه شهرکرد تالیف تائوپانگ
 5. تماس

  کتاب نکات درسی و تست انتقال جرم و عملیات واحد

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 6. تماس

  کتاب جامع انتقال حرارت

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف احمد فضلی
 7. تماس

  کتاب نکات درسی و تست انتقال حرارت

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 8. تماس

  کتاب نکات درسی و تست ترمودینامیک

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پور
 9. تماس

  کتاب خلاصه درس و تست فیزیک عمومی - الکتریسیته و مغناطیس

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف حسین محسنی پور
 10. تماس

  کتاب خلاصه درس و تست فیزیک عمومی - شاره ها امواج حرارت نور

  13,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف حسین محسنی پور
 11. تماس

  کتاب خلاصه درس و تست فیزیک عمومی - مکانیک

  14,300 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف حسین محسنی پور
 12. تماس

  کتاب تحليل تشابهی در مسائل مقدار مرزی مهندسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه امام خمینی تالیف حميد رضا نظيف
 13. تماس

  کتاب الکترومغناطیس پیشرفته

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات نیاز دانش تالیف اياز قربانی
 14. تماس

  کتاب روش های رياضی برای علوم فيزيکی و مهندسی ج1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات اختر نگار تالیف جمشید قنبری
 15. تماس

  کتاب روش های رياضی برای علوم فيزيکی و مهندسی ج2

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 723 انتشارات اختر نگار تالیف جمشید قنبری
 16. تماس

  کتاب روش های رياضی برای علوم فيزيکی و مهندسی ج3

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات اختر نگار تالیف جمشید قنبری
 17. تماس

  کتاب مقدمه ای برعلم خوردگی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف ای. مک کافرتی
 18. تماس

  کتاب اطلاعات کوانتومی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات - تالیف استفان بارنت
 19. تماس

  کتاب مقدمه ای بر مواد مغناطيسی جلد 2

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف بی.دی.کاليتی
 20. تماس

  کتاب بررسی خواص حرارتی ومکانیکی عایق حرارتی فله ای سبکدانه رس منبسط

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی تالیف سهراب ویسه
 21. تماس

  کتاب تشريح کامل مسائل فيزيک نوین

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات جاودان خرد تالیف کنت کرين
 22. تماس

  کتاب انتقال حرارت هدایتی با FlexPDE

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات علوم رایانه تالیف سینا لهراسبی
 23. تماس

  کتاب مبانی فیزیک و آشکار سازی تابش و کاربرد آن

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات آذر تالیف زهرا دُرریز
 24. تماس

  کتاب ترموديناميک پيشرفته برای مهندسان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات امید انقلاب تالیف دی.ای. وينتربون
 25. تماس

  کتاب تشريح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد 1

  33,500 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات دایره دانش تالیف یونس سنجل
 26. تماس

  کتاب تشريح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی جلد 2

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 609 انتشارات دایره دانش تالیف یونس سنجل
 27. تماس

  کتاب تحليل و تشريح کامل مسائل استاتيک

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات علوم پویا تالیف جی .ال. مریام
 28. تماس

  کتاب فیزیک عمومی - الکتریسیته و مغناطیس

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف سعید آراء
 29. تماس

  کتاب انتقال حرارت مهندسی جلداول - رسانش

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات ناقوس تالیف داود كلانتری
 30. تماس

  کتاب مبانی نانو اپتیک - جلد دوم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوكاس ناوتنی
 31. تماس

  کتاب فیزیک سلولهای خورشیدی

  14,700 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پيتر وورفل
 32. تماس

  کتاب سیستمهای اطلاعات مكانی از دیدگاه محاسباتی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مايكل وربويز
 33. تماس

  کتاب شناخت فضا - زمان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رابرت ديزال
 34. تماس

  کتاب آشنایی با نظریه اطلاعات و كامپیوترهای كوانتومی

  10,400 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ميشل لوبلاک
 35. تماس

  کتاب فیزیک مقدماتی پیش دانشگاهی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فردريک جی، بيوكی
 36. تماس

  کتاب روشهای ریاضی در فیزیک جلد اول - ویراست جدید

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 713 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جورج آرفكن
 37. تماس

  کتاب اصول لیزر

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 808 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اوراسيو سوولتو
 38. تماس

  کتاب مبانی نانو اپتیک - جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 341 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوكاس ناوتنی
 39. تماس

  کتاب دینامیک شاره ها - مجموعه كتابهای شوم

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ويليام هيوز
 40. تماس

  کتاب تحلیل مسائل مكانیک كوانتومی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 437 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ديويد مک ماهون
  0