1. کتاب نجوم:جهان در حال تحول

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 824 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف مایکل زیلیک
 2. کتاب نجوم کروی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف و. م. اسمارت
 3. کتاب نجوم امروز

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نص تالیف فرزان مومنی