1. تماس

  کتاب فتوگرامتری تحلیلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلال امینی
 2. تماس

  کتاب بیوانفورماتیک - داده پردازی زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 391 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا نقوی
 3. تماس

  کتاب پیام آور ستارگان

  18,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر مرکز تالیف گالیلئو گالیلئی
 4. تماس

  کتاب سیاه چاله ها

  12,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علم تالیف کاترین بلاندیل
 5. تماس

  کتاب دانشنامه مصور نجوم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات سایان تالیف
 6. تماس

  کتاب نجوم:جهان در حال تحول

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 824 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف مایکل زیلیک
 7. تماس

  کتاب نجوم کروی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف و. م. اسمارت
 8. تماس

  کتاب نجوم امروز

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نص تالیف فرزان مومنی
0